Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Nationella projekt

Ett virtuellt nätverk avtecknar sig mot fyra par händer som läggs på varandra

Med utgångspunkt från de standardiserade datamängder som redan finns framtagna och de standardiserade datamängder som dataverkstaden löpande kommer att utveckla, kommer vi att genomföra nationella projekt. Fokus kommer att ligga på öppna datamängder men även med behörighetsstyrda datamängder (delade data) kan vara aktuella för ett nationellt projekt.

Projekten kommer att bedrivas i nära samverkan med de behovsägare och systemleverantörer som berörs för att uppnå ett så bra resultat som möjligt avseende både kvalitet och användning (spridning) av datamängderna.

Projekten kommer även att bedrivas i nära samverkan med de regionala samverkansforumen, med regionala och kommunala verksamheter, som dataverkstaden har för avsikt att arbeta tillsammans med för att öka publiceringsgraden och användningen av de standardiserade datamängderna.

Arbetshypotesen är att genomföra flera nationella projekt, med olika datamängder, parallellt under en kalendertidsperiod om 5 månader. Formerna för detta kommer variera beroende datamängdernas karaktär och vilka arbetsinsatser som krävs för alla involverade aktörer – publicerande (dataproducent) och nyttjande verksamheter (datakonsument).

Fredrik Eriksson

Projektledare för nationell dataverkstad
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2023-06-28 19:57