Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Effektutvärdering visar att Innovationsfonden stärker innovationsförmågan i Västra Götalandsregionen

Publicerad:
Elin Ståhl, projektledare, i bild
Elin Ståhl, projektledare för Innovationsfonden och tjänstedesigner på Innovationsplattformen.

Under åren 2017 – 2020 har drygt 130 unika projekt beviljats medel från Innovationsfonden och fått stöd från medarbetare på Innovationsplattformen och andra stödfunktioner i VGR. Under hösten 2020 fick en upphandlad extern part i uppdrag att utvärdera effekten av Innovationsfonden.

Sammanfattningsvis visar rapporten att Innovationsfonden stärker innovationsförmågan inom VGR. Innovationsfonden har varit avgörande för möjligheten att utveckla innovationer i form av de finansiella medel som tilldelats och den individuella coachning som alla projekt har fått. Samtidigt har fonden haft en viktig roll i att skänka legitimitet, stärka kunskap och höja medvetenhet om innovationsarbete. Utvärderingen bedömer också att Innovationsfonden stärker VGR:s varumärke och attraktivitet som arbetsgivare.

Viktigt att fortsätta stärka innovationssystemet

Samtidigt finns det fortsatt behov av att stärka innovationssystemet, för att fortsättningsvis säkerställa att hälso- och sjukvården möter behov från patienter, medborgare och personal.

– I och med den globala pandemin som fick fäste 2020, blev det tydligt hur viktigt det är med satsningar på forskning och innovation för att kunna hantera det ökade trycket på sjukvården, vända krisen och fånga möjligheten till hållbar omställning. Innovationsfonden i VGR ses som en viktig pusselbit för att nå dessa mål och vi som jobbar med fonden ser fram emot att fortsätta bidra i detta viktiga arbete, säger Elin Ståhl, projektledare för Innovationsfonden.

Läs hela rapporten här!

Om Innovationsfonden

För att ta vara på medarbetares och verksamheters innovativa idéer avsätter hälso- och sjukvårdsstyrelsen i VGR 20 miljoner kronor per år till utlysningen av Innovationsfonden. Pengarna ska hjälpa verksamheter och deras medarbetare att utveckla, testa, utvärdera eller implementera nya innovativa produkter, processer, tjänster, eller metoder inom hälso- och sjukvården i VGR. Läs mer om Innovationsfonden.

Publicerad: