Kameror i ambulansen för att öka strokepatienters överlevnad testas i VGR

ambulans

Om du får en stroke är det av mycket stor betydelse för utgången att du får en snabb behandling – och att behandlingen blir rätt.  I ett unikt test med avancerade kameror kan man redan i ambulansen avgöra vilken behandling som krävs – och var. Arbetet har finansierats av bland annat Innovationsfonden i Västra Götalandsregionen (VGR).

Projektet med kameraambulanserna är omfattande och bygger på samarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Chalmers teknika högskola, Högskolan i Borås, Prehospital ICT Arena på Lindholmen, extern leverantör av kamerateknik, samt ambulanssjukvården i Västra Götalandsregionen. Projektet har fått finansiering från Innovationsfonden för att kunna utveckla och testa den innovativa lösningen. 

Förbättrar överlevnad och bidrar till en jämlik vård

Genom den avancerade kameratekniken kan sjukvårdarna i ambulansen koppla upp sig till sjukhusets experter som efter att ha sett patienten har lättare att göra rätt bedömning och skicka patienten till rätt sjukhus.

– Beroende på var man bor i regionen är den akuta vården vid svår stroke ojämlik eftersom behandlingen kan dröja. Därför är kamerorna i ambulansen oerhört värdefulla då den medicinska bedömningen måste göras av expertis. Tekniken sparar tid, pengar och lidande, säger Lars Rosengren, professor i neurologi och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, i en artikel publicerad av Göteborgs-Posten.

Läs hela artikeln Kameror i ambulansen ska öka strokepatienters överlevnad (endast tillgänglig för prenumerant)

Strokebedömning via länk får pengar från Innovationsfonden i VGR

Senast uppdaterad: 2019-02-22 11:33