Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kalender

2020

Introduktion till tjänstedesign
22-23 januari, Göteborg
Tjänstedesign är en utvecklingsprocess där man involverar användaren för att se till att de tjänster som tas fram fungerar och uppskattas av dem som verksamheten finns till för. Vår grundkurs vänder sig till dig i offentlig sektor som vill lära dig mer om tjänstedesign och hur det går till när man utvecklar tjänster med utgångspunkt i användarens behov. 

Kan AI/ML användas säkert inom medicinteknik?
6 februari, Göteborg
Apotekarsocietetens sektion för medicinteknik bjuder in till en temakväll med syftet att diskutera de säkerhetsmässiga och därmed regulatoriska utmaningarna som användningen av AI/ML innebär i medicintekniska tillämpningar. Vad är det som gäller? Vad kan vara svårt? Kan det överhuvudtaget fungera? Både teori och praktiska erfarenheter kommer lyftas.

Grundkurs i medicinteknisk utveckling
6 mars, Göteborg
Syftet är att ge en överblick över gällande regelverk, grundläggande kunskaper om krav som ställs på medicintekniska produkter och en förståelse för hur dessa skall tillämpas. Kursen riktar sig till sjukvårdspersonal och innovationsstödjande verksamhet i VGR; läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, verksamhetschefer, ingenjörer/tekniker och personer som behöver en grundläggande kunskap om gällande regelverk och tillämpning för utveckling av medicintekniska produkter. De som kommer föreläsa är Jessica Ylvén, Koncernkontoret, Sandra Olsson, Gothia Forum, och Erik Mårtensson Djäken, Innovationsplattformen.

Senast uppdaterad: 2020-01-16 16:37