Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Verksamhetsanalys

Sedan 2003 publicerar Västra Götalandsregionen årsrapporten Verksamhetsanalys, som följer upp hälso- och sjukvården ur ett regionalt perspektiv. Rapporten riktar sig till flera olika målgrupper. Den är ett underlag för det politiska beslutsfattandet, men avser också visa medborgare och patienter vad vården åstadkommer med sina resurser. Uppföljningen riktar sig vidare till hälso- och sjukvården genom att visa på goda exempel och peka på potentiella förbättringsområden. 

Verksamhetsanalysen publiceras årsvis i juni, men uppdatering sker fortlöpande under året i takt med att data blir tillgänglig. Publikationen är numera webbaserad.

Verksamhetsanalysen beskriver olika delar av sjukvården i Västra Götaland, medicinsk kvalitet, patientsäkerhet, tillgänglighet, ambulanssjukvård, patientens och befolkningens syn på sjukvården, samt vårdkonsumtion, vårdproduktion, hälso- och sjukvårdspersonal, kostnader och resurser. Befolkningen i Västra Götaland beskrivs i eget avsnitt utifrån ålder, kön, geografi, socio-demografi, samt befolkningsprognos.

I de medicinska kvalitetsavsnitten redovisas resultaten för hundratals olika kvalitetsindikatorer, oftast uppdelade på sjukhus eller geografiska områden, kön och åldersgrupper. Målet är att resultaten skall innefatta senaste kalenderåret och att tidsserierna skall sträcka sig minst fem år bakåt i tiden. De medicinska kvalitetsindikatorerna är uppdelade efter de nationella programområdena inom kunskapsstyrningen, för de områden där det finns tillgång till indikatorer. Vissa avsnitt kan publiceras på flera ställen, ex nära vård, akutvården och patientsäkerhet.

Profilbild av Bo Palaszewski

Bo Palaszewski

Ansvarig projektledare för Verksamhetsanalysen
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Profilbild av Zina Cherigui

Zina Cherigui

Analytiker
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-09-10 16:54