Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Biobaserad behållare för säkrare avfallshantering i vården

Publicerad:
Prototyp av den biobaserade riskavfallsbehållaren
En tidigare visad modell tänkt att illustrera idén i liten skala.

För att hantera smittförande avfall i hälso- och sjukvården används riskavfallsbehållare. Behållarna är vanligtvis gjorda av plast och leder till utsläpp av fossil koldioxid vid avfallsförbränning. 2016 finansierade BioInnovation ett projekt som syftade till att utveckla en biobaserad behållare. Innovationsplattformen har bidragit i utvecklingen av prototypen för att säkerställa användbarheten och lyfta vårdens behov.

Viktig dellösning för att minska offentliga aktörers utsläpp av CO2

Ett av målen för projektet var att minska offentliga aktörers utsläpp av CO2. Både miljöavdelningen i VGR och Innovationsplattformen deltog under arbetets gång. I projektet deltog också bland annat företag, en regional science park och två regioner. Arbetet finansierades delvis av medel ur utlysningen för Biobaserade innovationer i offentligt finansierad verksamhet (BioInnovation) och Regionutveckling i VGR.

Skapat en nulägesanalys

Innovationsplattformen har ansvarat för att samla in användarkrav på prototypens funktion och design. För att se hur riskavfallsbehållare används inom hälso- och sjukvården idag genomfördes bland annat en nulägesanalys. Utifrån den kunde man se hur en biobaserad lösning skulle kunna utformas för att fungera i hälso- och sjukvården och skapa värde för användarna.

– Vi ville få en bild av hela hanteringskedjan för riskavfallsbehållarna. Vi genomförde intervjuer med medarbetare som använder kärlen dagligen, men också med säkerhetsrådgivare och upphandlare. Vidare hölls fokusgruppsaktiviteter med användare, utvecklare och kravställare för att kunna ta fram krav för prototypen. Slutligen genomfördes workshops med syfte att utvärdera prototypens användbarhet, säger Erik Mårtensson Djäken, enhetschef på Innovationsplattformen.

 

Sedan projektet avslutades har företaget som kommer producera produkten gått vidare med fortsatt utveckling och testning av prototypen. Den är nu nära en slutgiltig produkt och närmar sig därför marknaden. Analyser visar att användandet av biobaserad riskavfallsbehållare, i stället för en fossilbaserad behållare, kan minska klimatpåverkan med ca 85-90 procent.

Läs rapporten om projektet

Text: Ellen Gribing.

Publicerad: