Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

AI-testbädd i VGR – ett projekt som fått stöd av Grants Office för att söka finansiering

Publicerad: Uppdaterad:
Ansökningsskrivande

Sedan Innovationsplattformens Grants Office etablerades 2019, i samverkan med Gothia Forum, har flera innovationsprojekt stöttats i sina ansökningar om externa medel. – Projekten har handlat om utvärdering av ortopediska plantat, dialogverktyg för kroniskt sjuka, digitalt verktyg för primärvården, samt tre olika testbäddar inom ortopedi, AI och e-psykiatri, säger Jenny Veide Vilg, projektledare för Grants Office på Innovationsplattformen.

Ett av de projekt som har fått stöd av Grants Office är en föreslagen AI-testbädd för hälso- och sjukvården i VGR – ett projekt som Magnus Kjellberg, sektionsledare Digital FoUI, Centrum för Digital hälsa, ingår i.

AI möjliggör effektiva lösningar inom vården

Artificiell intelligens (AI) har stor potential att komma till praktisk användning i hälso- och sjukvården och bidra till att möta de nya utmaningar vården står inför. Dessutom kan AI skapa verktyg för att utveckla nya metoder för terapi och vård – vilket kan leda till ökad kvalitet, patientnöjdhet och kostnadseffektivitet. För att möjliggöra införande av AI inom hälso- och sjukvården krävs, förutom forskning, en strukturerad, tydlig och transparent process för att testa och utvärdera dessa AI-lösningar – något som en AI-testbädd kan möjliggöra, säger Magnus Kjellberg.

Syftet med den föreslagna AI-testbädden

Syftet är att ge interna och externa parter, forskare eller företag med AI-lösningar i olika utvecklingsstadier, tillgång till hälso- och sjukvårdens processer, infrastruktur och kompetens. Testningen, som då kan bli så relevant som möjligt, kommer ske på ett systematiskt sätt och under kliniskt relevanta förhållanden. Testbädden kommer också möjliggöra effektutvärdering av AI-lösningar, säger Magnus Kjellberg och fortsätter:
 Förhoppningen är att bidra till ökad innovationsförmåga och att möjliggöra mer effektivt införande av AI-lösningar inom hälso- och sjukvården.

Stöttning från Grants Office

Grants Office har varit en stor hjälp vid skrivandet av ansökan och ett väldigt bra bollplank för idéer och formuleringar. Det var även därifrån vi informerades om utlysningen och fick praktiska råd för att starta upp ansökningen, säger Magnus Kjellberg och fortsätter: när man arbetar med Innovationsplattformen och dess Grants Office får man alltid ett väldigt bra stöd och snabb respons. Det märks att det finns god erfarenhet och kunskap om utlysningar och skrivande av ansökningar.

 

Projektet inväntar nu svar på sin ansökan om externa medel.

Det har varit väldigt spännande att få vara med på ett hörn i arbetet med den här ansökan. Nu är det bara att hålla tummarna för bifall! säger Jenny Veide Vilg.

Aktuella utlysningar

Under tiden jobbar vi vidare med nya utlysningar och projekt. Just nu går forskningsråd och innovationsmyndigheter ut med extra utlysningar med anledning av Covid-19, säger Jenny Veide Vilg.


Aktuella utlysningar just nu

Publicerad: