Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kartläggning av innovationssytemet på Skaraborgs Sjukhus

Publicerad: Uppdaterad:
Kartläggning av Skaraborgs Sjukhus innovationssystem
Från vänster: Reza Javid, Christine Mulder, Noomie Eriksson, Anna Kjellsdotter, Gary Linneusson, Maria Holmén, Svante Lifvergren och Thomas Andersson. Foto: Högskolan i Skövde.

För att främja innovation inom hälso- och sjukvården behöver innovationssystemet utvecklas. Ett första steg i en sådan utveckling är att kartlägga sjukhusens befintliga innovationssystem utifrån behov, möjligheter och hinder – ett arbete som nu har påbörjats på Skaraborgs Sjukhus.

Vården är i stort behov av innovativa lösningar för att hantera utmaningar som bland annat en ökande och äldre befolkning eller att allt fler sjukdomar inte kan behandlas i takt med de resurser som finns. För att lyckas med det krävs ett fungerande innovationssystem. Ett innovationssystem handlar om de förutsättningar som finns för att kunna skapa och implementera innovationer. Det utgörs av verksamhetens interna kompetenser, strukturer och relationer samt de kompetenser och strukturer som den har extern tillgång till.
Tillsammans med Skaraborgs Sjukhus, och med ledning av Högskolan i Skövde, deltar Innovationsplattformen i det Vinnova-finansierade projektet som kommer pågå till och med 2021.

– Vi från Innovationsplattformen är delaktiga som medforskare i projektet. Vi är med i alla aktiviteter, allt från planering av upplägget med metod, datainsamling (intervjuer med personer som deltagit i innovationsprojekt på Skaraborgs Sjukhus), samt analys. Vår roll är också att vara medförfattare till rapporter och eventuella publikationer för att sprida resultatet. Vidare ska vi säkerställa kopplingen till andra pågående projekt som handlar om att tydliggöra innovationsprocessen och innovationsstrategin i Västra Götalandsregionen, säger Maria Holmén, projektledare på Innovationsplattformen.

Målet med projektet

– Utöver kartläggningen av Skaraborgs Sjukhus innovationssystem är målet att utveckla ett verktyg som sedan kan användas av andra sjukhus vid egen kartläggning av deras innovationssystem. Det viktiga är att verktyget används för utveckling av innovationssystemet genom att behov identifieras som kan stödjas, möjligheter identifieras som kan realiseras och hinder som identifieras kan undanröjas. Framförallt möjliggör kartläggningen att sådant kommer kunna ske mer systematiskt och utifrån en överblick kan prioriteringar mellan olika insatser ske. Resultatet kommer kunna spridas både inom regionen (VGR) men också nationellt, säger Maria Holmén.

 

Läs mer om projektet här.

Publicerad:
Uppdaterad: