Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nytänkande från VGR lyfts under Innovationsveckan

Publicerad:
Innovationsveckan

Den 30 september startar Innovationsveckan. Det är en nationell kraftsamling, på initiativ från SKL och Vinnova, för att visa upp det driv och engagemang som finns inom offentlig sektor när det kommer till innovation och förmågan att tänka nytt Mellan 30 september – 4 oktober kan du ta del av bland annat webbsända föreläsningar om innovationsarbeten i hälso- och sjukvården. Tre av dem har tidigare fått finansiering från Innovationsfonden.

En av deltagarna är Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS), som medverkar med flera webbsända presentationer under veckan.  Hälsocoach Online, Robotar i vården, samt framgångsrik patientsäkerhet med Gröna Korset är några av innovationerna som tas upp. Tre innovationer som samtliga har fått finansiering från Innovationsfonden.

Här är några av de webbsända bidragen från Västra Götaland:

Hälsocoach online - hälsovinster på ienvånarens villkor 
Södra Älvsborgs Sjukhus håller en föreläsning om levnadsvanors betydelse för hälsan. Resultat samt effekter av arbetet med Hälsocoach online presenteras, en tjänst där en privat hälsocoach kan bokas och där mötet sker digitalt.
Dag: 1 oktober
Tid: 14.00-15.00.
Plats: På webben.

Robotar som administrativa assistenter
Hur kan robotar fungera som administrativa assistenter i sjukvårdssystemen? En aktuell diskussion som Södra Älvsborgs Sjukhus lyfter i denna webbsändning.
Dag: 3 oktober
Tid: 11.00-12.00.
Plats: På webben.

Framgångsrik patientsäkerhet med Gröna Korset
Gröna Korset är en visuell patientsäkerhetsmetod som möjliggör daglig identifiering av risker, vårdskador och förbättringsåtgärder och som blivit en del av SÄS patientsäkerhetsarbete. Metoden möjliggör kontinuerlig utveckling av patientsäkerhetskulturen inom sjukhuset. Under detta evenemang presenterar sjukhuset hur metoden skapar framgångsrik patientsäkerhet.
Dag: 3 oktober
Tid: 10.00-11.00.
Plats: På webben.

Japanskt system för sjukhusets verksamhetsplan
På Södra Älvsborgs Sjukhus använder man sig av Hoshin Kanri’s X-matrismall för att beskriva sjukhusets verksamhetsplan. Det är ett beprövat japanskt system som är unikt inom svensk sjukvård. Under detta evenemang informerar SÄS om hur systemet kan användas av sjukhus vid hantering av verksamhetsplan.
Dag: 3 oktober
Tid: 09.00-10.00.
Plats: I Borås och på webben.

Det mellanstora sjukhusets innovationskraft – Hjälp! Vad skall hända med mig?
I och med ökade krav på anpassad information till patienter, för ökad delaktighet i vården, har studier genomförts för att se hur bilder kan komplettera skriftlig information. SÄS informerar om resultatet kring forskningen och hur bildligt stöd fungerar bra för alla oavsett kommunikationssvårigheter, språklig bakgrund eller ålder.
Dag: 2 oktober
Tid: 13.00.13.45
Plats: Brämhultsvägen 53, Elin Odencrantssalen, Borås eller på webben.

Hur tar vi hand om våra medarbetares idéer och innovationer?
Under ett webbsänt seminarium berättar en representant från Marks kommun om projektet Kickbox, ett innovationspaket som innehåller tid, pengar och stödprocess, inklusive ett supportteam. Med hjälp av paketet kommer 20 medarbetaridéer inom Marks kommun få hjälp att utveckla sina idéer.
Dag: 3 oktober
Tid: 14.00-15.00
Plats: Boråsvägen 40, Kinna

Inspiration och erfarenhetsutbyte kring utvecklingsarbete
Västra Göteborg kommer ha en tema-eftermiddag om innovation och förändringsarbete. Ett föredrag kommer hållas om att leda andra att bli mer kreativa och möjligheten att prova på metoder för förändringsarbete kommer att erbjudas.
Dag: 30 september
Tid: 13.30-15.00
Plats: Torgny Segerstedsgatan 90, Göteborg

Text: Ellen Gribing

Publicerad: