Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Innovationsfonden banar väg för robotlösningar i vården

Robot

På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) finns det robotar som hjälper till att ordna läkarintyg och underlättar kommunikationen mellan akutmottagning och vårdavdelningar. Robotarna har kunnat utvecklas och införas i verksamheterna tack vare ett innovationsprojekt om RPA-teknik (Robot Process Automation). Projektet leds av Utvecklingsstaben på SÄS och finansieras av Innovationsfonden och den regionala sjukskrivningsprocessen. Förhoppningen är att robotlösningarna ska spridas i hälso- och sjukvården för att avlasta och ge vårdpersonal mer tid till patienterna.

Smart mjukvara

"Roboten" är i praktiken en smart mjukvara som letar information i olika IT-system för att underlätta det administrativa arbetet för sjukvårdspersonal. Ett exempel är att läkare på ortopedkliniken vid Södra Älvsborgs sjukhus slipper skapa varje läkarintyg manuellt. När en diagnos har ställts föreslår roboten ett intyg med en viss förutbestämd sjukskrivningstid. För att det ska fungera kräver tekniken diagnoser med förutsägbara läkningstider. Men att exempelvis låta robotar föreslå läkarintyg för utmattningsdepression är inte aktuellt.

 Nej, när det gäller de psykiatriska diagnoserna så har vi inte ens tittat åt det hållet, säger Fredrik Hansson, utvecklingsledare vid SÄS, i en artikel publicerad av Dagens Medicin. Roboten ska bara stödja läkarna i sjukskrivningsprocessen. Den föreslår en grund som läkarna sedan patientanpassar och signerar. Roboten tar inga beslut, förklarar Fredrik.

Robotarna sköter också en del av kommunikationen på Södra Älvsborgs sjukhus. Läkare på akutmottagningen använder sig av hashtags (#) för att informera en vårdavdelning om kommande inskrivning av patient. Så fort lämplig avdelning är identifierad av läkaren anges avdelningens hashtag i det patientadministrativa systemet. Då skickas automatiskt ett sms till avdelningen, som då får längre tid på sig för att förbereda mottagandet av patienten.

Finansiering från Innovationsfonden

Utvecklingsstaben på SÄS beviljades finansiering från Innovationsfonden under 2018,  för att testa hur administrativa arbetsuppgifter kunde skötas med hjälp av en ny mjukvara (RPA  Robot Process Automation).

– Licenskostnaden och en del av utvecklingskostnaderna för just sjukskrivningsroboten är finansierad av den regionala sjukskrivningsprocessen. Men robotlösningarna hade inte varit möjliga om inte arbetet med RPA-tekniken hade kommit igång och fått finansiering från Innovationsfonden, säger Fredrik Hansson.

VGR driver lösning för RPA-teknik på nationell nivå

Under det inledande arbetet med att testa hur administrativa uppgifter kunde skötas med hjälp av RPA-teknik ställdes projektgruppen inför stora regulatoriska utmaningar.

– Tekniken visade sig vara lämplig, men det fanns regulatoriska utmaningar. Frågan kring utfärdande av SITH-kort (personligt identitetskort reds.anm) till en digital medarbetare, dvs en robot, var ett hinder. Det är en juridisk fråga som VGR nu lyfter för diskussion med Inera. Inom kort kommer det dessutom hållas en workshop kring detta där VGR är initiativtagare. Det är en nationell fråga som berör både kommuner och landsting och vi hoppas på en lösning inom en snar framtid, avslutar Fredrik Hansson.

Utvecklingsstaben på Södra Älvsborgs sjukhus har nyligen beviljats fortsättningsmedel från Innovationsfonden för att automatisera processer som berör fler system. Dessutom kommer RPA-tekniken att testas för att t ex extrahera data som ska bearbetas för att passa verksamheten i olika sammanhang.

Senast uppdaterad: 2019-03-06 11:04