Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Trend och omvärldsanalys

Koncernavdelning data och analys arbetar systematiskt med omvärldsabevakning och trendspaning bland annat genom att analysera olika regionala och globala trender. Men också genom att spana efter signaler i omvärlden som kan växa till potentiella trender eller enskilda händelser som kan ge stor påverkan på samhället. Syftet är att skapa handlingsberedskap för olika möjliga framtider och oväntade händelser. 

< Senaste rapport i serien:
Trendanalys 2019

Förståelse och kunskap om trender i omvärlden ger oss möjligheter att hantera risker och dra nytta av möjligheter.  Avdelningen tar årligen fram en regiongemensam trendanalys som ett underlag till arbetet med budgeten. I den analyseras trender som har och kan få en betydande påverkan på Västra Götalandsregionens förmåga att utföra våra uppdrag. Rapporten utgår ifrån fyra megatrender som genomsyrar och påverkar hela samhället:

 • Demografiska förändringar och migration – förändrad åldersstruktur och migration.
 • Klimatförändringar – global uppvärmning, konkurrens om resurser.
 • Globalisering – ökad rörlighet av kapital, resurser och människor.
 • Digitalisering– övergången till digital teknik, infrastruktur och tjänster.

Följande regionala trender analyseras:

 • Grön omställning av samhället
 • Ökad antibiotikaresistens
 • Ökade socioekonomiska och inomregionala klyftor
 • Förändringar i det demokratiska landskapet
 • Förändrad statlig styrning
 • Ökad tillämpning av artificiell intelligens och automatisering
 • Ökad arbetskraftsbrist och förändrat kompetensbehov
 • Förändrad efterfrågan på hälso- och sjukvård
Profilbild av Maria Larsson

Maria Larsson

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-02-03 11:21