Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Aktuellt

Nyhetsbrev

Ungefär fyra gånger per år skickar vi ut ett nyhetsbrev. Glöm inte att prenumerera!

Nyheter

Vi publicerar löpande nyheter om innovation i hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Läs mer nedan!

 • Nyligen genomförde VGR som Innovationsmotor ett återkopplingsmöte med de organisationer som skickat in lösningsförslag inom pilot 1. Projektgruppen berättade om hanteringen av de förslag som inkommit samt planen framåt. Ta del av presentationen nedan för mer info!

 • Missa inte Innovationsveckan 4-8 oktober – en vecka för alla som utvecklar offentlig sektor! Programmet hittar du här.

 • Vi söker nu en engagerad och driven person med erfarenhet av innovationsfinansiering och som primärt i sin anställning kommer att ansvara för Innovationsplattformens Grants Office-funktion.

 • För att kunna utveckla innovativa lösningar som ska möta vårdens behov är samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvården en viktig del. Inom Innovationsmotor VGR är syftet att utveckla just en process för hållbar innovationssamverkan. För att uppnå detta har en första pilot genomförts med fokus på informationsstöd. Nu startar nästa pilot med fokus på nollvision kring re-operationer, där målet är att finna lösningar på patienters preoptimering inför operation.

 • Smidig kommunikation kring sjukhusets patienter är en nyckel till effektiv och patientsäker vård. På Geriatriken Mölndal finns numera digitala pulstavlor som gör information tydlig och lättöverskådlig. Införandet är ett resultat av ST-läkaren Kristian Nilssons innovationsprojekt inom ramen för SU:s utbildningsprogram i Innovation & Teknik för ST-läkare.

 • Arbetar du inom vården och är intresserade av testbäddsaktiviteter, uppskalning av testbäddar samt satsningen med Health Innovation West? Delta då på denna testbäddsträff den 22 september!

 • Den 19 september stänger första delen av 2022 års utlysning från Innovationsfonden. För att planera din ansökan och strukturera arbetet kan du ta hjälp av innovationsprocessen som utvecklas för hälso- och sjukvården i VGR.

 • Vi söker nu en engagerad och driven person med klinisk erfarenhet som arbetat med utveckling/innovation inom hälso- och sjukvården. Tjänsten är ett vikariat på minst ett år med möjlighet för förlängning.

 • Den första kullen läkare i ST-programmet inom innovation och teknik på Sahlgrenska universitetssjukhuset är klar till jul. Dagens Medicin har tagit tempen på tre av innovationsprojekten. Sjukhusledningen skissar nu på fortsättningen.

 • Nedan kan du läsa de frågor, och tillhörande svar, som inkommit efter statusuppdateringen kring omvärldsspaningen som VGR som Innovationsmotor genomförde i våras. Omvärldsspaningen handlade om artrosvårdens behov. 

 • SahlBEC Lab står snart klart inne på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det medicintekniska samverkanslabbet kommer att betyda mycket för forskningen inom life science. – Vi vill skapa en attraktiv, kliniknära forsknings- och innovationsmiljö som attraherar forskare från både vård, näringsliv och akademi, säger Lina Strand Backman, Innovationschef VGR.

 • En lättviktig och handhållen mobil röntgenutrustning ska göra att äldre slipper påfrestande resor till akuten. Röntgensjuksköterskan Tony Jurkiewicz leder projektet på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Projektet har fått medel från Innovationsfonden.

 • Idag öppnar Innovationsfondens första utlysning för 2022. Pengarna ska hjälpa dig inom hälso- och sjukvården i VGR som har en idé kring ett befintligt behov och exempelvis vill utveckla, testa eller utvärdera en ny lösning. Välkommen med din ansökan!

 • Ryggmärgsskadecentrum Göteborg* arbetar med att utveckla och sprida kunskap om ryggmärgsskador. Centrumet kartlägger just nu vilka behov och kunskapsluckor som behöver fyllas för att personer med ryggmärgsskada ska kunna leva ett gott liv. Som ett första led i arbetet har Innovationsplattformen hjälpt till att planera och genomföra workshops.

 • Inom Vinnovas utlysning ”Innovationsmiljöer inom precisionshälsa” har gränsöverskridande samarbeten kunnat söka medel för att bidra till mer träffsäkra lösningar inom hela hälsoområdet. Det kan handla om förbättrad prevention, främjande, diagnostik eller behandling. Den 8 juni stängde utlysningsperioden och ett stort antal innovationsprojekt från Västsverige ansökte. Vårt Grants Office har medverkat i fem.

 • Tillsammans med Sahlgrenska Science Park och Gothia Forum utfördes en gemensam satsning kring Testbäddar Life Science under 2020. Dels inventerade Sahlgrenska Science Park näringslivets behov av testverksamheter inom hälso- och sjukvården, dels kartlade vi på Innovationsplattformen testbäddsverksamheter inom hälso- och sjukvården i VGR. Målet har varit att få en bättre bild av vilka testmöjligheter som kan erbjudas till företag för att stötta utvecklingen av nya lösningar för vården.

 • För att stärka innovationssystemet inom hälso- och sjukvården i VGR är det viktigt att medarbetarna har tillgång till kunskap, verktyg och processer kring innovation. Som ett led i detta har det tvååriga ST-programmet inom innovation och teknik på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) utvecklats i samverkan mellan Innovationsplattformen, ST-kansliet inom utbildningsenheten på SU och Chalmers tekniska högskola.

 • Den 1 juli öppnar Innovationsfondens utlysning. Pengarna ska hjälpa dig inom hälso- och sjukvården i VGR som har en idé kring ett befintligt behov och exempelvis vill utveckla, testa eller utvärdera en ny lösning. Behöver du bolla din idé eller få rådgivning inför ansökan? Våra coacher hjälper dig!

 • Today, the name of the new laboratory for advanced biomedical engineering research at Sahlgrenska University Hospital is announced: SahlBEC Lab. Read the rest of the article here.

 • Stort tack till er som bidragit med inspel till omvärldsspaningen vi genomfört inom projektet "VGR som Innovationsmotor"! Vi fick in en bredd av förslag som utmanat oss att tänka i nya banor och vi har nu genomfört vår analys av de förslag som inkommit.

 • Just nu genomför Innovationsplattformen en workshopserie om användandet av innovationsprocessen som utvecklas för VGR. Tillsammans med drygt 30 medarbetare inom hälso- och sjukvården i regionen genomfördes första tillfället – med stort intresse.

 • Hjärtstartare finns redan på många offentliga platser. Men vad händer om man får hjärtstopp hemma? Just nu pågår ett försök i Västra Götaland där hjärtstartare flygs hem till dörren med hjälp av drönare.

 • Lena Larsson is head of the care unit for Skeletal Radiology at Sahlgrenska. Right in her clinical environment, a high-tech research laboratory for advanced medical technology is being built. – Exciting with new technology and new methods of examination, says Lena Larsson.

 • Den 1 juli öppnar Innovationsfondens utlysning för 2022. För att få tips och vägledning inför din ansökan erbjuder vi förcoachning. Det kan handla om omvärldsbevakning, projektplan, budgetering, inköp m.m. Välkommen att kontakta våra coacher så hjälper vi dig vidare!

 • Inom projektet VGR som Innovationsmotor börjar första piloten rundas av. Syftet är att utveckla en process för samverkan mellan industri, akademi och hälso- och sjukvården, för att finna lösningar på vårdens behov. Piloten har genomförts inom Ortopedi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och fokus har legat på att finna externa lösningar på behov inom höftartrosvården.

 • Vitalis genomförs den 18-20 maj och programmet består av paneldiskussioner, presentationer och studiosamtal med Johan Wester, samt över 200 förinspelade föreläsningar. Vi har listat tips på innovationsaktiviteter du kan delta i!

 • Just nu testar Sahlgrenska Universitetssjukhuset en mobil röntgenutrustning som gör att sköra äldre kan slippa påfrestande resor till akuten. I stället kan patienter röntgas hemma.

 • Under 2020 började arbetet med att utveckla en gemensam innovationsprocess för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR). Processen, som ska bidra till en ökad tydlighet och effektivitet kring innovationsarbete i VGR, testas nu i regionen och först ut är Södra Älvsborgs sjukhus.

 • Under åren 2017 – 2020 har drygt 130 unika projekt beviljats medel från Innovationsfonden och fått stöd från medarbetare på Innovationsplattformen och andra stödfunktioner i VGR. Under hösten 2020 fick en upphandlad extern part i uppdrag att utvärdera effekten av Innovationsfonden.

 • Innovationsplattformens årsberättelse för 2020 är nu här. Läs den genom att klicka nedan!

 • Millions of people worldwide suffer from osteoarthritis and more than a quarter of the population above the age of 40 are affected. One of the most common forms of the disease is hip osteoarthritis. Currently, the project “VGR som Innovationsmotor” calls for external solutions to identified challenges related to the hip osteoarthritis patient.

 • Den 26 januari genomförde projektet "VGR som Innovationsmotor" en frågestund kring pågående arbete med att hitta externa lösningar på identifierade utmaningar inom artrosvården. Nedan finner du presentationen från frågestunden, samt frågor som uppkom med tillföljande svar.

 • Millions of people worldwide are suffering from osteoarthritis* and more than a fourth of the population above the age of 40 are affected. Osteoarthritis is a joint disease that results from breakdown of cartilage and underlying bone and causes pain and difficulty to move. Most commonly the large joints, such as the hips and knees, are affected and the symptoms usually progress slowly over years.

 • Projektet Autumn Leaves ämnar få bukt med ett av våra största samhällsproblem, nämligen att reducera tiden och öka precisionen i den prehospitala vårdprocessen för fallskador hos äldre. Nu ger Innovationsfonden VGR sitt stöd för projektet som startar i januari 2021.

 • Nedan finner du presentationerna från Innovationsfondens uppstartsseminarium den 20 januari.

 • Life science-strategin för bättre hälsa och stärkt konkurrenskraft firar ett år! Den 18 januari kommer Regeringskansliet att uppmärksamma och accelerera arbetet genom en nationell konferens, där Västra Götalandsregionen ingår. Läs mer och anmäl dig här!

 • Inom Rättspsykiatrin (SU) lider många patienter av problem med munhälsan och tillhör därför riskgrupper för tandproblematik. Det kan handla om rökning, diabetes eller metabolt syndrom. 2018 framkom det dock att inte alla har intyg för nödvändig tandvård. Charlotte Hveem, verksamhetsutvecklare vid Rättspsykiatrin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, såg vikten av att kartlägga hur patienternas behov bättre kan mötas och sökte därför medel från Innovationsfonden.

 • Artros förekommer hos drygt en fjärdedel av alla individer över 40 år och höftartros är en av de vanligaste formerna. VGR som Innovationsmotor jobbar just nu med att söka externa lösningar på behov utifrån höftartrospatienters vårdresa. Projektet bidrar med en process genom vilken vårdens behov kan presenteras för externa aktörer, och utgör en bro för samverkan.

 • På Högsbo specialistsjukhus kommer patienter inte att ropas upp i ett väntrum, utan själva gå till en s.k. ankomstnod, ett rum där de möter vårdpersonal för inskrivning och förberedelser inför operation. Redan nu har Innovationsplattformens tjänstedesigner, tillsammans med verksamheter på Frölunda Specialistsjukhus, börjat testa det nya arbetssättet.

 • Med anledning av Covid-19 råder det besöksförbud på de flesta sjukhus. Detta påverkar bl.a. företagens möjlighet till att testa och simulera sina innovationer i klinisk miljö, vilket ibland är nödvändigt för att komma vidare med innovationsarbete som ska möta vårdens behov. – Det går fortfarande att påbörja och genomföra företagsuppdrag vars innovationsutveckling kräver sjukvårdens hjälp. Exempelvis företagsuppdrag som inte behöver tillgång till patientnära lokaler utan istället kan träffas digitalt, säger Maria Holmén, innovationsledare på Innovationsplattformen.

 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset har, tillsammans med AstraZeneca, startat det innovativa forskningsprojektet ”Hjärtbussen”. Projektets mål är att möjliggöra snabbare diagnos och nya behandlingar. Innovationsplattformen är en av de stödfunktioner som fått möjlighet att coacha projektet under 2020.

 • Tillsammans med koncerninköp, VGR IT och Vårdens Digitalisering arbetar Innovationsplattformen med att utveckla en gemensam innovationsprocess för hälso- och sjukvården i VGR. – Genom att med struktur och kunskap stödja den kreativa processen med att ta fram nya innovationer, är syftet att bidra till en ökad tydlighet och effektivitet kring innovationsarbete inom hälso- och sjukvården, säger Sandra Olsson, projektledare på Innovationsplattformen.

 • För att möta vårdens behov krävs innovativa lösningar. För att dessa ska kunna utvecklas behöver det finnas fungerande former för samverkan mellan hälso- och sjukvården och externa aktör. Därför leder Innovationsplattformen projektet "VGR som Innovationsmotor", där syftet är att ta fram en process för hållbar samverkan mellan hälso- och sjukvården i VGR och medicinteknisk industri.

 • Sedan förra året erbjuder Sahlgrenska Universitetssjukhuset sina ST-läkare ett fördjupningsprogram i innovation och teknik. "De får en helt unik kompetens som gynnar kliniken och hela vården", säger projektledaren Martin Holmudden. Bakom utbildningen står ST-kansliet tillsammans med Innovationsplattformen.

 • Nyligen möttes projektgruppen och den s.k. trafikledningen i Innovationsmotor VGR för en heldag av workshops. Syftet var att utarbeta den process för hållbar samverkan mellan hälso- och sjukvården samt medicinteknisk industri som utgör målet för projektet, och som trafikledningen kommer vara aktiv inom.

 • För att hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR) på ett effektivt sätt ska kunna utveckla och implementera nya lösningar krävs ett starkt innovationssystem och en tydlig innovationsprocess. Men hur går utvecklandet av en innovationsprocess egentligen till? Vad består den av? Och vilka typer av samverkan krävs i ett projekt som detta? Nu kan du ta del av vår film för att lära dig mer.

 • Tillsammans med Södra Älvsborgs Sjukhus genomförde Innovationsplattformen ett gemensamt digitalt event under Innovationsveckan. Temat var innovation i samverkan för att möta hälso- och sjukvårdens behov. Det blev en heldag full av innovationskraft och inspirerande samtal mellan deltagarna och de åtta innovationsprojekt inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen som deltog. De förinspelade filmerna som visades går nu att se i efterhand.

 • Två ambulanssjuksköterskor vid Skaraborgs sjukhus genomför ett pilotprojekt för att använda ultraljud i ambulans och bedömningsbilar. Projektet har även fått medel från Innovationsfonden.

 • För att hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR) på ett effektivt sätt ska kunna utveckla och implementera nya lösningar krävs ett starkt innovationssystem och en tydlig innovationsprocess. Nu finns en projektgrupp på plats för att med samlad kompetens utveckla en tydlig, gemensam innovationsprocess.

 • Västra Götalandsregionen (Sahlgrenska Universitetssjukhuset) står bakom den här webbplatsen som ska kunna användas av så många som möjligt. Redogörelsen beskriver hur vgregion.se/innovationsplattformen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 • Samverkansprojektet Innovationsmotor VGR syftar till att arbeta fram en process för hållbar samverkan mellan offentlig vårdverksamhet och medicinteknisk industri. Projektet kommer att utföras i samarbete med Ortopedi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, med utgångspunkt i höftledsartrospatientens vårdresa. Nu är det beslutat vilka fokusområden inom vårdresan som projektet kommer att fokusera på.

 • En chatbot för personer med måttlig ångest. Det fick verksamhetsutvecklaren Almira Osmanovic Thunström medel från Innovationsfonden för att utveckla under 2020. Nu är utlysningen öppen för ansökningar inför nästa år. Första beslutsomgången stänger den 20 september!

 • För att undersöka om en patient drabbats av en nervcellsskada, t.ex. Alzheimers eller Multipel Skleros (MS), kan man analysera proteinet NFL. I dagsläget sker det endast genom ryggvätskeprov och på specialiserade enheter. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset har man nu forskat fram en metod för att påvisa nervcellskada genom blodprov. För att kvalitetssäkra och implementera lösningen sökte Erik Portelius och Charlotta Otter, enhetschefer på Klinisk Kemi (SU), medel från Innovationsfonden.

 • Inom projektet Inn2Health samverkar parter från industri, akademi och hälso- och sjukvård för att skapa och testa lösningar, som ska möta vårdens behov. Inom projektet genomförs kontinuerliga workshops, s.k. Cross Collaboration Days, där parterna möts för att tillsammans diskutera lösningar kring ett specifikt behov som står på agendan. I september genomförs två öppna, digitala Cross Collaboration Days – anmäl dig redan nu!

 • Sahlgrenska Universitetssjukhusets digitala hjärtskola för patienter som vårdats för akut kranskärlsjukdom har lockat närmare 300 patienter sedan pandemin bröt ut. Projektet med att utveckla en digital hjärtskola har fått medel och stöttning från Innovationsfonden.

 • Den 24 september genomför Interreg, flera danska regioner samt dansk innovationsaktör ett matchmakingevent för europeiska företag. Temat är hållbara sjukhus och fokus kommer ligga på matchmaking kring "Living lab"-konceptet.

 • Den 23 september bjuder Chalmers AI Research Centre (CHAIR) och Sahlgrenska University Hospital in till ett digitalt matchmaking-event kring artificiell intelligens. Har du ett forskningsintresse inom det eller ett AI-projekt på gång? Läs mer och anmäl dig.

 • Artificiell intelligens har börjat förändra samhället i grunden och utvecklingen accelererar. Förväntningar från medborgarna tillsammans med behov av effektiviseringar driver på förändringen. Därför gör SKR, AI Innovation of Sweden och Governo en gemensam kraftsamling på utbildning inom AI. Utbildningen syftar till att utbilda politiker, chefer och ledare i offentlig sektor.

 • Nu omvandlas Vitalis till en digital upplevelse med två fullspäckade dagar där representanter från politik, myndigheter, industri och klinisk verksamhet fortsätter att driva frågor kring e-hälsa och framtidens vård och omsorg.

 • I och med covid-19 har NU-sjukvården stramats upp och effektiviserats på flera plan. Från och med den första oktober kommer NU-sjukvården arbeta utifrån "det nya normala".

 • Har du erfarenhet av att leva med, eller leva nära någon, med en kronisk eller långvarig sjukdom? Har du också erfarenhet av att försöka förbättra din eller någon närståendes vård eller hälsa? Då kanske du är intresserad av att dela med dig av dina erfarenheter och utveckla ny kunskap som kan vara till nytta för dig och för andra, genom att delta i denna workshopserie.

 • Det krävs innovativa lösningar för att möta vårdens behov. För att säkerställa nyttan av innovationerna är det dock viktigt att mäta effekterna och värdet av dem. Innovationsplattformen har därför utvecklat en guide för hur man planerar och genomför en effektutvärdering av sin innovation, efter implementering.

 • För att innovationsprojekt ska bli lyckade krävs inte bara en bra idé, utan också att lösningar och tjänster implementeras och sprids. Här blir upphandling en viktig del som kan innebära stora utmaningar om man inte har tänkt efter före. Under hösten genomför UppHIM därför 3-6 digitala workshops som komplement till fysiska workshops inom Medtech4Healths noder.

 • Innovationsplattformen har tidigare hjälpt ett globalt medicintekniskt företag, med huvudkontor i Mölnlycke, att koordinera användartester för deras nya hemventilator. Nu har produkten prisbelönats med utmärkelsen ”Better world Developer Award 2020” – ett pris som ska uppmärksamma företag eller organisationer som genom innovativ produktutveckling bidrar till en bättre värld.

 • Covid-19 har medfört att hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR) tvingats hitta alternativa sätt för att kunna fortsätta träffa patienterna. Efter en blygsam start för ett år sedan ökade antalet digitala vårdbesök via appen Mitt vårdmöte med över 200 procent under april 2020.

 • Forskarskolan är ett samarbete mellan Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Jönköping University, Mittuniversitetet och KK-stiftelsen. Tillsammans har idén till en forskarskola med hälsoinnovation som fokusområde utvecklats. Genom att öppna upp möjligheterna för doktorander från offentlig verksamhet är syftet att erbjuda utbildning i nära anknytning till pågående utvecklingsarbete inom verksamheten, samt tillgodose organisationens behov av spetskompetens och stärka dess konkurrenskraft.

 • För att ta tillvara på medarbetares och verksamheters innovativa idéer avsätter hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen (VGR) 20 miljoner kronor till utlysningen av Innovationsfonden. Pengarna ska hjälpa verksamheter och deras medarbetare att utveckla, testa, utvärdera eller implementera nya innovativa produkter, processer, tjänster, organiseringar eller metoder inom hälso- och sjukvården i VGR. Idag öppnar 2021 års utlysning, som pågår t.o.m. 3 februari 2021.

 • Hur kan utveckling av innovativa tjänster och produkter inom hälso- och sjukvården drivas i samverkan – utan att snedvrida konkurrenssituationen? Inom Swelifes Sweper-projekt tittade ett delprojekt närmare på den frågan. För drygt ett år sedan presenterades resultatet av analysen genom ”Spelplanen” – en tvåsidig spelplan som hjälper alla ”innovationsspelare” genom snårskogen. Nu har arbetsgruppen bakom Spelplanen tagit fram en skrift som en introduktion.

 • Västra Götalandsregionen har antagit överenskommelsen om samverkansregler för den offentligt finansierade sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin. Den aktuella överenskommelsen gäller fr.o.m. 1 januari 2020 och tills vidare och ersätter tidigare överenskomna samverkansregler.

 • Karolinska Institutet och ett göteborgsbaserat företag leder forskningsprojektet kring att använda drönare vid akutlarm om hjärtstopp. I väntan på ambulans kommer en drönare skickas iväg med en hjärtstartare till platsen. Detta kommer börja testas fr.o.m. 1 juni i tre områden i VGR: Fiskebäck, Torslanda och Kungälv. Innovationsplattformen har, tillsammans med studenter vid Chalmers tekniska högskola, tidigare kartlagt nyttan med drönartransporter i hälso- och sjukvården i VGR samt genomfört testflygningar.

 • Innovationsmotor VGR är i full gång och för att projektdeltagarna skulle få en inspirerande start genomfördes en digital kick-off. Bl.a. var Swedish Medtech på plats för att presentera det nationella innovationsmotorinitiativet och deltagarna fick också lära sig mer om Regionala Programområdet för Rörelseorganens Sjukdomar och vad dess roll kommer vara i projektet. Avslutningsvis höll Innovationsplattformens tjänstedesigner i en workshop. Kick-offen blev startskottet för projektets första fas, som handlar om att bygga organisationen och dess struktur.

 • Folktandvården Västra Götaland har öppnat sin första digitala klinik. Nu kan du träffa tandläkare i videosamtal och få råd och hjälp på distans.

 • Med anledning av covid-19 är det många som vill bidra med innovativa lösningar för att stötta vården och minska smittspridning. Från både företag, privatpersoner och akademi strömmar utvecklingsidéer in till Innovationsplattformen. För att ta hand om innovationskraften har Innovationsplattformen skapat en dedikerad arbetsgrupp som hanterar externa ärenden med anledning av covid-19, där även representanter från Inköp (VGR) och Avdelningen för vårdens digitalisering (VGR) ingår. Tillsammans har gruppen utvecklat en effektiv hanteringsprocess.

 • Medtech4Health Innovation Award är en årlig utmärkelse som vänder sig till de som arbetar med medicinteknik inom vård och omsorg. Juryn har utsett tre finalister och en vinnare. Nu avslöjar de det vinnande bidraget!

 • Här samlar vi regiongemensam information om covid-19 kopplat till hur ditt företag eller du som privatperson kan hjälpa till, samt nyheter kring innovation i samband med covid-19.

 • Här är listan på de innovationsprojekt som beviljas finansiering för 2020, utifrån Innovationsfondens sista beslutsomgång för i år.

 • Från och med 2020 blir Västra Götalandsregionen (VGR) en Innovationsmotor. Därmed ingår VGR, tillsammans med Region Uppsala, Region Östergötland och Region Västerbotten, i Medtech4Healths strategiska innovationsmotorprojekt som finansieras av Vinnova. Syftet är att ta tillvara den kunskap och erfarenhet som finns inom vården, för att stärka den offentliga sektorns roll som motor för utveckling av nya metoder och produkter.

 • Innovation inom life science måste mer än tidigare utgå från vårdens och patienters behov och villkor. Inn2Health är ett treårigt samverkansprojekt som inleddes i januari 2019. Projektet drivs av Sahlgrenska Science Park tillsammans med Johanneberg Science Park, Lindholmen Science Park, Science Park Borås, Science Park Skövde, Wargön Innovation/Innovatum, MedTech West och Västra Götalandsregionen (VGR).

 • Samverkan mellan hälso- och sjukvården, akademi och företag bidrar till att nya lösningar kan implementeras i vården till nytta för patienter och medborgare. Innovationsplattformen arbetar på flera sätt för att möjliggöra och stötta samverkan – samt säkerställa att den tillgodoser vårdens och patienters behov. Bl.a. genom projektkoordinering, att matcha kliniska verksamheter med företag och akademi, stötta vid test av produkter i klinisk verksamhet samt att hantera företagsförfrågningar.

 • Sedan Innovationsplattformens Grants Office etablerades 2019, i samverkan med Gothia Forum, har flera innovationsprojekt stöttats i sina ansökningar om externa medel. – Projekten har handlat om utvärdering av ortopediska plantat, dialogverktyg för kroniskt sjuka, digitalt verktyg för primärvården, samt tre olika testbäddar inom ortopedi, AI och e-psykiatri, säger Jenny Veide Vilg, projektledare för Grants Office på Innovationsplattformen.

 • I en gemensam satsning arbetar Innovationsplattformen, tillsammans med Sahlgrenska Science Park och Gothia Forum, för att utveckla och stärka testbäddsverksamheter inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR). Projektet finansieras av Regionala Utvecklingsnämnden (RUN) och den första fasen handlar om att kartlägga testbäddsverksamheter i Västra Götalandsregionen.

 • En ny ST-utbildning i innovation och teknik, som tar fasta på de problem som läkarna identifierar i sin vardag på klinikerna, startade för en tid sedan på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Det är den första innovationsutbildningen för läkare i landet och Innovationsplattformen deltar i utformningen av utbildningen. Nu är deltagarna i gång på allvar och har börjat planera sina innovationsprojekt som ska hjälpa sjukvården att möta framtidens utmaningar.

 • Vid försenad eller avvikande motorik hos spädbarn är det viktigt med tidiga insatser för att främja motorisk stimulans. Närhälsans rehabmottagning på Tjörn har under 2019 drivit ett innovationsprojekt för att effektivisera remissprocessen för spädbarn som behöver träffa specialistbarnläkare och fysioterapeut. Susanne Spetz, fysioterapeut vid rehabmottagningen, såg möjligheten i att samverka med BVC redan i ett tidigt skede och fick finansiering från Innovationsfonden för att utveckla sin idé.

 • Omkring en halv miljon människor i Sverige lever med sällsynta sjukdomar och tillstånd. Tack vare ny teknik och nya metoder upptäcks allt fler sällsynta diagnoser och i framtiden kanske sjukdomar som demens och epilepsi istället delas upp i flera olika specifika men sällsynta hälsotillstånd. Det ställer nya krav på sjukvården.

 • Juryn har läst nomineringarna och bedömt många kompetenta och lyckade implementeringar av innovativ medicinteknik i vård och omsorg. Det har varit ett tufft jobb och juryn skickar blommor till er alla! Finalisterna är:

 • Sahlgrenska Universitetssjukhusets har skrivit under ett samarbetsavtal och är nu så kallad Core Partner i konsortiet med Chalmers AI Research Centre (CHAIR). Det betyder att sjukvården samarbetar med forskare från bland annat bilindustrin – för att utveckla nya AI-lösningar.

 • En mindre grupp inom omställningsområdet Koncentration av vård har gjort en omvärldsbevakning sedan 2018. Nu finns distansövervakning mellan intensivvårdsavdelningar med i handlingsplanen för 2020. Martin Takac är biträdande sjukhusdirektör på Skaraborgs sjukhus och en av dem som driver projektet. - Vi kommer att befinna oss i den absoluta framkanten av digitalisering och kompetensstöd. Den nya tekniken hjälper oss sänka trösklar, sprida kompetens och tänka i nya banor.

 • I slutet av 2023 förväntas nya Högsbo specialistsjukhus ta emot de första patienterna. Innovationsplattformen är involverad i planeringen av bygget på flera sätt. Bland annat deltar våra tjänstedesigners i arbetet med att identifiera patienters behov vid ankomst till sjukhuset. Nyligen hölls en workshop tillsammans med Samråd funktionshinder – en grupp som består av företrädare från föreningar och organisationer som främjar mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar i VGR. Resultatet från workshopen presenteras som en patientresa: ”Resan – att ta sig till rummet”.

 • Här är listan på de innovationsprojekt som beviljas finansiering från Innovationsfondens andra beslutsomgång under 2020. Det finns fortfarande möjlighet att skicka in ansökan för belopp upp till 100 000 kr. Sista ansökningsdag är 1 mars, 2020.

 • I tjänsten kommer du att arbeta sjukhusövergripande som ett kunskapsstöd till sjukhuset men också till Gothia Forum och Innovationsplattformen. Dessa båda verksamheter har som uppdrag att stärka den kliniska forskning samt det regionala innovationsledningssystemet i Västra Götalandsregionen.

 • Med kompetens och 20 miljoner kronor kan Innovationsplattformen göra verklighet av de goda idéer som personalen inom hälso- och sjukvården har. I Vårdpodden berättas att utvecklingsprojekten får en egen innovationscoach som stödjer och lotsar idéer genom en ofta ganska snårig resa innan de kan införas i det dagliga arbetet.

 • I Sverige vårdas 60 000 patienter årligen för akut kranskärlssjukdom. Med allt fler överlevande har behovet av sekundärprevention (förebyggande eftervård) ökat. Patientutbildningen ”hjärtskola” – som kräver fysiskt deltagande – har erbjudits sedan en längre tid. Utbildningen har dock haft ett relativt lågt antal deltagare och Maria Bäck, specialfysioterapeut vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, såg behov av andra, flexibla lösningar. Idén om en digital hjärtskola, som sker på distans, har utvecklats med hjälp av medel från Innovationsfonden och patienter kan nu ta del av tjänsten.

 • Artificiell intelligens (AI) kan nu hitta så gott som alla kariesangrepp på egen hand. Till hösten planerar Folktandvården Västra Götaland att börja testa tekniken på sina tandvårdskliniker.

 • Vårdcentralen i Färgelanda är en så kallad testbädd för ny teknik inom vården. Genom samarbete med högskolan, kommunen och patienterna utvecklar personalen tillsammans med olika företag nya produkter och tjänster för framtiden. Innovationsplattformen deltar i projektet och stöttar i arbetet med att etablera en testmiljö i primärvården.

 • För att ta tillvara på medarbetares innovativa idéer avsätter hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen (VGR) 20 miljoner kronor till utlysningen av Innovationsfonden. Pengarna ska hjälpa verksamheter och deras medarbetare att utveckla, testa, använda eller utvärdera nya innovativa produkter, processer, tjänster eller metoder inom hälso- och sjukvården i VGR.

 • Det krävs innovativa lösningar inom hälso- och sjukvården för att hantera nya utmaningar. Nyligen beviljade Vinnova två miljoner kronor till ett projekt som ska kartlägga innovationssystemet på Skaraborgs Sjukhus. Med ledning av Högskolan i Skövde, deltar Innovationsplattformen i projektet som kommer att pågå till och med 2021.

 • Apotekarsocietetens sektion för medicinteknik bjuder in till en temakväll den 6 februari med syftet att diskutera de säkerhetsmässiga och därmed regulatoriska utmaningarna som användningen av AI/ML innebär i medicintekniska tillämpningar. Vad är det som gäller? Vad kan vara svårt? Kan det överhuvudtaget fungera? Teori och praktiska erfarenheter.

 • Att leva med långvarig smärta innebär ett stort personligt lidande för den drabbade och höga kostnader för sjukvården. I framtiden ska patienter som har svårt att ta sig till sjukhuset få hjälp att hantera sin smärta genom en digital smärtskola. Projektet, som har fått finansiering av Innovationsfonden, drivs av neuro- och rehabiliteringsklinken på Södra Älsvborgs sjukhus.

Senast uppdaterad: 2021-08-10 14:57