Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Inn2Health – samverkan utifrån vårdens och patienters behov

Cross collaboration day

Innovation inom life science måste mer än tidigare utgå från vårdens och patienters behov och villkor. Inn2Health är ett treårigt samverkansprojekt som inleddes i januari 2019. Projektet drivs av Sahlgrenska Science Park tillsammans med Johanneberg Science Park, Lindholmen Science Park, Science Park Borås, Science Park Skövde, Wargön Innovation/Innovatum, MedTech West och Västra Götalandsregionen (VGR).

Kärnan i projektet är att utgå från hälso- och sjukvårdens behov, där parter från industri, akademi och hälso- och sjukvård samverkar för att skapa och testa lösningar. En av de stora fördelarna med projektet är att Västsverige har branscher och erfarenheter som kompletterar varandra särskilt bra i utvecklingen av digitala tjänster och produkter. Väsentliga delar under utvecklingen är de krav och villkor som måste uppfyllas av produkter och tjänster vid användning i vårdmiljö.
 
VGR deltar med resurser från Innovationsplattformen, Koncerninköp och representanter från hälso- och sjukvården. Inn2Health finansieras av Regional utveckling i Västra Götalandsregionen och Tillväxtverket. Budget är 13 miljoner kronor under treårsperioden.

Nya ideer för att minska antalet missade vårdbesök

Patienter som missar inbokade besök kostar hälso- och sjukvården stora resurser. Och förlänger vårdköerna för patienterna själva. Ett problem som stod i fokus under den första workshopen – Cross Collaboration Day – inom projektet Inn2Health. Det framkom många idéer att kunna gå vidare med, och tankar om varför människor uteblir. 

– Under vårt grupparbete pratade vi om hur vi kan öka motivationen att komma till sin bokade tid, säger Monica Käll-Guldbrand, enhetschef för logopediverksamheten vid Skaraborgs sjukhus, i en artikel publicerad av Sahlgrenska Science Park.

Läs också Uteblivna vårdbesök kostar över 400 miljoner kronor

Senast uppdaterad: 2019-04-02 09:52