Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Innovationsmotorns nästa pilot ska söka nya vägar kring preoptimering inför operation

Publicerad:
Workshop kring pilot 2
Innovationsplattformens medarbetare Maria Segertoft, innovationscoach, Maria Stjerndahl, innovationsledare, och Sara Näslund, tjänstedesigner, brainstormar inför det nya pilotprojektet.

För att kunna utveckla innovativa lösningar som ska möta vårdens behov är samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvården en viktig del. Inom Innovationsmotor VGR är syftet att utveckla just en process för hållbar innovationssamverkan. För att uppnå detta har en första pilot genomförts med fokus på informationsstöd. Nu startar nästa pilot med fokus på nollvision kring re-operationer, där målet är att finna lösningar på patienters preoptimering inför operation.

Bättre preoptimering ska minska infektionsrisk

Som ett första steg samlades projektgruppen nyligen för att diskutera pilotens problemformulering.

– Vi har landat i att vi tror att patienter som väntar på operation skulle kunna få ett bättre utfall om de är bättre optimerade, alltså bättre förberedda rent levnadsmässigt. Här vill vi angripa riskfaktorer som är kopplade till infektion, säger Ulrika Engstrand, innovationscoach på Innovationsplattformen och projektledare för piloten.

Patientpanel stöttar i behovskartläggningen

Pilotprojektet utgår från höftledsartrospatientens vårdresa och arbetet, som pågår till mars 2022, kommer att utföras i samarbete med Ortopedi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Härnäst kommer vi att genomföra en behovskartläggning kring preoptimering inför operation, där vi bland annat har hjälp av en patientpanel. Målet är sedan att gå ut med en annons till näringsliv och akademi, där vi söker innovativa lösningar på vårdens behov av bättre preoptimering, säger Ulrika.

 

Fakta: VGR som Innovationsmotor

Innovationsplattformen leder projektet VGR som Innovationsmotor, som utgör en del av det nationella Innovationsmotorprojektet som koordineras av Swedish Medtech. VGR som Innovationsmotor finansieras av Medtech4Health och Regional utveckling VGR och utförs inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Läs mer här!
Publicerad: