Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Aktuellt

Vid försenad eller avvikande motorik hos spädbarn är det viktigt med tidiga insatser för att främja motorisk stimulans. Närhälsans rehabmottagning på Tjörn har under 2019 drivit ett innovationsprojekt för att effektivisera remissprocessen för spädbarn som behöver träffa specialistbarnläkare och fysioterapeut. Susanne Spetz, fysioterapeut vid rehabmottagningen, såg möjligheten i att samverka med BVC redan i ett tidigt skede och fick finansiering från Innovationsfonden för att utveckla sin idé.

Omkring en halv miljon människor i Sverige lever med sällsynta sjukdomar och tillstånd. Tack vare ny teknik och nya metoder upptäcks allt fler sällsynta diagnoser och i framtiden kanske sjukdomar som demens och epilepsi istället delas upp i flera olika specifika men sällsynta hälsotillstånd. Det ställer nya krav på sjukvården.

Juryn har läst nomineringarna och bedömt många kompetenta och lyckade implementeringar av innovativ medicinteknik i vård och omsorg. Det har varit ett tufft jobb och juryn skickar blommor till er alla! Finalisterna är:

Sahlgrenska Universitetssjukhusets har skrivit under ett samarbetsavtal och är nu så kallad Core Partner i konsortiet med Chalmers AI Research Centre (CHAIR). Det betyder att sjukvården samarbetar med forskare från bland annat bilindustrin – för att utveckla nya AI-lösningar.

En mindre grupp inom omställningsområdet Koncentration av vård har gjort en omvärldsbevakning sedan 2018. Nu finns distansövervakning mellan intensivvårdsavdelningar med i handlingsplanen för 2020. Martin Takac är biträdande sjukhusdirektör på Skaraborgs sjukhus och en av dem som driver projektet. - Vi kommer att befinna oss i den absoluta framkanten av digitalisering och kompetensstöd. Den nya tekniken hjälper oss sänka trösklar, sprida kompetens och tänka i nya banor.

I slutet av 2023 förväntas nya Högsbo specialistsjukhus ta emot de första patienterna. Innovationsplattformen är involverad i planeringen av bygget på flera sätt. Bland annat deltar våra tjänstedesigners i arbetet med att identifiera patienters behov vid ankomst till sjukhuset. Nyligen hölls en workshop tillsammans med Samråd funktionshinder – en grupp som består av företrädare från föreningar och organisationer som främjar mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar i VGR. Resultatet från workshopen presenteras som en patientresa: ”Resan – att ta sig till rummet”.

Här är listan på de innovationsprojekt som beviljas finansiering från Innovationsfondens andra beslutsomgång under 2020. Det finns fortfarande möjlighet att skicka in ansökan för belopp upp till 100 000 kr. Sista ansökningsdag är 1 mars, 2020.

I tjänsten kommer du att arbeta sjukhusövergripande som ett kunskapsstöd till sjukhuset men också till Gothia Forum och Innovationsplattformen. Dessa båda verksamheter har som uppdrag att stärka den kliniska forskning samt det regionala innovationsledningssystemet i Västra Götalandsregionen.

Med kompetens och 20 miljoner kronor kan Innovationsplattformen göra verklighet av de goda idéer som personalen inom hälso- och sjukvården har. I Vårdpodden berättas att utvecklingsprojekten får en egen innovationscoach som stödjer och lotsar idéer genom en ofta ganska snårig resa innan de kan införas i det dagliga arbetet.

I Sverige vårdas 60 000 patienter årligen för akut kranskärlssjukdom. Med allt fler överlevande har behovet av sekundärprevention (förebyggande eftervård) ökat. Patientutbildningen ”hjärtskola” – som kräver fysiskt deltagande – har erbjudits sedan en längre tid. Utbildningen har dock haft ett relativt lågt antal deltagare och Maria Bäck, specialfysioterapeut vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, såg behov av andra, flexibla lösningar. Idén om en digital hjärtskola, som sker på distans, har utvecklats med hjälp av medel från Innovationsfonden och patienter kan ta del av tjänsten under 2020.

Artificiell intelligens (AI) kan nu hitta så gott som alla kariesangrepp på egen hand. Till hösten planerar Folktandvården Västra Götaland att börja testa tekniken på sina tandvårdskliniker.

Vårdcentralen i Färgelanda är en så kallad testbädd för ny teknik inom vården. Genom samarbete med högskolan, kommunen och patienterna utvecklar personalen tillsammans med olika företag nya produkter och tjänster för framtiden. Innovationsplattformen deltar i projektet och stöttar i arbetet med att etablera en testmiljö i primärvården.

För att ta tillvara på medarbetares innovativa idéer avsätter hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen (VGR) 20 miljoner kronor till utlysningen av Innovationsfonden. Pengarna ska hjälpa verksamheter och deras medarbetare att utveckla, testa, använda eller utvärdera nya innovativa produkter, processer, tjänster eller metoder inom hälso- och sjukvården i VGR.

Det krävs innovativa lösningar inom hälso- och sjukvården för att hantera nya utmaningar. Nyligen beviljade Vinnova två miljoner kronor till ett projekt som ska kartlägga innovationssystemet på Skaraborgs Sjukhus. Med ledning av Högskolan i Skövde, deltar Innovationsplattformen i projektet som kommer att pågå till och med 2021.

Apotekarsocietetens sektion för medicinteknik bjuder in till en temakväll den 6 februari med syftet att diskutera de säkerhetsmässiga och därmed regulatoriska utmaningarna som användningen av AI/ML innebär i medicintekniska tillämpningar. Vad är det som gäller? Vad kan vara svårt? Kan det överhuvudtaget fungera? Teori och praktiska erfarenheter.

Att leva med långvarig smärta innebär ett stort personligt lidande för den drabbade och höga kostnader för sjukvården. I framtiden ska patienter som har svårt att ta sig till sjukhuset få hjälp att hantera sin smärta genom en digital smärtskola. Projektet, som har fått finansiering av Innovationsfonden, drivs av neuro- och rehabiliteringsklinken på Södra Älsvborgs sjukhus.

Är du vård- eller omsorgsgivare och har en innovativ medicinteknisk idé som du vill utveckla? Då kan du ansöka om medel i Medtech4Healths utlysning. Projektet kan handla om att utveckla ny teknik eller använda befintlig teknik på ett nytt sätt för att förbättra det kliniska utfallet eller effektivisera vården. Sökande välkomnas både från den offentliga och privata vård- och omsorgssektorn.

Den 6 mars hålls en grundkurs i medicinteknisk utveckling på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Syftet är att ge en överblick över gällande regelverk, grundläggande kunskaper om krav som ställs på medicintekniska produkter och en förståelse för hur dessa skall tillämpas.

Medtech4Health Innovation Award vänder sig till er som arbetar med medicinteknik inom vård och omsorg. Har ni implementerat innovativ medicinteknik i er dagliga verksamhet? Skapar det förbättring för patienterna, förbättrade arbetsmetoder eller liknande? Då kanske ni är de kommande finalister med möjlighet att vinna 100 000 kronor och en film om ert arbete!

För att hantera smittförande avfall i hälso- och sjukvården används riskavfallsbehållare. Behållarna är vanligtvis gjorda av plast och leder till utsläpp av fossil koldioxid vid avfallsförbränning. 2016 finansierade BioInnovation ett projekt som syftade till att utveckla en biobaserad behållare. Innovationsplattformen har bidragit i utvecklingen av prototypen för att säkerställa användbarheten och lyfta vårdens behov.

Logopedimottagningen har sökt och blivit beviljade 303 500 kr, av Innovationsfonden, för ett projekt som syftar till att utveckla digitala vårdmöten för patienter med stroke eller neurologisk sjukdom.

Hittills har 21 innovationsprojekt i hälso- och sjukvården beviljats medel från Innovationsfonden för innovationsarbete under 2020. Den 3 december träffades ett trettiotal innovatörer i aulan på Mölndals sjukhus för att delta vid ett seminarium som bjöd på både information och inspiration.

För att främja innovation inom hälso- och sjukvården behöver innovationssystemet utvecklas. Ett första steg i en sådan utveckling är att kartlägga sjukhusens befintliga innovationssystem utifrån behov, möjligheter och hinder – ett arbete som nu har påbörjats på Skaraborgs Sjukhus.

Vården ska bli bättre på att involvera patienter i sitt utvecklingsarbete. Men hur kan det gå till? I Skaraborg har mödravårdens barnmorskor tagit hjälp av tjänstedesigners från Innovationsplattformen för att skapa ett patientråd och få insikter om nyblivna föräldrars behov.

I en gemensam satsning ska Innovationsplattformen, tillsammans med Sahlgrenska Science Park och Gothia Forum, arbeta för att utveckla och stärka testbäddsverksamheter inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR). Nedan kan du läsa mer om olika aktiviteter som pågår just nu.

Att möta sin doktor digitalt blir allt vanligare. Via en smartphone eller dator kan man snabbt komma i kontakt med en läkare för sina besvär. Men för alla är ny teknik inte lika enkel och tillgänglig. Patienter inskrivna i hemsjukvård har inte alltid möjlighet att identifiera sig via mobilt bank-id eller tillgång till smartphone eller dator. Därför kan den stora nyttan av nya tekniska lösningar inom vården inte alltid nå denna patientgrupp. Dessa patienter har dessutom ett kontinuerligt vårdbehov och det viktigaste för dem är inte alltid att få träffa en läkare snabbt utan snarare att få träffa just sin läkare som känner till deras sjukdomshistoria och vårdplanering.

Här är listan på de innovationsprojekt som beviljas finansiering från Innovationsfondens under 2020. Det finns fortfarande möjlighet att skicka in ansökan för belopp upp till 100 000 kr. Sista ansökningsdag är 1 mars, 2020.

Förutsättningarna för innovation i sjukvården har förändrats och nya arbetssätt krävs för att lyckas. Artikeln beskriver hur effektiva innovationssystem för sjukvården kan fungera utifrån exempel från Västra Götalandsregionen i sju dimensioner: resurser för in­novation och nytänkande, ledarskap som stödjer och ger innovation status, kunskapsutveckling mellan professioner och aktörer i systemet, problemartikulering och behovsformulering, kliniskt intraprenörskap, systemkompatibilitet samt spridningsmekanismer.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är först ut i landet med en utbildning inom innovation och teknik för läkare, med start den 11 november. Programmet ska ge kunskap och förutsättningar att binda samman medicin och teknik på ett helt nytt sätt.

Har ni en utomordentlig talang för att se lösningar och möjligheter där andra går bet? Gillar ni nära samarbete med slutanvändaren som leder till effektiv implementering? Brinner ni för att förbättra vården i framtiden? Just de frågorna jobbar Inn2Health med och vill ni vara med på deras resa, bör ni inte missa Inn2Healths frukostseminarium.

I det här utskicket kan du läsa om vår nya Grants Office-funktion. Dit kan du som anställd i hälso- och sjukvården vända dig för att få rådgivning inför en ansökan om innovationsmedel från t ex Vinnova. Vi berättar också om hur vi arbetar med att förtydliga och stärka innovationsprocessen i hälso- och sjukvården, samt satsningen på testbäddar för att främja innovation utifrån vårdens behov. Du kan dessutom läsa om flera andra pågående satsningar som skapar värde för patienter och medarbetare. Trevlig läsning!

Hur upplever patienter mötet med vården? Under två veckor i juni fanns tjänstedesigners från Innovationsplattformen på plats i entrén på Frölunda Specialistsjukhus för att samla in berättelser från patienter.

Vårdrelaterade infektioner (VRI) orsakar ett stort lidande för drabbade patienter och höga kostnader för samhället. Enligt Socialstyrelsen är följsamhet till handhygienrutiner viktig för att motverka VRI. Ett globalt hygien- och hälsobolag driver ett innovationsprojekt som syftar till att utveckla en lösning för att mäta följsamheten av hygienrutiner i vården. Nu testas lösningen på urologiavdelningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), och Innovationsplattformen har en central roll i att stötta under projektets gång.

Vill du söka medel från externa finansiärer för ett innovationsprojekt? Då kan du vända dig till vårt Grants Office för rådgivning kring samarbeten, administration, ekonomi och formulering av ansökan. Tjänsten riktar sig till anställda inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR) och liknande funktioner finns vid universitet och högskolor.

Regeringen vill utveckla och modernisera första linjens digitala vård, 1177 Vårdguiden. För att stötta regionernas utvecklingsarbete får SKL 33 miljoner under 2019.

Sahlgrenska universitetssjukhuset, SU, gör nu en kraftsamling på digitalisering. Sjukhuset har samlat flera olika verksamheter som arbetar med digital utveckling i det nyöppnade Centrum för digital hälsa. Centrat ska stödja initiativ och få fart på olika digitala tjänster.

En matapp vid patienternas säng kan avlasta sjukhuspersonalen, öka patienternas aptit, minska matsvinnet och ge köket feedback för förbättring. En pilot med MatAppen börjar nu i oktober på Sahlgrenska sjukhuset.

I framtiden ska patienter slippa upprepa sin sjukdomshistoria för varje ny vårdgivare. Det är ett exempel på fördelarna med VGR:s kommande patientjournalsystem Millennium. Men för att det ska vara fullt möjligt måste flera lagar ändras. Nu tar VGR:s jurist Ingrid Floderus tjänstledigt för att ta fram förslag på ny lagstiftning.

Chatta om dina problem med ett AI-program som första steg när du kommer till vårdcentralen, eller få svar på vanliga patientfrågor när du ligger på sjukhus. Hälso- och sjukvården i VGR satsar på ett flertal digitala tjänster inom hälso- och sjukvården, både för att minska kostnader och förbättra servicen. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset testas nu en chatbot som är anpassad för inneliggande patienter.

Högskolan Väst har beviljats finansiering från EU och Interreg. De får 28 miljoner under tre år för att stödja utvecklingen av digital teknik i hälso- och sjukvården i gränsregionen Sverige-Norge. En central del i projektet är samverkan med Närhälsan Färgelanda Innovationsvårdcentral, där en digital testbädd håller på att byggas upp för att testa nya tjänster och arbetssätt.

Den 30 september startar Innovationsveckan. Det är en nationell kraftsamling, på initiativ från SKL och Vinnova, för att visa upp det driv och engagemang som finns inom offentlig sektor när det kommer till innovation och förmågan att tänka nytt Mellan 30 september – 4 oktober kan du ta del av bland annat webbsända föreläsningar om innovationsarbeten i hälso- och sjukvården. Tre av dem har tidigare fått finansiering från Innovationsfonden.

Nu utökar Gothia Forum tjänster inom Grants Office genom att Jenna Anderson som Scientific Editor finns på plats. Hon hjälper forskare att säkerställa hög kvalitet och konkurrenskraftiga forskningsansökningar. Tjänsten är kostnadsfri för forskare anställda inom Västra Götalandsregionen eller vid Göteborgs universitet.

Hur upplever patienterna mötet med vården? För att försöka ta reda på detta fick alla som passerade entrén på Frölunda specialistsjukhus under två veckor i juni chansen att anonymt dela med sig av sina erfarenheter, och ge feedback på var de såg förbättringsmöjligheter.

På grund av språkbarriärer kan patienter ha svårt att kommunicera när de söker vård. Ultraljudsmottagningen på Östra sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har under ett halvår använt en tolkapp vid möten med föräldrar som besöker sjukhuset för bland annat rutinultraljud. Syftet är att utvärdera effekten av tjänsten, som ska ses som ett komplement till möjligheten att ha en ”mänsklig” tolk på plats.

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) står vi inför stora utmaningar som kräver nya arbetssätt och lösningar. För att hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR) på ett effektivt sätt ska kunna utveckla och implementera nya lösningar krävs ett starkt innovationssystem och en tydlig innovationsprocess. Hösten 2018 gav Koncernstab regional utveckling Innovationsplattformen uppdraget att kartlägga behov, styrkor, brister och hinder inom innovationssystemet i hälso- och sjukvården. Ett arbete som nu har resulterat i en nulägesanalys och rekommendation om vägen framåt.

Nu finns det en spelplan som tydliggör hur utveckling av innovativa tjänster och produkter inom hälso- och sjukvården kan drivas i samverkan – utan att snedvrida konkurrenssituationen.

Folktandvården har tagit sin första robot i drift. Rutinmässiga arbetsuppgifter som tidigare tog två hela arbetsdagar varje månad att utföra manuellt gör nu roboten på 30 minuter.

Videomöten med din transplantationsläkare, hälsocoach eller logoped. Gruppträning på distans eller videosamtal med psykiatriker. Vård genom digitala videomöten kan se ut på många sätt och i appen Mitt vårdmöte kommer Västra Götalandsregionen, VGR, samla regionens digitala vårdutbud.

Sahlgrenska universitetssjukhuset och Swedish Medtech bjuder in till ett symposium om infektionsprevention före, under och efter operation. Nätverkande under utställning med exempel på medicinteknik som reducerar eller förebygger VRI.

Västra Götalandsregionen har startat ett arbete med att ta fram en regional utvecklingsplan för barn och ungas hälso- och sjukvård – programområde Barnuppdraget. Caroline Damgaard, projektsamordnare på Innovationsplattformen, stöttar i flera av programmets pilotprojekt som handlar om att testa och utvärdera nya lösningar.

Ännu ett steg för att digitalisera vården har tagits när barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) vid Skaraborgs Sjukhus (SkaS) Lidköping och Mariestad introducerat behandlingsmetoden kognitiv beteendeterapi via internet (IKBT).

Sahlgrenska Universitetssjukhusets sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg har av statsminister Stefan Löfven utsetts till ledamot i det Nationella innovationsrådet. Wennberg blir en av tio utvalda personer i rådet som tillsammans med regeringen ska arbeta med frågor inom bland annat digitalisering och life science.

Konsumtionen av vård ökar i takt med en åldrande befolkning och krav ställs på att öka effektiviteten. Ett treårigt projekt vid Högskolan i Borås strävar nu efter att göra vården mer jämlik och träffsäker, genom att utveckla artificiell intelligens som stöd i akutvården.

Västra Götalandsregionens digitaliseringsstrategi ska vara ett stöd till organisationen för vilka digitala tjänster vi ska utveckla, införa och erbjuda regionens invånare.

Almedalsveckan är Sveriges största politiska mötesplats och en möjlighet för VGR att synas och påverka i frågor som är viktiga för Västra Götalands utveckling. VGR vill påverka frågor på nationell nivå ur ett regionalt perspektiv, i en riktning som gynnar VGR:s och Västra Götalands intressen.

Kjell Foss samtalar i detta avsnitt med Ragnar Lindblad som är programägare för FVM, Framtidens vårdinformationsmiljö. Införandet av det nya IT-systemet kommer att innebära den största och mest påtagliga förändringen inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland som nu sker.

Behoven av innovation och effektivisering inom offentlig sektor är stor och kommuner och regioner behöver höja tempot. För att underlätta har SKL utvecklat en strategi och konkreta verktyg.

En tre dagars konferens om artificiell intelligens både från ett hälsoperspektiv och ett etiskt perspektiv. Konferensen arrangeras i samarbete mellan Chalmers AI Research Center (CHAIR) och Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

Den 12-14 november arrangeras Kvalitetsmässan 2019. Årets tema handlar om digitala lösningar och innovationer som bidrar till att skapa hållbara samhällen. Som anställd inom Västra Götalandsregionen erbjuds du fri entré på fackmässan och även rabatt på seminarieprogrammet.

Hur offentlig sektor fungerar berör oss alla. Fluortanten var en välfärdsinnovation som mötte dåtidens behov. Hur gör vi för att det offentliga ska driva på utvecklingen för att möta människors behov och de samhällsutmaningar vi står inför nu? Lyssna på Vinnovas podd och få konkreta tips av Sara Tunheden, Innovationsguiden/SKL, tjänstedesignern Richard Hylerstedt och Jonny Paulsson, Vinnova.

För att ta tillvara på medarbetares och verksamheters innovativa idéer avsätter hälso- ochsjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen (VGR) 20 miljoner kronor till utlysningen av Innovationsfonden. Pengarna ska hjälpa verksamheter och deras medarbetare att utveckla, testa, använda eller utvärdera nya innovativa produkter, processer, tjänster eller metoder inom hälso- och sjukvården i VGR. Utlysningen är öppen mellan 10 juni, 2019 – 1 mars, 2020.

Projekt Högsbo specialistsjukhus startar nu upp ett arbete med att beskriva hur det nya sjukhuset ska fungera i praktiken. Utgångspunkten för detta är patienternas behov. Under sommaren 2019 kommer patienter bjudas in till flera aktiviteter för att delta i att beskriva sina upplevelser och vad som är viktigt i mötet med oss. Patienternas behov kommer utgöra grunden för fortsatt arbete med hur vi i vården möter dessa behov och utformar vår verksamhet och arbetssätt i det nya sjukhuset.

Skaraborgs Sjukhus har återigen tilldelats det fina medicinska priset Guldskalpellen. 2019 går det till samarbetet mellan kirurgi, anestesi och operation, som med ERAS-konceptet halverat antalet komplikationer och radikalt minskat vårdtiden för patienter som genomgått tarmkirurgi.

Utvecklar du medicinteknik eller tjänst som kan hjälpa barn med cancer? Ansök om stöd genom Barncancerfonden och MedTech4Health för ditt projekt. Du kan söka för produkter eller tjänster som bidrar till bättre vård eller omsorg för cancerdrabbade barn och deras familjer. Ditt projekt kan handla om utveckling av ny teknik eller anpassning av befintlig teknik eller tjänst.

För att kunna tydliggöra en innovationsprocess har Koncernstab regional utveckling i Västra Götalandsregionen (VGR) gett Innovationsplattformen i uppdrag att kartlägga behov, styrkor, brister och hinder inom innovationssystemet i hälso- och sjukvården. Nyligen träffades en grupp innovatörer för att dela med sig av sina erfarenheter vid en designinspirerad workshop – som tog hjälp av ett ”innovationsflipper”.

Den 21–23 maj är det dags för Vitalis – Nordens ledande eHälsomöte – på Svenska Mässan i Göteborg. I år medverkar Innovationsplattformen i två seminarier och finns på plats i VGR:s utställningsmonter. Vi ser fram emot att träffa besökare från hälso- och sjukvård, företag och akademi!

Nyfiken på framtidens vårdinformationsmiljö? Nu lanseras webbutbildningen med samma namn. Där får man lära sig mer om digitaliseringen inom hälso- och sjukvård, både på ett generellt plan och med koppling till satsningen på framtidens vårdinformationsmiljö (FVM).

Nyckelpersoner inom Västra Götalandsregionen samtalar om de stora förändringar som genomförs inom hälso- och sjukvården.

Tjänstedesign är en utvecklingsprocess där man involverar användaren för att se till att de tjänster som tas fram fungerar och uppskattas av dem som verksamheten finns till för. Vår grundkurs vänder sig till dig i offentlig sektor som vill lära dig mer om tjänstedesign och hur det går till när man utvecklar tjänster med utgångspunkt i användarens behov.

”En läkare som inte tagit hjälp av AI är en oansvarig person om 10 år”

Nu kan alla mottagningsverksamheter i Västra Götalandsregionen erbjuda patienter digitala vårdmöten genom appen Mitt vårdmöte. Logopedimottagningen i NU-sjukvården är första specialistmottagning som börjar erbjuda tjänsten.

Detta erbjudande riktar sig till er som kan ta en forskningsidé inom AI vidare till en högre mognadsgrad och närmare tillämpning och användning. Projekten ska vara samverkansprojekt där flera aktörer bidrar med olika kompetenser och där behovsägarna har en ledande roll.

På uppdrag av Koncernstab regional utveckling i Västra Götalandsregionen (VGR) utför Innovationsplattformen en nulägeskartläggning av innovationssystemet inom hälso- och sjukvården i VGR. Kartläggningen ska identifiera behov, styrkor, brister och hinder inom systemet och syftar till att tydliggöra en innovationsprocess för hälso- och sjukvården i VGR.

Innovation inom life science måste mer än tidigare utgå från vårdens och patienters behov och villkor. Inn2Health är ett treårigt samverkansprojekt som inleddes i januari 2019. Projektet drivs av Sahlgrenska Science Park tillsammans med Johanneberg Science Park, Lindholmen Science Park, Science Park Borås, Science Park Skövde, Wargön Innovation/Innovatum, MedTech West och Västra Götalandsregionen (VGR).

Styrelsen för Sveriges kommuner och landsting föreslår en samverkansmodell lik den som finns för läkemedel.

När patienter missar sina inbokade tider kostar det hälso- och sjukvården stora resurser. Och förlänger vårdköer. Onödigt åt alla håll och en negativ trend som måste brytas. Mer healthtech är ett sätt.

Under våren 2019 startar bygget av Högsbo specialistsjukhus – ”det smarta sjukhuset”. Innovation och utveckling av nya former för att arbeta med nära hälso- och sjukvård står i fokus. Innovationsplattformen är på flera sätt delaktig i arbetet och bidrar till utvecklingen av det nya specialistsjukhuset.

Här är listan på de innovationsprojekt som beviljas finansiering från Innovationsfondens andra utlysningsomgång under 2019.

Logopediverksamheten vid Skaraborgs Sjukhus har beviljats över en halv miljon kronor från Innovationsfonden VGR för två projekt som ska öka tillgängligheten och ge bättre stöd till logopedpatienter och deras anhöriga.

På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) finns det robotar som hjälper till att ordna läkarintyg och underlättar kommunikationen mellan akutmottagning och vårdavdelningar. Robotarna har kunnat utvecklas och införas i verksamheterna tack vare ett innovationsprojekt om RPA-teknik (Robot Process Automation). Projektet leds av Utvecklingsstaben på SÄS och finansieras av Innovationsfonden och den regionala sjukskrivningsprocessen. Förhoppningen är att robotlösningarna ska spridas i hälso- och sjukvården för att avlasta och ge vårdpersonal mer tid till patienterna.

I premiäravsnittet av Vårdpodden samtalar Kjell Foss med programchef Jan Eriksson om de omfattande förändringar som nu genomförs inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland.

Habilitering Hisingen barn och ungdom har ett stort antal patienter som behöver språktolk. Med hjälp av finansiering från Innovationsfonden kan mottagningen testa digitala tolkar vid telefonsamtal.

Det bubblar och sjuder av aktiviteter inom Life Science-sektorn i Västsverige. Forskare, investerare, entreprenörer och kompetenser inom olika områden attraheras av regionen och de möjligheter som är svåra att hitta på andra ställen i världen, menar Charlotta Gummeson, VD för Sahlgrenska Science Park.

Om metoden inte finns, så uppfinner vi den själva! Så gick tankegångarna på Kungälvs sjukhus när man sökte efter ett koncept för att införa egenrond för patienter som vårdas för psykossjukdom eller annan psykisk ohälsa. Nu har psykiatriavdelning  9 fått stöd av Innovationsfonden för att arbeta fram metoden.

Om du får en stroke är det av mycket stor betydelse för utgången att du får en snabb behandling – och att behandlingen blir rätt.  I ett unikt test med avancerade kameror kan man redan i ambulansen avgöra vilken behandling som krävs – och var. Arbetet har finansierats av bland annat Innovationsfonden i Västra Götalandsregionen (VGR).

Nyligen lanserades AntiStress, en app som är utvecklad av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR). Tina Arvidsdotter, vid Forskning och Utvecklingsenheten primärvård i Fyrbodal, ligger bakom appen och ska under 2019 vidareutveckla det digitala stödet med hjälp av pengar från Innovationsfonden.

Ett första projekt inom Life Science ska nu genomföras på samverkansplattformen AI Innovation of Sweden. Med hjälp av algoritmer ska datorer lära sig att analysera hjärtbilder tagna av datortomograf.

Appen AntiStress som, är utvecklad inom vården i Västra Götalandsregionen (VGR), bygger på vetenskapliga studier av vad som får människor att koppla av, varva ned och må bättre.

I år har Västra Götalandsregionen en egen monter där vi - tillsammans med flera andra verksamheter i hälso- och sjukvården - kommer att finnas på plats för att träffa alla som är intresserade eHälsa och nya innovativa lösningar.

Missade du vår uppskattade innovationsdag? Eller vill du lyssna en gång till? Nu finns alla presentationerna tillgängliga via vår YouTube-kanal.

Som forskningssjuksköterska är du med och bidrar till utvecklingen av den nya kliniska prövningsverksamheten på sjukhuset. Du ansvarar för studier där du förväntas planera, genomföra och följa upp det kliniska studiearbetet tillsammans med ansvarig prövare och övriga medarbetare. I studierna arbetar du med patienter och frivilliga försökspersoner och ansvarar för att utföra undersökningar och provtagningar enligt protokoll för varje specifik studie. Du förväntas även skapa och leda ett nätverk av aktiva forskningssjuksköterskor på sjukhuset. Tjänsten innebär tjänstgöring under dagtid, men om specifik studie så kräver kan även kvälls-/nattjänstgöring i undantagsfall förekomma.

Mobil närvård har breddinförts i Västra Götaland och nio av tio patienter är nöjda. Teamens arbete har minskat besöken på sjukhusens akutmottagningar och antalet slutenvårdsdagar.

Senast uppdaterad: 2018-09-18 09:18