Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Innovationsfondens sista beslutsomgång för 2020 – projekten som beviljas medel

Publicerad:
Finansiering

Här är listan på de innovationsprojekt som beviljas finansiering för 2020, utifrån Innovationsfondens sista beslutsomgång för i år.

Upplevelseverkstad för elever årskurs 8, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS), 61 350 kr.
Starta ett samarbete mellan förvaltningen och två utbildningsverksamheter med syfte att väcka unga människors intresse för yrken inom hälso och sjukvård, och öka antalet ansökningar till utbildningar inom området.

Colaborativa robotar i sterilteknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Genomföra en förstudie/Proof of Concept för att robotisera och automatisera processen att syna dikat gods och lägga galler.

Möjlighet att vacuumförpacka riskavfall vid amalgamhantering på tandklinik, Folktandvården, 100 000 kr.
Kartlägga vilka åtgärder som tandvården förväntas ta till i samband med insamling av amalgam kontaminerat engångsmaterial, samt ta fram prototyp för vacuumpåse som uppsamlingskärl.

En förstudie om monitorering av inneliggande patienters status med biosensor, Södra Älvsborgs sjukhus, 97 000 kr.
Utreda möjligheten att använda biosensorer för att följa inneliggande patienters status – främst vitalparametrar, aktivitetsnivå och lägesförändringar.

Kvinnohälsa ur ett livscykelperspektiv, Sjukhusen i väster, 100 000 kr.
Utveckla en app för kvinnohälsa ur ett livscykelperspektiv, som tillgodoser kunskap om kvinnokroppen, rättigheter samt sexuell- och reproduktiv hälsa genom hela livet.

Utveckling av en robotiserad automatiseringstjänst (RPA) för patienter med amiodaronebehandling, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Vid långtidsbehandling med amiodarone genomförs regelbundna blodprovskontroller. För att effektivisera rutinen ska en algoritm, med hjälp av RPA-teknik, tas fram för underliggande beslut baserat på rutinfall.

System för automatiserad, strukturerad domänspecifik omvärldsbevakning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Ta fram system för automatiserad, strukturerad och domänspecifik omvärldsbevakning – med syfte att alla vårdens verksamheter och professioner ska kunna följa den snabba förändring som sker inom hälso- och sjukvården.

DIALOG+ i svensk psykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Dialog+ har utvecklats, testats och använts sedan länge inom psykiatrin i London. Projekt syftar till att anpassa det till svenska förhållanden, ta vara på våra tidigare lärdomar och testa det i praktiken.

Konversations UI – Chatbot för samtalsterapi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Skapa en samtalsterapi-chatbot med syftet att erbjuda personer med mild ångest eller depression möjligheten att hantera sina symptom samt kartlägga sina känslor med hjälp av konversations-UI.

Webutbildning om långvarig smärta för all vårdpersonal i Västra Götalandsregionen, Närhälsan, 100 000 kr.
Ta fram en nätbaserad basutbildning som riktar sig till all vårdpersonal inom alla vårdnivåer och professioner som träffar patienter med långvarig smärta i VGR.

Prehospitalt ultraljud, Skaraborgs Sjukhus, 100 000 kr.
Testa och utvärdera ny teknik i ambulansen: undersöka vilken nytta ambulanssjuksköterskor skulle ha av att kunna använda ultraljud vid bedömning av patienter.

Fotspåret – Göteborg till Skaraborg. 2.0, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 99 900 kr.
Optimera omhändertagandet av fötter för patienter med diabetes typ 2 (fortsättningsansökan).

Min webbsida, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Genom en webbsida erbjuda barn och ungdomar en personcentrerad vård och göra dem mer engagerade i och medvetna om sin diagnos.

Virtual Reality för att testa kognitiv funktion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
utveckla en prototyp för testning av kognitiv förmåga med hjälp av VR-teknik.

Utveckling av en webbapplikation för värdering av muskelstyrkemätning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Värdera muskelsvaghet hos patienter (barn) genom att jämföra med befintligt referensmaterial kring muskelstyrkemätning hos typiskt utvecklade barn.

Hemmonitorerad rehabilitering med hjälp av en exergamingstrategi - genomförbarhetsstudie, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Projektet koncentrerar sig på genomförbarhetsfasen och inkluderar 3-4 patienter med KOL som testar en ny rehabiliteringsmetod.

Förbättrad sjukskrivningsprocess, fortsättning, Närhälsan, 100 000 kr.
Uppföljning, utveckling och förbättring av rutiner kring patienter som söker vård för psykisk ohälsa.

Tidig familjeintervention för föräldrar till barn med medfött hjärtfel, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Utvärdering av en psykosocial intervention (CHIP-Infant) för föräldrar till barn med medfött hjärtfel – med syfte att bearbeta sorgen till att engagera sig i ett aktivt och positivt samspel med barnet.

Granskande uppföljning av projekt Optimal vårdnivå, Södra Älvsborgs sjukhus, 77 952 kr.
Optimal vårdnivå är ett nytt koncept där patienten, efter bedömning av vårdbehov, kan få behandling och vård i hemmet i stället för att transporteras in till sjukhus.

Publicerad: