Rehabilitering & Kurser

Gröna Rehab arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering och ger också förebyggande stresshanteringskurser. För att få en plats måste man ha Västra Götalandsregionen som arbetsgivare. Målet är att deltagaren skall få redskap för att hantera stress och få möjlighet att göra en nystart i livet.

Rehabiliteringen sker i samarbete med arbetsplatsen, Försäkringskassan
och sjukskrivande läkare.

Gröna Rehab har två rehabiliteringsprogram: ett för långtidssjukskrivna
och ett för deltidssjukskrivna.

Verksamheten erbjuder också två stresshanteringskurser för anställda
i Västra Götalandsregionen – medarbetare och chefer/HR.

Läs mer om vårt utbud nedan.


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:44