Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nationell Patientenkät

Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Samtliga regioner deltar och arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Genom återkommande undersökningar har kunskap kontinuerligt inhämtats sedan 2009.

Syftet med undersökningarna är att ta tillvara på patienternas upplevelser för att kontinuerligt förbättra vården utifrån ett patientperspektiv. Underlaget bidrar till jämförelser mellan vårdenheter och kan användas som ett redskap för styrning och ledning. 

< Senaste regionala sammanställning
VGR-resultat baserad på Nationell Patientenkät

< patientenkät.se
Resultatredovisning och jämförelser

Patienters synpunkter på vården är en viktig källa för att ständigt förbättra vården. Genom att delta i Nationell Patientenkät (NPE) får patienter möjlighet att berätta om och svara på frågor rörande sina erfarenheter och upplevelser av vården. 

Undersökningarna vänder sig till slumpmässigt utvalda patienter som besökt vården inom någon av fyra verksamhetsområden: primärvård, akutmottagning, specialiserad somatisk öppen- och slutenvård eller specialiserad psykiatrisk öppen- och slutenvård. I Västra Götalandsregionen mäts Primärvården varje år. Inom den specialiserade vården genomförs enkätundersökningarna vid jämna årtal, övriga vid ojämna. Enskilda regioner har även möjlighet att utföra undersökningar inom andra verksamhetsområden, vilket är fallet i Västra Götalandsregionen.

Inbjudan att delta i respektive undersökning skickas ut tillsammans med information om undersökningarna vartannat år, i ett följebrev. Nationell patientenkät genomförs i huvudsak i form av postala och digitala enkäter men planen är att utskick i framtiden kommer att ske via andra kanaler som tex 1177.

Frågorna är indelade i sju dimensioner: (1) Helhetsintryck, (2) Emotionellt stöd, (3) Delaktighet och involvering, (4) Respekt och bemötande, (5) Kontinuitet och koordinering, (6) Information och kunskap samt (7) Tillgänglighet. En dimension består av flera frågor som viktas och läggs samman till ett totalt värde på dimensionen.

Sammanställning och publicering av resultat sker främst på www.patientenkat.se och Vården i Siffror. Västra Götalandsregionen publicerar även regionala resultat årligen i Verksamhetsanalysen. På grund av Corona pandemin så har vi tvingats att skjuta upp vissa av våra mätningar. 

Mer information

Läs mer om Nationell Patientenkät på SKRs webbplats eller på patientenkat.se

Ta del av nationella jämförelser baserat på NPE i Vården i siffror

Profilbild av Eva-Charlotta Gaal Helgesson

Eva-Charlotta Gaal Helgesson

Projektledare för Nationell Patientenkät, VGR
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-02-03 11:32