Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tips på seminarier under Almedalsveckan 2019

Foto: Region Gotland

Almedalsveckan är Sveriges största politiska mötesplats och en möjlighet för VGR att synas och påverka i frågor som är viktiga för Västra Götalands utveckling. VGR vill påverka frågor på nationell nivå ur ett regionalt perspektiv, i en riktning som gynnar VGR:s och Västra Götalands intressen.

–Västra Götalandsregionen är i Almedalen för att påverka lagstiftning och lyfta frågor som är viktiga för Västra Götaland och våra invånare, säger Charlotta Lundström, projektägare för Almedalen.

Sedan några år tillbaka samarbetar Västra Götalandsregionen​, Göteborgs Stad, Göteborgs universitet, Chalmers, Västsvenska Handelskammaren, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst under ett och samma tak i Almedalen – den Västsvenska Arenan.

Här är ett axplock av de seminarier som arrangeras av Västsvenska Arenan: 

Måndag 1 juli

14.15–15.00 Hjälper eller stjälper partnerskap mellan patienter, industri och   sjukvården personcentrerad vård?
Om regioner, patientorganisationer, näringsliv och akademi bildar ett partnerskap med syfte att testa och beforska implementeringsprocesser för personcentrerad vård och arbetssätt, hur påverkas då forskningen och resultaten? Vilka är utmaningarna? Vilka är drivkrafterna?

Medverkande: Håkan Billing, Professor. Ann-Marie Wennberg, Sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Inger Ros, Förbundsordf. Riksförbundet Hjärt/Lung. Boel Mörk, Chef Område 2 Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Per Källmark, Head of Public Affairs Novartis. Lisa Lindström, VD Doberman Group. Maja Fjaestad, Stadssekreterare Socialdepartementet. 

Tisdag 2 juli

13.00–13.45 Är forskares ensamrätt till patent ett problem för innovation?
Behovet av en klimatomställning ökar trycket ytterligare på akademin att leverera långsiktigt nyttiga lösningar i sin samverkan med företagen och det offentliga. Är det dags att slakta en helig svensk ko – lärarundantaget? 

14.15–15.00 Den stora utmaningen: Bättre samordning för patientens skull   
Svensk vård och omsorgs största utmaning är bristande samordning mellan kommun, primärvård och sjukhus. Även OECD konstaterar detta. Hur åstadkommer vi en bättre samordning ur patienters och brukares perspektiv?

Medverkade: Jonas Andersson, ordförande Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i VGR (L), Hans-Inge Persson, företrädare för patient- och närstående. Hans Winberg, moderator, Leadin Health Care. Erik Slottner, borgarråd, ordförande i äldrenämnden, Stockholms Stad (KD). Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa, SKL. Jan Eriksson, programchef, VGR.

16.45–17.30 Hur integrerar vi olika styrningsideal inom vården? 
Svensk sjukvård präglas av olika synsätt kring hur verksamheten ska bedrivas. För att möta dagens och framtidens utmaningar måste chefer och medarbetare hitta större förståelse för varandras perspektiv. Hur får vi de olika synsätten att mötas och samverka, med målet att ge bästa möjliga sjukvård?

Medverkande: Christian Gadolin, Lektor i företagsekonomi, Högskolan i Skövde. Anna Krohwinkel, Forskningschef, biträdande generalsekreterare, Leadin Health Care. Michael Silverstri, Förbundsstyreseledamot, Vårdförbundet. Thomas Schneider, Utvecklingschef, Bräcke Diakoni. Elisabeth Oesterreich, Moderator, Högskolan i Skövde. 

16.45–17.30 Ambulanshelikoptrar utan nationell täckning – Ingen jämlik vård!  
Hur ska vi kunna få en jämlik sjukvård utan en nationell heltäckande ambulanshelikopterverksamhet? Stora delar av landet saknar helt denna resurs. Idag finns nio baser. Vi skulle behöva 15. Med en läkare snabbt på plats och transport direkt till rätt vårdnivå räddar vi många liv.

Onsdag 3 juli

09.15–10.00 Sverige ska vara bäst på att dra nytta av AI, men hur hanterar vi AI-etiken? 
Sverige har som ambition att vara bäst på att dra nytta av de effekter som implementeringen och användningen av AI ger. Men de etiska frågeställningar som följer i dessa spår är utmanande. Hur mobiliserar vi som land för implementering av hållbar AI inom fundamentala delar av samhället?

Medverkande: Stefan Bengtsson, rektor, Chalmers tekniska högskola. Fredrik Heinz, AI forskare, Wallenberg projektet WASP, EU:s expertkommité. Kristina Jonäng, ordförande regionutvecklingsnämnden VGR ( C). Anders Bjurström, vd, Tenfifty AB. Jon Simonsson, ordf., Kommitén för teknologisk innovation och etik (KOMET). Moderator: Katti Hoflin, kulturchef, VGR.

09.15–10.00 Hur skapar vi en megaregion som ökar vår innovations- och attraktionskraft på en global arena? 
Med utgångspunkt i en OECD-rapport, varför behövs en megaregion över lands- och regiongränser? Vilken roll spelar städer, regioner, näringsliv och universitet för en utveckling av en funktionell megaregion och hur ser vägen dit ut? Hur bidrar en megaregion till Sveriges attraktionskraft? Seminariet sänds via webben. 

Alla seminarier sänds via Västsvenska Arenans Facebook-sida

Läs mer på Västsvenska Arenans hemsida

Senast uppdaterad: 2019-06-24 14:58