Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Grants Office – expertstöd i ansökningar och innovationssamarbeten

Jenny står framför en grön buske

Vill du söka medel från externa finansiärer för ett innovationsprojekt? Då kan du vända dig till vårt Grants Office för rådgivning kring samarbeten, administration, ekonomi och formulering av ansökan. Tjänsten riktar sig till anställda inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR) och liknande funktioner finns vid universitet och högskolor.

Grants Office med fokus på innovation

Jenny Veide Vilg är nyanställd på Innovationsplattformen och ska, i nära samverkan med kollegor på Gothia Forum, vidareutveckla en Grants Office-tjänst inom hälso- och sjukvården i VGR. Här berättar hon mer om sin roll och hur tjänsten kan utvecklas över tid.

Vad är din bakgrund?
 Jag är ny på Innovationsplattformen och kommer senast från Chalmers Industriteknik. Där arbetade jag bland annat som projektledare för offentligt finansierade samverkansprojekt. Jag har en doktorsexamen i livsmedelsvetenskap från Chalmers tekniska högskola. Tidigare har jag även arbetat som forskare vid institutionen för cell- och molekylärbiologi vid Göteborgs universitet, samt vid institutionen för biologi och bioteknik på Chalmers tekniska högskola.

Vad innebär din nya roll?
 Jag kommer att utgöra Innovationsplattformens del i Västra Götalandsregionens gemensamma Grants Office, där även medarbetare från Gothia Forum ingår. Mitt uppdrag är att stötta anställda i hälso- och sjukvården som vill söka externa medel för innovationsprojekt, till exempel från Vinnova. Det kan handla om verksamheter som är huvudsökande för ett projekt, men också sökande som vill ingå i samverkansprojekt. Under 2019 pågår en kartläggning för att bättre förstå vårdmedarbetarnas behov av stöd från Grants Office. Informationen ska sedan ligga till grund för hur vi väljer att vidareutveckla våra tjänster. Andra viktiga frågor som kommer hanteras inom Grants Office handlar om hälso- och sjukvårdens juridiska förutsättningar när vi ingår i samverkansprojekt med externa parter, upphandlingsfrågor, samt budget och bokföringsfrågor.

Vad upplever du som inspirerande i arbetet med Grants Office?
 Allt! Men måste jag välja ut något så är det nog att få ta del av så många olika projekt och initiativ inom hälso- och sjukvården. Jag får träffa människor från alla möjliga professioner, vilket är otroligt lärorikt och inspirerande. Människor som brinner för innovation är väldigt motiverade och det smittar av sig! Sedan tycker jag att själva ansökningsprocessen är rolig – planeringen, skrivandet, engagemanget…ja, till och med tidspressen. Jag har skrivit många ansökningar tidigare, men ser fram emot att systematisera stödprocessen i vårt Grants Office tillsammans med mina kollegor på Gothia Forum.

Vad är Innovationsplattformens vision för Grants Office?
 Innovationsplattformen har under flera år stöttat Vinnova-finansierade projekt som ägts av och involverat flera parter, från såväl vården som näringsliv och akademi. Vi har även lett några egna projekt och samlat på oss många erfarenheter. Dock har det inte funnits möjlighet att systematiskt arbeta med kunskapsbyggande, processtöd samt sprida information och inspirera till nya projekt. Visionen framåt är att lärdomar och erfarenheter ska fångas upp och att Grants Office ska bygga upp en stödprocess som på sikt bidrar till hållbart projektarbete och fler beviljade projekt. Något som ligger i linje med detta är också att skapa rutiner för att systematiskt kunna möta behov och initiativ från hälso- och sjukvården med passande utlysningar.

Senast uppdaterad: 2019-10-24 16:26