Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Innovationsfonden fortsätter 2019

Publicerad:
Innovationsfonden

För att ta tillvara på innovativa idéer och utveckla hälso- och sjukvården med medarbetarnas delaktighet avsätter Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 20 miljoner kronor till Innovationsfonden. Nytt är att utlysningen till viss del kommer att prioritera större innovativa idéer som stödjer Omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR). Alla medarbetare och verksamheter inom regionfinansierad hälso- och sjukvård i VGR kan ansöka mellan 7-30 september.

Permanent satsning på innovationsarbete i VGR

Enligt Västra Götalandsregionens fastställda budget för 2019 blir Innovationsfonden en permanent satsning för att främja innovationsarbete i hälso- och sjukvården. Utlysningen har också en viktig funktion i att möjliggöra att Omställningen av hälso- och sjukvården sker med medarbetarnas delaktighet och att ta tillvara på deras innovativa idéer.

Innovationsplattformen ansvarar för utlysningen och erbjuder stöttning till beviljade projekt under innovationsarbetets gång. Vid tidigare utlysningar har söktrycket varit högt, med sökande från samtliga hälso- och sjukvårdsförvaltningar i VGR. Tack vare finansiering från Innovationsfonden har flera viktiga innovationer kunnat utvecklas och skapar idag värde för både vårdpersonal och patienter.

– Jag hade en vision om att skapa ett hälsocenter för patienter som ville ha individuellt stöd för att förändra sin livsstil. Med hjälp av finansiering från Innovationsfonden kunde vi utveckla tjänsten Hälsocoach online och erbjuda personlig hälsocoachning via video. Tillsammans med Närhälsan fortsätter vi nu att utveckla tjänsten som en del av Västra Götalandsregionens omställningsarbete, Digitala vårdformer och tjänster. Målet är att ännu fler patienter ska få stöd, säger Anna Cavrak, Hälsokoordinator på Södra Älvsborgs sjukhus.

Utlysningen är öppen mellan 7-30 september

Alla medarbetare och verksamheter inom regionfinansierad hälso- och sjukvård i VGR kan ansöka om pengar från Innovationsfonden. Det finns det två beloppsnivåer för ansökan:

  • Nivå 1: mellan 50 000 till 100 000 kronor
  • Nivå 2: mellan 100 001 till 1 500 000 kronor

På sidan om Innovationsfonden kan du läsa mer om ansökan och bedömingskriterier. 

Publicerad: