Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kartläggning av VGR:s testbäddar i hälso- och sjukvården

test

Innovationsplattformen har påbörjat en kartläggning av testbäddsverksamheter som finns, eller är under uppbyggnad, inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Arbetet kommer utgå från tidigare kartläggningar och rapporter och kommer även fokusera på att undersöka incitament för testbädd, både utifrån vårdens perspektiv och från näringsliv och akademi.

Vad är en testbädd?

Innovationsplattformen väljer att förhålla sig till Vinnovas definition av en testbädd:

En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där företag, akademi och andra organisationer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar inom utvalda områden.*

 

Hittills har vi identifierat tiotalet testbäddar inom hälso- och sjukvården samt tandvården i VGR. Deras erfarenheter av att samverka med externa aktörer varierar och verksamheterna har kommit olika långt i arbetet med att ta fram en process för bland annat resurstilldelning eller betalningsmodeller. Kartläggningen är pågående och vi på Innovationsplattformen vill gärna komma i kontakt med fler testbäddar i VGR. Målet är att kartläggningen ska ge oss kunskap om hur etablerade testbäddarna är i verksamheterna, samt ge oss insikter kring behov och hur vi kan stötta dem i frågor som t ex samverkansavtal och betalningsmodeller. Förhoppningen är att vi i framtiden ser ett ökat samarbete med fler testbäddar och på så sätt kan främja samverkan mellan näringsliv, akademi och hälso- och sjukvård ytterligare, säger Maria Holmén, projektledare på Innovationsplattformen.

Har du information om pågående eller planerad testbäddsverksamhet? Eller vill veta mer om vad det handlar om och vilka möjligheter som finns?
Kontakta innovationsplattformen@vgregion.se

 

*Källa: Kartläggning och behovsinventering av test- och demonstrationsinfrastruktur, VA 2015:08

Senast uppdaterad: 2018-11-05 15:53