Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kick-off för Innovationsmotor VGR

Publicerad:
Digital kick-off

Innovationsmotor VGR är i full gång och för att projektdeltagarna skulle få en inspirerande start genomfördes en digital kick-off. Bl.a. var Swedish Medtech på plats för att presentera det nationella innovationsmotorinitiativet och deltagarna fick också lära sig mer om Regionala Programområdet för Rörelseorganens Sjukdomar och vad dess roll kommer vara i projektet. Avslutningsvis höll Innovationsplattformens tjänstedesigner i en workshop. Kick-offen blev startskottet för projektets första fas, som handlar om att bygga organisationen och dess struktur.

Sektoröverskridande samarbete i projektets trafikledningsgrupp

Under dagen deltog representanter ur den kommande organisationens trafikledningsgrupp. Deltagarna kommer från Gothia Forum, Innovationsplattformen, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs Universitet, VGR IT, Koncerninköp, Regional vårdanalys samt Swedish Medtech. Därmed kommer trafikledningen representeras av både regionala stödfunktioner, akademi och industri.

Genom sektoröverskridande samarbete är syftet att tillsammans hitta parter att samverka med för att på bästa sätt ta fram lösningar som möter vårdens behov, säger Erik Mårtensson Djäken, enhetschef på Innovationsplattformen och projektledare för Innovationsmotor VGR.


Behoven kommer identifieras av Regionala Programområdet (RPO) för Rörelseorganens sjukdomar, och utgå från artrospatienters vårdresa. Ortopedin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som också hade med representanter under mötet, är pilotverksamhet för projektet.

Workshop full av innovationsanda

Kick-offen fokuserade på projektets olika arbetspaket och att lyfta viktiga frågor inför kommande faser. Dessutom genomfördes en workshop där projektdeltagarna kunde dela sina olika kompetenser, sektorperspektiv och tankar med varandra. Syftet var att diskutera trafikledningsgruppens olika roller men också styrkan i projektet som helhet.

Workshopen blev ett bra avstamp i vad projektet ska göra. Det uppstod bra diskussioner om hur samverkan kan förbättra för vården men framförallt för patienterna, och vi kom fram till att styrkan med projektet är att alla kompetenser finns samlade. Jag upplevde en bra framtidstro och innovationsanda i samtalen, säger Lisa Jacobsson, tjänstedesign-student och praktikant på Innovationsplattformen.

 

Läs också: VGR blir Sveriges fjärde Innovationsmotor

Fakta

Tillsammans med Region Uppsala, Region Östergötland och Region Västerbotten är Västra Götalandsregionen den fjärde innovationsmotorn i Medtech4Healths strategiska innovationsmotorprojekt som finansieras av Vinnova. Syftet med det nationella initiativet är att tillvarata den kunskap och erfarenhet som finns inom vården, för att stärka den offentliga sektorns roll som motor för utveckling av nya metoder och produkter.

Målet med Innovationsmotor VGR, som får finansiering från Regional Utveckling (VGR), är att arbeta fram en modell för hållbar samverkan mellan offentlig vårdverksamhet och medicinteknisk industri.

Publicerad: