Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Aktuellt

Information kring tillgänglighet

Vi publicerar löpande nyheter som vi själva skriver och sådant som publiceras på andra webbplatser. Du länkas då vidare. (Det kommer stå i länken vart du länkas vidare till, arbete pågår.)

För att hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR) på ett effektivt sätt ska kunna utveckla och implementera nya lösningar krävs ett starkt innovationssystem och en tydlig innovationsprocess. Nu finns en projektgrupp på plats för att med samlad kompetens utveckla en tydlig, gemensam innovationsprocess.

Västra Götalandsregionen (Sahlgrenska Universitetssjukhuset) står bakom den här webbplatsen som ska kunna användas av så många som möjligt. Redogörelsen beskriver hur vgregion.se/innovationsplattformen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Samverkansprojektet Innovationsmotor VGR syftar till att arbeta fram en process för hållbar samverkan mellan offentlig vårdverksamhet och medicinteknisk industri. Projektet kommer att utföras i samarbete med Ortopedi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, med utgångspunkt i höftledsartrospatientens vårdresa. Nu är det beslutat vilka fokusområden inom vårdresan som projektet kommer att fokusera på.

En chatbot för personer med måttlig ångest. Det fick verksamhetsutvecklaren Almira Osmanovic Thunström medel från Innovationsfonden för att utveckla under 2020. Nu är utlysningen öppen för ansökningar inför nästa år. Första beslutsomgången stänger den 20 september!

För att undersöka om en patient drabbats av en nervcellsskada, t.ex. Alzheimers eller Multipel Skleros (MS), kan man analysera proteinet NFL. I dagsläget sker det endast genom ryggvätskeprov och på specialiserade enheter. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset har man nu forskat fram en metod för att påvisa nervcellskada genom blodprov. För att kvalitetssäkra och implementera lösningen sökte Erik Portelius och Charlotta Otter, enhetschefer på Klinisk Kemi (SU), medel från Innovationsfonden.

Inom projektet Inn2Health samverkar parter från industri, akademi och hälso- och sjukvård för att skapa och testa lösningar, som ska möta vårdens behov. Inom projektet genomförs kontinuerliga workshops, s.k. Cross Collaboration Days, där parterna möts för att tillsammans diskutera lösningar kring ett specifikt behov som står på agendan. I september genomförs två öppna, digitala Cross Collaboration Days – anmäl dig redan nu!

Sahlgrenska Universitetssjukhusets digitala hjärtskola för patienter som vårdats för akut kranskärlsjukdom har lockat närmare 300 patienter sedan pandemin bröt ut. Projektet med att utveckla en digital hjärtskola har fått medel och stöttning från Innovationsfonden.

Den 24 september genomför Interreg, flera danska regioner samt dansk innovationsaktör ett matchmakingevent för europeiska företag. Temat är hållbara sjukhus och fokus kommer ligga på matchmaking kring "Living lab"-konceptet.

Den 23 september bjuder Chalmers AI Research Centre (CHAIR) och Sahlgrenska University Hospital in till ett digitalt matchmaking-event kring artificiell intelligens. Har du ett forskningsintresse inom det eller ett AI-projekt på gång? Läs mer och anmäl dig.

Artificiell intelligens har börjat förändra samhället i grunden och utvecklingen accelererar. Förväntningar från medborgarna tillsammans med behov av effektiviseringar driver på förändringen. Därför gör SKR, AI Innovation of Sweden och Governo en gemensam kraftsamling på utbildning inom AI. Utbildningen syftar till att utbilda politiker, chefer och ledare i offentlig sektor.

Nu omvandlas Vitalis till en digital upplevelse med två fullspäckade dagar där representanter från politik, myndigheter, industri och klinisk verksamhet fortsätter att driva frågor kring e-hälsa och framtidens vård och omsorg.

I och med covid-19 har NU-sjukvården stramats upp och effektiviserats på flera plan. Från och med den första oktober kommer NU-sjukvården arbeta utifrån "det nya normala".

Har du erfarenhet av att leva med, eller leva nära någon, med en kronisk eller långvarig sjukdom? Har du också erfarenhet av att försöka förbättra din eller någon närståendes vård eller hälsa? Då kanske du är intresserad av att dela med dig av dina erfarenheter och utveckla ny kunskap som kan vara till nytta för dig och för andra, genom att delta i denna workshopserie.

Det krävs innovativa lösningar för att möta vårdens behov. För att säkerställa nyttan av innovationerna är det dock viktigt att mäta effekterna och värdet av dem. Innovationsplattformen har därför utvecklat en guide för hur man planerar och genomför en effektutvärdering av sin innovation, efter implementering.

För att innovationsprojekt ska bli lyckade krävs inte bara en bra idé, utan också att lösningar och tjänster implementeras och sprids. Här blir upphandling en viktig del som kan innebära stora utmaningar om man inte har tänkt efter före. Under hösten genomför UppHIM därför 3-6 digitala workshops som komplement till fysiska workshops inom Medtech4Healths noder.

Innovationsplattformen har tidigare hjälpt ett globalt medicintekniskt företag, med huvudkontor i Mölnlycke, att koordinera användartester för deras nya hemventilator. Nu har produkten prisbelönats med utmärkelsen ”Better world Developer Award 2020” – ett pris som ska uppmärksamma företag eller organisationer som genom innovativ produktutveckling bidrar till en bättre värld.

Covid-19 har medfört att hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR) tvingats hitta alternativa sätt för att kunna fortsätta träffa patienterna. Efter en blygsam start för ett år sedan ökade antalet digitala vårdbesök via appen Mitt vårdmöte med över 200 procent under april 2020.

Forskarskolan är ett samarbete mellan Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Jönköping University, Mittuniversitetet och KK-stiftelsen. Tillsammans har idén till en forskarskola med hälsoinnovation som fokusområde utvecklats. Genom att öppna upp möjligheterna för doktorander från offentlig verksamhet är syftet att erbjuda utbildning i nära anknytning till pågående utvecklingsarbete inom verksamheten, samt tillgodose organisationens behov av spetskompetens och stärka dess konkurrenskraft.

För att ta tillvara på medarbetares och verksamheters innovativa idéer avsätter hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen (VGR) 20 miljoner kronor till utlysningen av Innovationsfonden. Pengarna ska hjälpa verksamheter och deras medarbetare att utveckla, testa, utvärdera eller implementera nya innovativa produkter, processer, tjänster, organiseringar eller metoder inom hälso- och sjukvården i VGR. Idag öppnar 2021 års utlysning, som pågår t.o.m. 3 februari 2021.

Hur kan utveckling av innovativa tjänster och produkter inom hälso- och sjukvården drivas i samverkan – utan att snedvrida konkurrenssituationen? Inom Swelifes Sweper-projekt tittade ett delprojekt närmare på den frågan. För drygt ett år sedan presenterades resultatet av analysen genom ”Spelplanen” – en tvåsidig spelplan som hjälper alla ”innovationsspelare” genom snårskogen. Nu har arbetsgruppen bakom Spelplanen tagit fram en skrift som en introduktion.

Västra Götalandsregionen har antagit överenskommelsen om samverkansregler för den offentligt finansierade sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin. Den aktuella överenskommelsen gäller fr.o.m. 1 januari 2020 och tills vidare och ersätter tidigare överenskomna samverkansregler.

Karolinska Institutet och ett göteborgsbaserat företag leder forskningsprojektet kring att använda drönare vid akutlarm om hjärtstopp. I väntan på ambulans kommer en drönare skickas iväg med en hjärtstartare till platsen. Detta kommer börja testas fr.o.m. 1 juni i tre områden i VGR: Fiskebäck, Torslanda och Kungälv. Innovationsplattformen har, tillsammans med studenter vid Chalmers tekniska högskola, tidigare kartlagt nyttan med drönartransporter i hälso- och sjukvården i VGR samt genomfört testflygningar.

Innovationsmotor VGR är i full gång och för att projektdeltagarna skulle få en inspirerande start genomfördes en digital kick-off. Bl.a. var Swedish Medtech på plats för att presentera det nationella innovationsmotorinitiativet och deltagarna fick också lära sig mer om Regionala Programområdet för Rörelseorganens Sjukdomar och vad dess roll kommer vara i projektet. Avslutningsvis höll Innovationsplattformens tjänstedesigner i en workshop. Kick-offen blev startskottet för projektets första fas, som handlar om att bygga organisationen och dess struktur.

Folktandvården Västra Götaland har öppnat sin första digitala klinik. Nu kan du träffa tandläkare i videosamtal och få råd och hjälp på distans.

Med anledning av covid-19 är det många som vill bidra med innovativa lösningar för att stötta vården och minska smittspridning. Från både företag, privatpersoner och akademi strömmar utvecklingsidéer in till Innovationsplattformen. För att ta hand om innovationskraften har Innovationsplattformen skapat en dedikerad arbetsgrupp som hanterar externa ärenden med anledning av covid-19, där även representanter från Inköp (VGR) och Avdelningen för vårdens digitalisering (VGR) ingår. Tillsammans har gruppen utvecklat en effektiv hanteringsprocess.

Medtech4Health Innovation Award är en årlig utmärkelse som vänder sig till de som arbetar med medicinteknik inom vård och omsorg. Juryn har utsett tre finalister och en vinnare. Nu avslöjar de det vinnande bidraget!

Här samlar vi regiongemensam information om Covid-19 kopplat till hur ditt företag eller du som privatperson kan hjälpa till samt nyheter som berör innovation kring Covid-19.

Här är listan på de innovationsprojekt som beviljas finansiering för 2020, utifrån Innovationsfondens sista beslutsomgång för i år.

Från och med 2020 blir Västra Götalandsregionen (VGR) en Innovationsmotor. Därmed ingår VGR, tillsammans med Region Uppsala, Region Östergötland och Region Västerbotten, i Medtech4Healths strategiska innovationsmotorprojekt som finansieras av Vinnova. Syftet är att ta tillvara den kunskap och erfarenhet som finns inom vården, för att stärka den offentliga sektorns roll som motor för utveckling av nya metoder och produkter.

Innovation inom life science måste mer än tidigare utgå från vårdens och patienters behov och villkor. Inn2Health är ett treårigt samverkansprojekt som inleddes i januari 2019. Projektet drivs av Sahlgrenska Science Park tillsammans med Johanneberg Science Park, Lindholmen Science Park, Science Park Borås, Science Park Skövde, Wargön Innovation/Innovatum, MedTech West och Västra Götalandsregionen (VGR).

Samverkan mellan hälso- och sjukvården, akademi och företag bidrar till att nya lösningar kan implementeras i vården till nytta för patienter och medborgare. Innovationsplattformen arbetar på flera sätt för att möjliggöra och stötta samverkan – samt säkerställa att den tillgodoser vårdens och patienters behov. Bl.a. genom projektkoordinering, att matcha kliniska verksamheter med företag och akademi, stötta vid test av produkter i klinisk verksamhet samt att hantera företagsförfrågningar.

Sedan Innovationsplattformens Grants Office etablerades 2019, i samverkan med Gothia Forum, har flera innovationsprojekt stöttats i sina ansökningar om externa medel. – Projekten har handlat om utvärdering av ortopediska plantat, dialogverktyg för kroniskt sjuka, digitalt verktyg för primärvården, samt tre olika testbäddar inom ortopedi, AI och e-psykiatri, säger Jenny Veide Vilg, projektledare för Grants Office på Innovationsplattformen.

I en gemensam satsning arbetar Innovationsplattformen, tillsammans med Sahlgrenska Science Park och Gothia Forum, för att utveckla och stärka testbäddsverksamheter inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR). Projektet finansieras av Regionala Utvecklingsnämnden (RUN) och den första fasen handlar om att kartlägga testbäddsverksamheter i Västra Götalandsregionen.

En ny ST-utbildning i innovation och teknik, som tar fasta på de problem som läkarna identifierar i sin vardag på klinikerna, startade för en tid sedan på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Det är den första innovationsutbildningen för läkare i landet och Innovationsplattformen deltar i utformningen av utbildningen. Nu är deltagarna i gång på allvar och har börjat planera sina innovationsprojekt som ska hjälpa sjukvården att möta framtidens utmaningar.

Vid försenad eller avvikande motorik hos spädbarn är det viktigt med tidiga insatser för att främja motorisk stimulans. Närhälsans rehabmottagning på Tjörn har under 2019 drivit ett innovationsprojekt för att effektivisera remissprocessen för spädbarn som behöver träffa specialistbarnläkare och fysioterapeut. Susanne Spetz, fysioterapeut vid rehabmottagningen, såg möjligheten i att samverka med BVC redan i ett tidigt skede och fick finansiering från Innovationsfonden för att utveckla sin idé.

Omkring en halv miljon människor i Sverige lever med sällsynta sjukdomar och tillstånd. Tack vare ny teknik och nya metoder upptäcks allt fler sällsynta diagnoser och i framtiden kanske sjukdomar som demens och epilepsi istället delas upp i flera olika specifika men sällsynta hälsotillstånd. Det ställer nya krav på sjukvården.

Juryn har läst nomineringarna och bedömt många kompetenta och lyckade implementeringar av innovativ medicinteknik i vård och omsorg. Det har varit ett tufft jobb och juryn skickar blommor till er alla! Finalisterna är:

Sahlgrenska Universitetssjukhusets har skrivit under ett samarbetsavtal och är nu så kallad Core Partner i konsortiet med Chalmers AI Research Centre (CHAIR). Det betyder att sjukvården samarbetar med forskare från bland annat bilindustrin – för att utveckla nya AI-lösningar.

En mindre grupp inom omställningsområdet Koncentration av vård har gjort en omvärldsbevakning sedan 2018. Nu finns distansövervakning mellan intensivvårdsavdelningar med i handlingsplanen för 2020. Martin Takac är biträdande sjukhusdirektör på Skaraborgs sjukhus och en av dem som driver projektet. - Vi kommer att befinna oss i den absoluta framkanten av digitalisering och kompetensstöd. Den nya tekniken hjälper oss sänka trösklar, sprida kompetens och tänka i nya banor.

I slutet av 2023 förväntas nya Högsbo specialistsjukhus ta emot de första patienterna. Innovationsplattformen är involverad i planeringen av bygget på flera sätt. Bland annat deltar våra tjänstedesigners i arbetet med att identifiera patienters behov vid ankomst till sjukhuset. Nyligen hölls en workshop tillsammans med Samråd funktionshinder – en grupp som består av företrädare från föreningar och organisationer som främjar mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar i VGR. Resultatet från workshopen presenteras som en patientresa: ”Resan – att ta sig till rummet”.

Här är listan på de innovationsprojekt som beviljas finansiering från Innovationsfondens andra beslutsomgång under 2020. Det finns fortfarande möjlighet att skicka in ansökan för belopp upp till 100 000 kr. Sista ansökningsdag är 1 mars, 2020.

I tjänsten kommer du att arbeta sjukhusövergripande som ett kunskapsstöd till sjukhuset men också till Gothia Forum och Innovationsplattformen. Dessa båda verksamheter har som uppdrag att stärka den kliniska forskning samt det regionala innovationsledningssystemet i Västra Götalandsregionen.

Med kompetens och 20 miljoner kronor kan Innovationsplattformen göra verklighet av de goda idéer som personalen inom hälso- och sjukvården har. I Vårdpodden berättas att utvecklingsprojekten får en egen innovationscoach som stödjer och lotsar idéer genom en ofta ganska snårig resa innan de kan införas i det dagliga arbetet.

I Sverige vårdas 60 000 patienter årligen för akut kranskärlssjukdom. Med allt fler överlevande har behovet av sekundärprevention (förebyggande eftervård) ökat. Patientutbildningen ”hjärtskola” – som kräver fysiskt deltagande – har erbjudits sedan en längre tid. Utbildningen har dock haft ett relativt lågt antal deltagare och Maria Bäck, specialfysioterapeut vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, såg behov av andra, flexibla lösningar. Idén om en digital hjärtskola, som sker på distans, har utvecklats med hjälp av medel från Innovationsfonden och patienter kan nu ta del av tjänsten.

Artificiell intelligens (AI) kan nu hitta så gott som alla kariesangrepp på egen hand. Till hösten planerar Folktandvården Västra Götaland att börja testa tekniken på sina tandvårdskliniker.

Vårdcentralen i Färgelanda är en så kallad testbädd för ny teknik inom vården. Genom samarbete med högskolan, kommunen och patienterna utvecklar personalen tillsammans med olika företag nya produkter och tjänster för framtiden. Innovationsplattformen deltar i projektet och stöttar i arbetet med att etablera en testmiljö i primärvården.

För att ta tillvara på medarbetares innovativa idéer avsätter hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen (VGR) 20 miljoner kronor till utlysningen av Innovationsfonden. Pengarna ska hjälpa verksamheter och deras medarbetare att utveckla, testa, använda eller utvärdera nya innovativa produkter, processer, tjänster eller metoder inom hälso- och sjukvården i VGR.

Det krävs innovativa lösningar inom hälso- och sjukvården för att hantera nya utmaningar. Nyligen beviljade Vinnova två miljoner kronor till ett projekt som ska kartlägga innovationssystemet på Skaraborgs Sjukhus. Med ledning av Högskolan i Skövde, deltar Innovationsplattformen i projektet som kommer att pågå till och med 2021.

Apotekarsocietetens sektion för medicinteknik bjuder in till en temakväll den 6 februari med syftet att diskutera de säkerhetsmässiga och därmed regulatoriska utmaningarna som användningen av AI/ML innebär i medicintekniska tillämpningar. Vad är det som gäller? Vad kan vara svårt? Kan det överhuvudtaget fungera? Teori och praktiska erfarenheter.

Att leva med långvarig smärta innebär ett stort personligt lidande för den drabbade och höga kostnader för sjukvården. I framtiden ska patienter som har svårt att ta sig till sjukhuset få hjälp att hantera sin smärta genom en digital smärtskola. Projektet, som har fått finansiering av Innovationsfonden, drivs av neuro- och rehabiliteringsklinken på Södra Älsvborgs sjukhus.

Är du vård- eller omsorgsgivare och har en innovativ medicinteknisk idé som du vill utveckla? Då kan du ansöka om medel i Medtech4Healths utlysning. Projektet kan handla om att utveckla ny teknik eller använda befintlig teknik på ett nytt sätt för att förbättra det kliniska utfallet eller effektivisera vården. Sökande välkomnas både från den offentliga och privata vård- och omsorgssektorn.

Den 6 mars hålls en grundkurs i medicinteknisk utveckling på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Syftet är att ge en överblick över gällande regelverk, grundläggande kunskaper om krav som ställs på medicintekniska produkter och en förståelse för hur dessa skall tillämpas.

Medtech4Health Innovation Award vänder sig till er som arbetar med medicinteknik inom vård och omsorg. Har ni implementerat innovativ medicinteknik i er dagliga verksamhet? Skapar det förbättring för patienterna, förbättrade arbetsmetoder eller liknande? Då kanske ni är de kommande finalister med möjlighet att vinna 100 000 kronor och en film om ert arbete!

För att hantera smittförande avfall i hälso- och sjukvården används riskavfallsbehållare. Behållarna är vanligtvis gjorda av plast och leder till utsläpp av fossil koldioxid vid avfallsförbränning. 2016 finansierade BioInnovation ett projekt som syftade till att utveckla en biobaserad behållare. Innovationsplattformen har bidragit i utvecklingen av prototypen för att säkerställa användbarheten och lyfta vårdens behov.

Logopedimottagningen har sökt och blivit beviljade 303 500 kr, av Innovationsfonden, för ett projekt som syftar till att utveckla digitala vårdmöten för patienter med stroke eller neurologisk sjukdom.

Hittills har 21 innovationsprojekt i hälso- och sjukvården beviljats medel från Innovationsfonden för innovationsarbete under 2020. Den 3 december träffades ett trettiotal innovatörer i aulan på Mölndals sjukhus för att delta vid ett seminarium som bjöd på både information och inspiration.

För att främja innovation inom hälso- och sjukvården behöver innovationssystemet utvecklas. Ett första steg i en sådan utveckling är att kartlägga sjukhusens befintliga innovationssystem utifrån behov, möjligheter och hinder – ett arbete som nu har påbörjats på Skaraborgs Sjukhus.

Vården ska bli bättre på att involvera patienter i sitt utvecklingsarbete. Men hur kan det gå till? I Skaraborg har mödravårdens barnmorskor tagit hjälp av tjänstedesigners från Innovationsplattformen för att skapa ett patientråd och få insikter om nyblivna föräldrars behov.

I en gemensam satsning ska Innovationsplattformen, tillsammans med Sahlgrenska Science Park och Gothia Forum, arbeta för att utveckla och stärka testbäddsverksamheter inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR). Nedan kan du läsa mer om olika aktiviteter som pågår just nu.

Att möta sin doktor digitalt blir allt vanligare. Via en smartphone eller dator kan man snabbt komma i kontakt med en läkare för sina besvär. Men för alla är ny teknik inte lika enkel och tillgänglig. Patienter inskrivna i hemsjukvård har inte alltid möjlighet att identifiera sig via mobilt bank-id eller tillgång till smartphone eller dator. Därför kan den stora nyttan av nya tekniska lösningar inom vården inte alltid nå denna patientgrupp. Dessa patienter har dessutom ett kontinuerligt vårdbehov och det viktigaste för dem är inte alltid att få träffa en läkare snabbt utan snarare att få träffa just sin läkare som känner till deras sjukdomshistoria och vårdplanering.

Här är listan på de innovationsprojekt som beviljas finansiering från Innovationsfondens under 2020. Det finns fortfarande möjlighet att skicka in ansökan för belopp upp till 100 000 kr. Sista ansökningsdag är 1 mars, 2020.

Förutsättningarna för innovation i sjukvården har förändrats och nya arbetssätt krävs för att lyckas. Artikeln beskriver hur effektiva innovationssystem för sjukvården kan fungera utifrån exempel från Västra Götalandsregionen i sju dimensioner: resurser för in­novation och nytänkande, ledarskap som stödjer och ger innovation status, kunskapsutveckling mellan professioner och aktörer i systemet, problemartikulering och behovsformulering, kliniskt intraprenörskap, systemkompatibilitet samt spridningsmekanismer.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är först ut i landet med en utbildning inom innovation och teknik för läkare, med start den 11 november. Programmet ska ge kunskap och förutsättningar att binda samman medicin och teknik på ett helt nytt sätt.

Har ni en utomordentlig talang för att se lösningar och möjligheter där andra går bet? Gillar ni nära samarbete med slutanvändaren som leder till effektiv implementering? Brinner ni för att förbättra vården i framtiden? Just de frågorna jobbar Inn2Health med och vill ni vara med på deras resa, bör ni inte missa Inn2Healths frukostseminarium.

I det här utskicket kan du läsa om vår nya Grants Office-funktion. Dit kan du som anställd i hälso- och sjukvården vända dig för att få rådgivning inför en ansökan om innovationsmedel från t ex Vinnova. Vi berättar också om hur vi arbetar med att förtydliga och stärka innovationsprocessen i hälso- och sjukvården, samt satsningen på testbäddar för att främja innovation utifrån vårdens behov. Du kan dessutom läsa om flera andra pågående satsningar som skapar värde för patienter och medarbetare. Trevlig läsning!

Hur upplever patienter mötet med vården? Under två veckor i juni fanns tjänstedesigners från Innovationsplattformen på plats i entrén på Frölunda Specialistsjukhus för att samla in berättelser från patienter.

Vårdrelaterade infektioner (VRI) orsakar ett stort lidande för drabbade patienter och höga kostnader för samhället. Enligt Socialstyrelsen är följsamhet till handhygienrutiner viktig för att motverka VRI. Ett globalt hygien- och hälsobolag driver ett innovationsprojekt som syftar till att utveckla en lösning för att mäta följsamheten av hygienrutiner i vården. Nu testas lösningen på urologiavdelningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), och Innovationsplattformen har en central roll i att stötta under projektets gång.

Vill du söka medel från externa finansiärer för ett innovationsprojekt? Då kan du vända dig till vårt Grants Office för rådgivning kring samarbeten, administration, ekonomi och formulering av ansökan. Tjänsten riktar sig till anställda inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR) och liknande funktioner finns vid universitet och högskolor.

Regeringen vill utveckla och modernisera första linjens digitala vård, 1177 Vårdguiden. För att stötta regionernas utvecklingsarbete får SKL 33 miljoner under 2019.

Sahlgrenska universitetssjukhuset, SU, gör nu en kraftsamling på digitalisering. Sjukhuset har samlat flera olika verksamheter som arbetar med digital utveckling i det nyöppnade Centrum för digital hälsa. Centrat ska stödja initiativ och få fart på olika digitala tjänster.

En matapp vid patienternas säng kan avlasta sjukhuspersonalen, öka patienternas aptit, minska matsvinnet och ge köket feedback för förbättring. En pilot med MatAppen börjar nu i oktober på Sahlgrenska sjukhuset.

I framtiden ska patienter slippa upprepa sin sjukdomshistoria för varje ny vårdgivare. Det är ett exempel på fördelarna med VGR:s kommande patientjournalsystem Millennium. Men för att det ska vara fullt möjligt måste flera lagar ändras. Nu tar VGR:s jurist Ingrid Floderus tjänstledigt för att ta fram förslag på ny lagstiftning.

Chatta om dina problem med ett AI-program som första steg när du kommer till vårdcentralen, eller få svar på vanliga patientfrågor när du ligger på sjukhus. Hälso- och sjukvården i VGR satsar på ett flertal digitala tjänster inom hälso- och sjukvården, både för att minska kostnader och förbättra servicen. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset testas nu en chatbot som är anpassad för inneliggande patienter.

Högskolan Väst har beviljats finansiering från EU och Interreg. De får 28 miljoner under tre år för att stödja utvecklingen av digital teknik i hälso- och sjukvården i gränsregionen Sverige-Norge. En central del i projektet är samverkan med Närhälsan Färgelanda Innovationsvårdcentral, där en digital testbädd håller på att byggas upp för att testa nya tjänster och arbetssätt.

Den 30 september startar Innovationsveckan. Det är en nationell kraftsamling, på initiativ från SKL och Vinnova, för att visa upp det driv och engagemang som finns inom offentlig sektor när det kommer till innovation och förmågan att tänka nytt Mellan 30 september – 4 oktober kan du ta del av bland annat webbsända föreläsningar om innovationsarbeten i hälso- och sjukvården. Tre av dem har tidigare fått finansiering från Innovationsfonden.

Nu utökar Gothia Forum tjänster inom Grants Office genom att Jenna Anderson som Scientific Editor finns på plats. Hon hjälper forskare att säkerställa hög kvalitet och konkurrenskraftiga forskningsansökningar. Tjänsten är kostnadsfri för forskare anställda inom Västra Götalandsregionen eller vid Göteborgs universitet.

Hur upplever patienterna mötet med vården? För att försöka ta reda på detta fick alla som passerade entrén på Frölunda specialistsjukhus under två veckor i juni chansen att anonymt dela med sig av sina erfarenheter, och ge feedback på var de såg förbättringsmöjligheter.

På grund av språkbarriärer kan patienter ha svårt att kommunicera när de söker vård. Ultraljudsmottagningen på Östra sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har under ett halvår använt en tolkapp vid möten med föräldrar som besöker sjukhuset för bland annat rutinultraljud. Syftet är att utvärdera effekten av tjänsten, som ska ses som ett komplement till möjligheten att ha en ”mänsklig” tolk på plats.

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) står vi inför stora utmaningar som kräver nya arbetssätt och lösningar. För att hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR) på ett effektivt sätt ska kunna utveckla och implementera nya lösningar krävs ett starkt innovationssystem och en tydlig innovationsprocess. Hösten 2018 gav Koncernstab regional utveckling Innovationsplattformen uppdraget att kartlägga behov, styrkor, brister och hinder inom innovationssystemet i hälso- och sjukvården. Ett arbete som nu har resulterat i en nulägesanalys och rekommendation om vägen framåt.

Nu finns det en spelplan som tydliggör hur utveckling av innovativa tjänster och produkter inom hälso- och sjukvården kan drivas i samverkan – utan att snedvrida konkurrenssituationen.

Folktandvården har tagit sin första robot i drift. Rutinmässiga arbetsuppgifter som tidigare tog två hela arbetsdagar varje månad att utföra manuellt gör nu roboten på 30 minuter.

Videomöten med din transplantationsläkare, hälsocoach eller logoped. Gruppträning på distans eller videosamtal med psykiatriker. Vård genom digitala videomöten kan se ut på många sätt och i appen Mitt vårdmöte kommer Västra Götalandsregionen, VGR, samla regionens digitala vårdutbud.

Sahlgrenska universitetssjukhuset och Swedish Medtech bjuder in till ett symposium om infektionsprevention före, under och efter operation. Nätverkande under utställning med exempel på medicinteknik som reducerar eller förebygger VRI.

Västra Götalandsregionen har startat ett arbete med att ta fram en regional utvecklingsplan för barn och ungas hälso- och sjukvård – programområde Barnuppdraget. Caroline Damgaard, projektsamordnare på Innovationsplattformen, stöttar i flera av programmets pilotprojekt som handlar om att testa och utvärdera nya lösningar.

Ännu ett steg för att digitalisera vården har tagits när barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) vid Skaraborgs Sjukhus (SkaS) Lidköping och Mariestad introducerat behandlingsmetoden kognitiv beteendeterapi via internet (IKBT).

Sahlgrenska Universitetssjukhusets sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg har av statsminister Stefan Löfven utsetts till ledamot i det Nationella innovationsrådet. Wennberg blir en av tio utvalda personer i rådet som tillsammans med regeringen ska arbeta med frågor inom bland annat digitalisering och life science.

Konsumtionen av vård ökar i takt med en åldrande befolkning och krav ställs på att öka effektiviteten. Ett treårigt projekt vid Högskolan i Borås strävar nu efter att göra vården mer jämlik och träffsäker, genom att utveckla artificiell intelligens som stöd i akutvården.

Västra Götalandsregionens digitaliseringsstrategi ska vara ett stöd till organisationen för vilka digitala tjänster vi ska utveckla, införa och erbjuda regionens invånare.

Almedalsveckan är Sveriges största politiska mötesplats och en möjlighet för VGR att synas och påverka i frågor som är viktiga för Västra Götalands utveckling. VGR vill påverka frågor på nationell nivå ur ett regionalt perspektiv, i en riktning som gynnar VGR:s och Västra Götalands intressen.

Kjell Foss samtalar i detta avsnitt med Ragnar Lindblad som är programägare för FVM, Framtidens vårdinformationsmiljö. Införandet av det nya IT-systemet kommer att innebära den största och mest påtagliga förändringen inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland som nu sker.

Behoven av innovation och effektivisering inom offentlig sektor är stor och kommuner och regioner behöver höja tempot. För att underlätta har SKL utvecklat en strategi och konkreta verktyg.

En tre dagars konferens om artificiell intelligens både från ett hälsoperspektiv och ett etiskt perspektiv. Konferensen arrangeras i samarbete mellan Chalmers AI Research Center (CHAIR) och Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

Den 12-14 november arrangeras Kvalitetsmässan 2019. Årets tema handlar om digitala lösningar och innovationer som bidrar till att skapa hållbara samhällen. Som anställd inom Västra Götalandsregionen erbjuds du fri entré på fackmässan och även rabatt på seminarieprogrammet.

Hur offentlig sektor fungerar berör oss alla. Fluortanten var en välfärdsinnovation som mötte dåtidens behov. Hur gör vi för att det offentliga ska driva på utvecklingen för att möta människors behov och de samhällsutmaningar vi står inför nu? Lyssna på Vinnovas podd och få konkreta tips av Sara Tunheden, Innovationsguiden/SKL, tjänstedesignern Richard Hylerstedt och Jonny Paulsson, Vinnova.

Senast uppdaterad: 2020-09-18 09:15