Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Beviljas medel från Innovationsfonden 2020

Publicerad:
innovationsfonden

Här är listan på de innovationsprojekt som beviljas finansiering från Innovationsfondens andra beslutsomgång under 2020. Det finns fortfarande möjlighet att skicka in ansökan för belopp upp till 100 000 kr. Sista ansökningsdag är 1 mars, 2020.

Läs mer och ansök

Din säkerhet på sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.

Utvärdering av "Din säkerhet på sjukhus", ett nytt sätt att höja patientsäkerheten och minska risk för vårdskador.

Delia - Patientdelaktighet och styrning i första kontakten med primärvården för psykisk ohälsa, Närhälsan, 100 000 kr.
Ny metod och arbetsprocess som syftar till att stärka patientens egen kraft och delaktighet i sin vård för psykisk ohälsa i primärvården.

Hur upplever barn med Cystisk Fibros och deras vårdnadshavare digitala vårdmöten på distans?, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Kartläggning av hur barn med cystisk fibros, deras vårdnadshavare, samt vårdpersonal upplever digitala vårdmöten på distans.

Implementering av 2D gånganalyssystem för kvalitetssäkrad gånganalys på ortopedteknik, Södra Älvsborgssjukhus, 98 500 kr.

Virtuell 3D planering, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Kartläggning inför ett eventuellt labb för 3D teknik, där läkare tillsammans med ingenjör ska kunna planera komplex skelettkirurgi.

Informationsöverföring som beslutsstöd vid nära vård i det icke planerade digitala vårdmötet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 99 999 kr.
Säkerställa förutsättningarna för informationsöverföring till högre medicinsk kompetens (HMK) i samband med nära vård i det digitala vårdmötet.

Fotspåret – Göteborg till Skaraborg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 99 055 kr.
Optimera omhändertagandet diabetespatienter med fotproblem, öka patienternas delaktighet och att skapa en standardiserad vårdprocessen med aktörer från primärvård och specialistvård.

Digitalt verktyg för insättning av ADHD-medicin hos barn och ungdomar, Skaraborgs sjukhus, 100 000 kr.
Mäta effekt av ADHD-medicin hos barn (under insättningsperioden) med hjälp av digitalt verktyg.

Testning av ny operationsmetod med Preserflo microshunt, Skaraborgs sjukhus, 100 000 kr.
Testa och utvärdera en ny operationsmetod med mikroshunt i glaukomsjukvård.

Webbaserad utbildning inom reumatologi – för patienten och närstående, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Patient- och närståendeutbildning i form av digitala föreläsningar om reumatologiska sjukdomar via 1177.

Hälsolotsen – att utveckla en ny tjänst i samarbete med studenter från Hälsopromotionsprogrammet, Närhälsan, 100 000 kr.
Testa och utvärdera ett nytt samarbete mellan vårdcentralen och studenter från Hälsopromotionsprogrammet.

Mobil inläggsförsörjning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 99 000 kr.
En mobil lösning för att nå ut till patienter i behov av fotinlägg.

Framtidens sjukvård med portabel ultraljudsapparat, Skaraborgs sjukhus, 66 500 kr.
Testa en ny portabel ultraljudsapparat som kan kopplas till en mobil eller surfplatta, vilket ökar mobilitet och större användbarhet i vården. 

Hela listan på beviljade projekt

Publicerad: