Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Innovationsarbeten som får finansiering från Innovationsfonden 2019

Innovationsfonden

För att kunna ta tillvara på medarbetares innovativa idéer avsätter hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen (VGR) 20 miljoner kronor till utlysningen av Innovationsfonden. Den 20 december hölls en slutbedömning där 23 innovativa verksamheter beviljades finansiering under 2019.

Skapar möjligheter för hälso- och sjukvårdens medarbetare

Pengarna från Innovationsfonden är till för att skapa möjligheter för hälso- och sjukvårdens verksamheter och medarbetare som vill utveckla, testa, utvärdera och främja nya innovativa produkter, processer, tjänster, metoder eller organisationsförändringar.

Nästa utlysning öppnar den 21 januari, 2019, och ansökan skickas in via Innovationsplattformens hemsida. 

Följande innovationsarbeten har beviljats finansiering under 2019:

 • Framtidens reception. Folktandvården, 100 000 kr.
 • Fortsatt beredning och behovskartläggning av IT-stöd inom kliniknära forskning och innovation. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medicinsk Fysik och teknik, 99 120 kr.
 • Digital tolkhjälp i telefonkontakt med reception. Habilitering & Hälsa, 97 100 kr.
 • Distansbehandling i logopedi via videolänk. Skaraborgs sjukhus, Logopedimottagningen, 100 000 kr.
 • Uppvärmd inandningsluft till barn med trakeostomi. Närhälsan, FoU-Södra Älvsborg, 100 000 kr.
 • Chatbot som komplement för frågor och svar till inneliggande patient. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Analys och projektenheten, 100 000 kr.
 • Motorisk bedömning och behandling av spädbarn (0-18 månader) av fysioterapeut i primärvård. Närhälsan, Tjörns rehabmottagning, 62 800 kr.
 • Utveckling, säkerställande och effektivisering av tandvårdens telefonrådgivning och tidbokning. Folktandvården, Uddevalla City, 100 000 kr.
 • Egenrond – stärka patienters upplevda delaktighet i sin egen vård. Kungälvs sjukhus, Avdelning 9, 83 907 kr.
 • Jag vill så Hjärna veta! Kan ANN stödja automatisering och bättre vägval (GPS) i vårdens processer. Koncernkontoret VGR, Vårdens digitalisering, 1 460 000 kr.
 • Evidensbaserad psykologisk Bedömning och Behandling till Alla (EBBA). Närhälsan, FoU Södra Älvsborg, 1 467 500 kr.
 • Utvärdering av 3D-printning för bättre och mer utvecklat utbildningsmaterial. Simulatorcentrum, 250 000 kr.
 • Gröna korset 2.0. Södra Älvsborgs sjukhus, Utvecklingsstaben, 750 000 kr.
 • Administrativa förenklingar genom RPA. Södra Älvsborgs sjukhus, Utvecklingsstaben, 1 493 000 kr
 • Logopediskt stöd och behandling för barn via 1177. Skaraborgs sjukhus, Logopedmottagningen, 430 000 kr.
 • Främja hälsa med digital vård genom machine learning vid stressrelaterad ohälsa. Närhälsan, FoU centrum Fyrbodal, 1 289 300 kr.
 • 2D gånganalyssystem för kvalitetssäkrad gånganalys på ortopedteknik. Södra Älvsborgs sjukhus, Ortopedteknik, 398 000 kr.
 • MatAppen. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Analys- och projektenheten, 986 000 kr.
 • Internetbaserad hjärtskola för personer med hjärtinfarkt. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Fysioterapi, 1 485 000 kr.
 • Digital teknik för personcentrerad kommunikation inom operation/anestesi -vårdpersonal och patient. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, AN/OP/IVA, 1 360 600 kr.
 • VAP, Vård- och AktivitetsPlan i digital form via applikation. Södra Älvsborgs sjukhus, Infektionskliniken, 835 000 kr.
 • Internetbaserat behandlingsprogram för patienter med Migrän inom primärvården. Närhälsan, Ulricehamns vårdcentral, 1 046 234 kr.
 • Behandling av blockerade artärer i bäckenet och ljumsken med hjälp av ny hybridteknik. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Kärlkirurgen, 1 465 000 kr. 

För frågor kring bedömning eller ansökan, kontakta innovationsfonden@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-05-24 11:04