Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

VGR som Innovationsmotor

Publicerad: Uppdaterad:
Innovationsmotor VGR

För att möta vårdens behov krävs innovativa lösningar. För att dessa ska kunna utvecklas behöver det finnas fungerande former för samverkan mellan hälso- och sjukvården och externa aktör. Därför leder Innovationsplattformen projektet "VGR som Innovationsmotor", där syftet är att ta fram en process för hållbar samverkan mellan hälso- och sjukvården i VGR och medicinteknisk industri.

Process för samverkan

I projektet VGR som Innovationsmotor utformar vi en process för samverkan mellan hälso- och sjukvården, företag och akademi. Motorprocessen syftar till att förklara och sprida vårdens prioriterade behov externt för att efterfråga omvärldens förslag på lösningar, samt att utifrån dessa förslag bygga möjliga innovationsprojekt som förbättrar för patient och vårdverksamhet. Genom motorn skapar vi ett strukturerat arbetssätt som ska öka sannolikheten att innovationsprojekten når hela vägen till implementering. I utformandet av processen har vi samarbetat med Ortopedi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, där vi för närvarande kör pilot 1 och 2.

Processen

Mer om projektet

Projektet finansieras av Medtech4Health och Regional utveckling VGR och utförs inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. VGR som Innovationsmotor är den del av det övergripande nationella Innovationsmotorprojektet som leds och koordineras av Swedish Medtech. 

Projektet är under utveckling och sidan kommer att uppdateras därefter.

Trafikledningen, den arbetsgrupp som ingår i processen som utvecklas, representeras av både regionala stödfunktioner, akademi och industri. Dessa verksamheter ingår i gruppen:

  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset (olika vårdprofessioner)
  • Gothia Forum
  • Innovationsplattformen
  • Chalmers tekniska högskola
  • Göteborgs Universitet
  • VGR IT
  • Koncerninköp
  • Nationella kunskapsorganisationen via NPO, RPO och RPT
  • Swedish Medtech

Innovationsmotorn i VGR kommer att starta inom Ortopedin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Verksamheten ska fungera som en pilot, med artrospatientens vårdresa som utgångspunkt för den samverkansprocess som ska utvecklas inom projektet. Fokusområden för piloten kommer vara informationsstöd och nollvision kring re-operationer. Projektet pågår till juni 2021.

Innovationsmotorer är ett av Medtech4Healths strategiska projekt och en del av arbetet med att höja takten på utvecklingsarbetet i vården. Syftet med projektet är att bättre använda den kunskap och erfarenhet som finns i hälso- och sjukvården för att stärka sektorns roll som motor för utveckling av nya metoder och produkter.

Utöver Västra Götalandsregionen ingår Region Uppsala, Region Västerbotten och Region Östergötland i det nationella Innovationsmotor-initiativet. Läs mer innovationsmotorerna här.

Aktuellt

Nedan finner du aktuella nyheter kring Innovationsmotor VGR.

Dator

Resultat av omvärldsspaning

Stort tack till er som bidragit med inspel till omvärldsspaningen! Klicka här för att läsa projektets rekommendation om väg framåt.

Frågor?

Har du frågor eller idéer gällande projektet? Då är du välkommen att kontakta oss!
Se kontaktuppgifter nedan.

Maria Stjerndahl

Projektledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Publicerad:
Uppdaterad: