Gå en grundkurs i tjänstedesign

utbildning

Tjänstedesign är en utvecklingsprocess där användaren involveras för att se till att de tjänster som tas fram fungerar och uppskattas av dem som verksamheten finns till för. I den här grundkursen får deltagarna kunskap om hur det går till när man utvecklar tjänster med utgångspunkt i användarens behov. Kursen riktar sig framför allt till medarbetare som jobbar inom kvinnosjukvård, men övriga medarbetare från offentlig sektor i Västra Götalandsregionen är också välkomna.

Utbildningen är praktisk och fokus ligger på att lära genom att göra. Under kursen kommer du tillsammans med andra kursdeltagare att testa metoder som är vanligt använda inom tjänstedesign så som: intervjuer, observationsstudier, användarresa, idégenerering samt prototypframtagning. Efter avslutad utbildning har du en grundförståelse för hur processen går till samt när och på vilka sätt du kan använda dig av olika metoder.

Praktisk information

För vem: Främst för medarbetare inom Kvinnosjukvården men andra är också välkomna
Förkunskaper: Inga, bara nyfikenhet på tjänstedesign!
Var: Konserthuset Götaplatsen 8, Göteborg
När: 9-16.30 (fika och lunch serveras under dagarna)
Kostnad: Kostnadsfritt för medarbetare inom Kvinnosjukvården, övriga 1000 kr/pers

Kurstillfällen: 

Anmälan 30-31 oktober

Sista anmälningsdag 22 oktober

Anmälan 7-8 november

Sista anmälningsdag 30 oktober

Anmälan 4-5 december

Sista anmälningsdag 26 november

Mer information om utbildningen

Senast uppdaterad: 2018-10-04 10:55