Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ankomstnoder ett av flera arbetssätt som testas för nya Högsbo specialistsjukhus

Publicerad:
Test av ankomstnoder

På Högsbo specialistsjukhus kommer patienter inte att ropas upp i ett väntrum, utan själva gå till en s.k. ankomstnod, ett rum där de möter vårdpersonal för inskrivning och förberedelser inför operation. Redan nu har Innovationsplattformens tjänstedesigner, tillsammans med verksamheter på Frölunda Specialistsjukhus, börjat testa det nya arbetssättet.

På det nya sjukhuset kommer patienterna att först gå in på en nod, innan de får sitt eget rum där de väntar på sin operation. Under testerna av det nya tillvägagångsättet har syftet varit att se vilka moment som passar att göra i en sådan nod. Detta för att uppnå ett bra mottagande av patienten och för en bra miljö för medarbetarna.

Vi har genomfört ett första test där det nya arbetssättet användes i verksamheten under en veckas tid. En lärdom var att vi fick ut mycket värdefull information och data genom att testa tidigt. Redan under den pågående testveckan anpassade vi också testerna för att se till att noderna skapar värde för patienter och medarbetare, säger Linnea Axéll, tjänstedesigner på Innovationsplattformen och fortsätter:
I nuläget analyseras datan som samlades in för att vi ska kunna genomföra nya, utvecklade tester längre fram i projektet.

 

Under testerna är upplevelsen hos personalen på enheterna att det har varit ett gott samarbete mellan dem, tjänstedesignerna och Frölunda Specialistsjukhus egna observatörer. Alla som deltagit har varit lyhörda, kommit med bra tankar, ideér och förslag till eventuella lösningar, säger Marie Tauson, vårdenhetschef på Vård- och övervakningsavdelningen, Frölunda Specialistsjukhus.


Ankomstnoderna kommer även förekomma för de s.k. ”flexsalarna” på kirurgimottagningen. Här kommer patienterna komma direkt in till flexsalen efter ankomstnoden, istället för att vänta på ett rum emellan, vilket kommer göra patientflödet snabbare och därmed kräva andra typer av arbetssätt.

Flera nya arbetssätt testas samtidigt

Ankomstnoder är ett av många parallella arbetssätt som just nu testas och utformas inför Högsbo specialistsjukhus, där Innovationsplattformen deltar. Andra arbetssätt som utformas för det nya sjukhuset är bland annat hur hantering av läkemedel och sterilt gods ska fungera i framtiden.

Utifrån arbetet vi tjänstedesigner gjorde sommaren 2019, med att samla in besöksupplevelser på Frölunda Specialistsjukhus, framkom det att patienter och medarbetare på sjukhuset är nöjda med sina upplevelser. Vi arbetar därför vidare med att ringa in mer specifikt vad patienter och medarbetare är nöjda med, för att se vilka arbetssätt som borde följa med när flytten till Högsbo specialistsjukhus sker, säger Linnea.


Läs också:

Workshop för att göra sjukhusbesök enklare för patienter med funktionsnedsättningar

Tjänstedesigners bidrar i utvecklingen av nya Högsbo Specialistsjukhus

Publicerad: