Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kartläggning ska tydliggöra innovationsprocessen i hälso- och sjukvården för att öka införandet av nya lösningar

Anna Wallman
Anna Wallman kommer att leda arbetet som pågår fram till sista juni, 2019.

På uppdrag av Koncernstab regional utveckling i Västra Götalandsregionen (VGR) arbetare Innovationsplattformen med en nulägeskartläggning av innovationssystemet inom hälso- och sjukvården i VGR. Kartläggningen ska identifiera behov, styrkor, brister och hinder inom systemet och syftar till att utreda behovet av en innovationsstrategi, samt rekommendationer om vägen framåt i arbetet med att stärka innovationssystemet.

Bygger ett starkt innovationssystem i hälso- och sjukvården

Innovationsplattformens arbete bidrar till en innovationsfrämjande kultur inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen och en utveckling av hälso- och sjukvården i samverkan med näringsliv och akademi. Idag står hälso- och sjukvården inför stora utmaningar som kräver nytänkande när det gäller t ex utformningen av vården, teknikanvändning eller organisations- och arbetsprocesser. För att kunna utveckla och implementera nya lösningar krävs ett starkt innovationssystem*.

Tydliggöra en innovationsprocess för hälso- och sjukvården 

Innovationsplattformens arbete bidrar till att stärka olika delar i innovationssystemet. Att ha en tydlig, implementerad och accepterad innovationsprocess är en viktig del och ökar sannolikheten för implementering och nyttiggörande av nya lösningar. Inom uppdraget att kartlägga innovationssystemet ingår därför att tydliggöra en innovationsprocess för hälso- och sjukvården i VGR. Detta ska i förlängningen leda till en mer effektiv användning av resurser samt en förhöjd patientnytta.

Anna Wallman, kommer att leda kartläggningsarbetet som förväntas pågå fram till sista juni, 2019. Anna arbetar som regionutvecklare på avdelningen för kunskapsstöd, Koncernstab hälso- och sjukvård, men kommer under uppdragstiden att ha en halvtidstjänst hos Innovationsplattformen.

– Jag ser mycket fram emot mitt nya uppdrag. Jag har tidigare, lite på distans, följt Innovationsplattformens arbete och även haft visst samarbete med de som jobbar här i mitt arbete med ordnat införande av nya metoder i rutinsjukvården. I mitt nya uppdrag kommer jag att intervjua och samarbeta med många personer, allt från kollegor på Innovationsplattformen till andra som arbetar med stödprocesser för innovation inom VGR och i vårt stora nätverk externt. Utredningen kommer att ha ett processorienterat fokus, vilket innebär att resultatet ska presenteras i relation till olika faser i en klassisk innovationsprocess. Jag inleder med att arbeta en dag i veckan hos Innovationsplattformen, för att successivt trappa upp till halvtid någon gång efter årsskiftet, säger Anna Wallman.

 

*Socialstyrelsens rapport ”Möjligheter och hinder för innovation i vård och omsorg” (2018)

Senast uppdaterad: 2018-11-13 09:46