Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Innovationssystemet för Skaraborgs Sjukhus ska kartläggas i nytt projekt

Publicerad:
Kartläggning av SkaS innovationssystem
Bild: Högskolan i Skövde

Det krävs innovativa lösningar inom hälso- och sjukvården för att hantera nya utmaningar. Nyligen beviljade Vinnova två miljoner kronor till ett projekt som ska kartlägga innovationssystemet på Skaraborgs Sjukhus. Med ledning av Högskolan i Skövde, deltar Innovationsplattformen i projektet som kommer att pågå till och med 2021.

Inom hälso- och sjukvården finns ett stort behov av innovativa lösningar för att hantera de utmaningar som vården ställs inför i takt med att samhället förändras. För att innovationer ska kunna uppstå och spridas krävs ett fungerande innovationssystem. Innovationssystemet utgörs vanligtvis av olika aktörer och kompetenser, även utanför den egna organisationen. När det gäller ett sjukhus är det dock inte självklart hur innovationssystemet ser ut.

Därför ska systemet nu kartläggas i projektet ”Innovationssystemet för ett sjukhus – att förstå möjligheter och hinder för innovation i sjukhusvård”, i vilket Skaraborgs Sjukhus (SkaS) kommer att fungera som en pilotstudie för att förstå innovationssystemet i och runt ett sjukhus. Innovationsplattformen är delaktiga i projektet och kommer ingå i samtliga faser.

– Vi är med i alla aktiviteter, allt från planering av upplägget med metod, datainsamling (intervjuer med personer som deltagit i innovationsprojekt på Skaraborgs Sjukhus), samt analys. Vidare ska vi säkerställa kopplingen till andra pågående projekt som handlar om att tydliggöra innovationsprocessen och innovationsstrategin i Västra Götalandsregionen, säger Maria Holmén, projektledare på Innovationsplattformen. 

Metodik för att utveckla andra verksamheters innovationssystem

Ett av projektets mål är att hjälpa SkaS att utveckla sitt innovationssystem, utifrån möjligheter och hinder som identifieras i kartläggningen. Ett annat mål är att ta fram en metodik för att förstå och kunna utveckla innovationssystem i andra verksamheter än bara på SkaS. Resultatet ska kunna översättas till praktiska utvecklingsmöjligheter.

– Metodiken möjliggör för regioner att kunna följa och utvärdera lokala innovationssystem över tid. Dessutom kan metoden leda till att man kommer kunna jämföra innovationssystem mot varandra, säger Erik Mårtensson Djäken, enhetschef på Innovationsplattformen.

 

Läs mer på projektets hemsida

Publicerad: