Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tjänstedesign i fokus när VGR vässar verktygen för innovation

framtid västra götaland

Framtid Västra Götaland är en årlig konferens och en arena för ökad kunskap och samsyn kring utmaningar och lösningar för olika framtida regionala utvecklings- och tillväxtfrågor. Årets konferens äger rum på Svenska mässan i Göteborg den 4 december och handlar om hur vi kan vässa våra verktyg för innovation – tillsammans och i hela Västra Götaland.

Innovation för omställning och konkurrenskraft

Innovation är viktigare än någonsin för att vi ska kunna klara vår tids stora samhällsutmaningar. Vi ser bland annat pågående klimatförändringar och en åldrande befolkning med ett växande behov av vård och omsorg. Men utmaningar rymmer också stora möjligheter. Konferensen tar upp frågor som berör hur vi tillsammans kan skapa förutsättningar för innovativa lösningar som kan bidra till svensk konkurrenskraft, samt hur vi skapar värde och ett gott liv för alla som lever och verkar i Västra Götaland.

Seminarium om tjänstedesign och utveckling av nära vård

Under eftermiddagen hålls ett antal intressanta seminarier kring innovation. Bland annat bjuder Innovationsplattformen och programkontoret för Omställningen in till ett gemensamt seminarium om tjänstedesign för innovationer i en förändrad hälso- och sjukvård. Temat tar avstamp i Västra Götalandsregionens arbete med att utveckla och införa mobil specialistvård i hemmet. 

Anna Karlsson, geriatriker i Skaraborgs sjukhus närsjukvårdsteam i Lidköping, deltar i seminariet för att berätta om hur de har använt sig av tjänstedesign. Teamet samarbetar med både primärvården och kommunen där den enskilde patientens behov är ett gemensamt nav. Arbetet är en kvalitetsmässig fullträff med kraftigt minskade vårdkostnader, ökad vårdkvalitet och framförallt minskat lidande för patienten. Anna ledde deras senaste förbättringsprojekt där 20 personer från landsting och kommuner kartlade teamets verksamhet genom att använda tjänstedesignmetodik. Projektet finansierades av Innovationsfonden

– Kartläggningen resulterade i en dokumenterad och visualiserad allmän patientresa, som utifrån olika problemområden i sin tur ledde till fyra lösningar som förbättrade genomförandet av vårt arbete, berättar Anna Karlsson i en artikel från Skaraborgs sjukhus.

Seminariet avslutas med att tjänstedesigners från Innovationsplattformen och Göteborgs Stad ger en introduktion till tjänstedesign och berättar om hur landsting och kommun arbetar med metodiken idag.

Anmäl dig till Framtid Västra Götaland

Senast uppdaterad: 2018-10-17 11:00