Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Informationsstöd och nollvision kring re-operationer blir fokusområden för Innovationsmotor VGR

Publicerad:
Informationsstöd

Samverkansprojektet Innovationsmotor VGR syftar till att arbeta fram en process för hållbar samverkan mellan offentlig vårdverksamhet och medicinteknisk industri. Projektet kommer att utföras i samarbete med Ortopedi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, med utgångspunkt i höftledsartrospatientens vårdresa. Nu är det beslutat vilka fokusområden inom vårdresan som projektet kommer att fokusera på.

Det första fokusområdet, Informationsstöd – Vision: Koll på läget, kommer innefatta både patient och vårdgivare, och berör exempelvis hur väl informerad patienten känner sig under de olika delarna av vårdresan. Nollvision Re-operation är det andra fokusområdet, vilket handlar om hur re-operationer kan undvikas. 

Val av fokusområden har baserats på de gap som identifierats av Nationella arbetsgruppen för höftartros och SKR:s riskområden inom patientsäkerhet. I valet har vi även beaktat att det ska vara områden som är lätta för både patient och profession att relatera till, säger Maria Stjerndahl, projektledare på Innovationsplattformen.

Patientintervjuer för att hitta verkliga behov

De valda fokusområdena kommer ligga till grund för projektets behovskartläggning, som sker utifrån intervjuer med artrospatienter.

I det här projektet tar vi avstamp i reella behov. Vi vill hitta vad det är patienter och medarbetare verkligen vill ha hjälp med och då är det bästa sättet att fråga dem direkt. Vi har därför påbörjat våra patientintervjuer, där vi ber dem berätta sin historia från att de upptäckte de första symptomen till där de är idag, säger Sara Näslund, tjänstedesigner på Innovationsplattformen.


Läs också:

Kick-off för Innovationsmotor VGR

VGR blir Sveriges fjärde Innovationsmotor

Publicerad: