Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Innovationsplattformen håller workshops med Ryggmärgsskadecentrum Göteborg

Publicerad: Uppdaterad:
Vad har betydelse för att leva ett gott liv?

Ryggmärgsskadecentrum Göteborg* arbetar med att utveckla och sprida kunskap om ryggmärgsskador. Centrumet kartlägger just nu vilka behov och kunskapsluckor som behöver fyllas för att personer med ryggmärgsskada ska kunna leva ett gott liv. Som ett första led i arbetet har Innovationsplattformen hjälpt till att planera och genomföra workshops.

– Vi på Innovationsplattformen bidrar genom att ta fram ett upplägg för, samt facilitera en rad workshops. Målet med dessa är att identifiera behov som behöver tillgodoses för att personer med ryggmärgsskada ska kunna leva ett gott liv. Att samla och förstå behov ur olika perspektiv är grundbulten i designmetodik. Med utgångspunkt i en sådan öppen frågeställning som ”Vad är viktigt för att leva ett gott liv?” behövs ett upplägg som tillåter deltagarna att styra vad dialogen ska handla om. Som facilitatorer är vår roll främst att låta alla komma till tals, samt ställa följdfrågor så att de verkliga behoven kommer fram, säger Elin Ståhl, tjänstedesigner och projektledare på Innovationsplattformen.

Verkliga behov ska stå i fokus för forskning och innovation

För att identifiera olika typer av behovsområden vänder sig kartläggningen både till personer med ryggmärgsskada, närstående, personliga assistenter samt personal inom ryggmärgsskadevård och -rehabilitering. Syftet är att säkerställa att dessa målgruppers behov står i fokus för framtida forskning och innovationsarbete. För att uppnå det ska en eller flera prioriteringslistor utvecklas som kan användas av forskare, hälso- och sjukvården m.fl.

– Workshopparna genomfördes digitalt och inspelningarna kommer nu att analyseras av Ryggmärgsskadecentrum Göteborg. Men redan nu kan vi säga att diskussionerna har varit upplysande, ibland nedslående och alltid intressanta! säger Emelie Axwalter, kommunikatör på Ryggmärgsskadecentrum Göteborg.

Fakta

*Ryggmärgsskadecentrum Göteborg drivs av Västra Götalandsregionen och Göteborgs Universitet, med stöd från Sten A Olssons stiftelse för forskning och kultur.

Läs mer

Ryggmärgsskadecentrum Göteborg

Tjänstedesign – innovation som utgår från användares behov

Publicerad:
Uppdaterad: