Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ett första projekt inom Life Science genomförs på AI Innovation of Sweden

Lindholmen Science Park

Ett första projekt inom Life Science ska nu genomföras på samverkansplattformen AI Innovation of Sweden. Med hjälp av algoritmer ska datorer lära sig att analysera hjärtbilder tagna av datortomograf.

Life Science ett fokusområde

AI Innovation of Sweden är baserad på Lindholmen Science park i Göteborg. Det är en nationell och neutral satsning med ambition att fungera som en motor i det svenska AI-ekosystemet. Västra Götalandsregionens (VGR) regionutvecklingsnämnd satsar fem miljoner kronor i basfinansiering, utöver de kostnader för VGR-projekt som går in i verksamheten.  AI Innovation of Sweden fokuserar på att accelerera tillämpning av AI genom delning av kunskap och data, samlokalisering och samarbetsprojekt. Life Science är ett av fyra stora forskningsområden som ingår i satsningen och det unika forskningsprojektet SCAPIS blir utgångspunkt för det första pilotprojektet.

AI – ett redskap för att hantera stora datamängder

Inom forskningsstudien SCAPIS, som finansieras av Hjärt-Lungfonden, har enorma mängder data om 30 000 personer samlats in vid sex universitetssjukhus i Sverige, där varje studiedeltagare kartlagts med olika prover och undersökningar och även fått svara på en mängd frågor i enkäter. De analyser som påbörjats av materialet ska ge svar på varför sjukdomar som stroke, KOL, plötsligt hjärtstopp och hjärtinfarkt uppstår, varför vissa får dem och andra inte, och hur man kan förhindra att de uppstår.

– Artificiell intelligens ger oss ett nytt redskap att hantera en så här stor datamängd. Med kraften från de algoritmer som utvecklas med maskininlärning är det möjligt att väga in många variabler samtidigt, vilket gör att vi kan titta på komplexa datamängder på ett helt nytt sätt jämfört med mer traditionella statistiska metoder, säger Göran Bergström, överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, i en artikel publicerad av Akademiliv.se

Även Jan Kilhamn, FoU-chef hälso- och sjukvård inom Västra Götalandsregionen, håller med om att projektet kan förbättra förebyggande, upptäckt och behandling av hjärtkärlsjukdom:

– Den utvidgade analys som nu görs med AI kring röntgenbilder av hjärtan kan förhoppningsvis bidra till att tydligare och tidigare identifiera riskpatienter, och även ge ledning kring vilken som är den bästa behandlingen för specifika patientgrupper, säger Jan Kilhamn.

Läs mer: Radiologer lär algoritm analysera hjärtbilder, Akademiliv.se

Lär dig mer om AI genom "AI Challenge"

Senast uppdaterad: 2019-02-21 13:50