Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionservice testar hjälpmedelskonsultation online

Under året testar Regionservice hjälpmedelskonsultation genom videosamtal mellan hjälpmedelskonsulenter, förskrivare och patienter. Det är ett projekt som pågår under 2018 och har fått pengar från Innovationsfonden för att utvärdera metoden.

Minskar miljöpåverkan och underlättar för patient

Syftet med projektet är att uvärdera om metoden är något som skulle kunna användas i framtiden, bland annat för att undvika onödigt bilkörande och underlätta för patienterna. Om testerna går bra är förhoppningen att många fler möten mellan förskrivare och patienter kommer att kunna skötas på detta sätt.

Som en del i arbetet hölls nyligen en workshop där många av regionens anställda deltog för att komma med åsikter om vad de tror tjänsten kan bidra med. Deltagarna kom från många olika håll, allt från e-hälsostrateger, hjälpmedelsansvariga från kommunen, regionen såväl som privata vårdgivare och förskrivare till tekniker, IT-konsulter, HR-personal och verksamhetsutvecklare fanns på plats.

– Onlinebesöken är inte tänkta att ersätta de nuvarande besöken utan snarare fungera kompletterande. Vi hoppas att detta ska kunna medföra minskad kötid, minskad belastning samt lägre kostnad för patienterna. Dessutom minskad miljöbelastning genom mindre bilkörning och att effektiviteten ökas eftersom man med denna metod kan nå kompetens över hela regionen. Dom spontana reaktionerna var odelat positiva och de flesta verkade nyfikna på att testa, säger Karola Lindstedt Johansson, projektkoordinator, i en artikel publicerad av Regionservice i Västra Götalandsregionen.

Användarnas behov styr utvecklingen av digitala vårdmötestjänster i VGR

Västra Götalandsregionens vill skapa smartare digitala vårdmötestjänster som gör nytta för både invånare och medarbetare. Just nu pågår ett projekt som undersöker vilka befintliga vårdmötestjänster som kan digitaliseras och hur de ska utformas för att fungera bra för alla användargrupper – vårdpersonal, patienter och deras närstående. Med hjälp av tjänstedesignmetodik går projektet på djupet för att identifiera användarnas faktiska behov.

– Syftet med en digitaliserad vård är att möta invånarnas behov bättre. Genom att hålla möten online och därmed bespara både förskrivare och patienter onödig restid hoppas Regionservice kunna skapa mesta möjliga värde av de resurser vi har, berättar Kerstin Hinz, projektledare för Digitala Vårdmöten.

Senast uppdaterad: 2018-10-19 11:35