Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Andra arbetssätt i fokus för fortsatt samverkan mellan vård och företag under covid-19

Publicerad:
Digitalt möte

Med anledning av Covid-19 råder det besöksförbud på de flesta sjukhus. Detta påverkar bl.a. företagens möjlighet till att testa och simulera sina innovationer i klinisk miljö, vilket ibland är nödvändigt för att komma vidare med innovationsarbete som ska möta vårdens behov. – Det går fortfarande att påbörja och genomföra företagsuppdrag vars innovationsutveckling kräver sjukvårdens hjälp. Exempelvis företagsuppdrag som inte behöver tillgång till patientnära lokaler utan istället kan träffas digitalt, säger Maria Holmén, innovationsledare på Innovationsplattformen.

För att säkerställa att hälso- och sjukvårdens samverkan med företag tillgodoser vårdens och patienters behov erbjuder Innovationsplattformen stöd för att genomföra tester och simuleringar i klinisk miljö. När det för tillfället inte är möjligt har Innovationsplattformens tjänster inom rådgivning, kontaktförmedling och matchning (mellan kliniska verksamheter och företag) istället fått större efterfrågan. Detta då tjänsterna fortfarande kan genomföras digitalt.

Det är roligt att se att vi redan har kunnat hjälpa många företag, med olika behov, genom digitala mötesformer. Exempelvis har flera start-ups, som har deltagit i europeiska hackaton-initiativ kring covid-19, kontaktat oss då de behövt stöttning i att validera sina idéer samt hjälp med att förstå den svenska modellen för offentlig sektor, säger Maria.

Varierande behov hos företagen

Innovationsplattformen har också stöttat företag som behövt medicinsk och teknisk rådgivning.

I och med pandemin fick vi en sådan förfrågan, där företaget var i behov av beståndsdelar till en prototyp av en enklare respirator de skulle utveckla. Här kunde vi stötta med rådgivning och kontaktförmedling, både till intensivvårdsläkare och Medicinsk Fysik och Teknik på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. På så sätt hjälpte vi projektet vidare, säger Maria.


Ett annat företag kontaktade Innovationsplattformen för att få hjälp med att verifiera sitt verktyg för digital, fysisk rehabilitering.

Företaget efterfrågade klinisk verifiering och möjlighet att testa applikationen. Här kunde vi matcha dem med aktörer inom projektet Inn2Health – där de fick kontakt med Sahlgrenska Science Park, säger Maria.

Innovationsplattformen kan stötta tidigare – för ökad effektivisering

Det är även vanligt att företag själva tar kontakt med verksamheter inom sjukvården. Även detta är något som Innovationsplattformen kan hjälpa till med.

Eftersom verksamheterna inte alltid har tid så sker det att de skickar vidare företagen till oss. För att denna process ska bli mer effektiv för båda parter vill vi uppmana och informera om att vi gärna deltar redan vid den första kontakten mellan företag och vården. Sannolikheten för att ett företag får kontakt med rätt verksamheter inom VGR ökar, då vi tidigare kan stötta i diskussioner om vilken typ av tjänster företaget önskar. Innovationsplattformen bidrar också med att sätta upp avtal för uppdragets omfattning med företagen, reglera ersättning in till verksamheten samt tydliggöra eventuella rättighetsfrågor, säger Maria.


Vill du som företag eller du som kliniker komma i kontakt med Innovationsplattformen för rådgivning och stöd? Välkommen att kontakta oss!

Läs också:

Tjänster riktade till akademi & företag

Stöd till kliniska verksamheter vid samverkan med externa parter

Publicerad: