Kalender

2019

Innovationsdagen – fylld med goda exempel på nya lösningar i hälso- och sjukvården
15 januari, Sahlgrens aula, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Blå Stråket 5
Dagen riktar sig till alla medarbetare i hälso- och sjukvården som är intresserade av innovation och vill ta del av inspirerande presentationer eller testa nya lösningar i innovationsutställningen.

Engineering Health
20-21 mars, Wallenberg Conference Centre
Engineering Health is a joint event organized by Sahlgrenska University Hospital, Sahlgrenska Academy and Chalmers University of Technology. The conference aims to inspire new collaborations and bring medicine and engineering closer together to encourage new technical solutions for future health care challenges.

Grundkurs i Medicinteknisk utveckling
5 april, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Jubileumsaulan, Gula Stråket 2B
Ge deltagarna en överblick över gällande regelverk, grundläggande kunskaper om krav som ställs på medicintekniska produkter och en förståelse för hur dessa skall tillämpas.

Vitalis
21-23 maj, Svenska mässan, Göteborg
Vitalis är Nordens ledande konferens och mässa kring eHälsa och framtidens vård och omsorg. Här möts drygt 5000 representanter ifrån kommun, landsting, privata vårdgivare, myndigheter, akademi och industri för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och inspiration.

Senast uppdaterad: 2019-03-14 08:26