Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nära vård och tjänstedesign i fokus när VGR vässade verktygen för innovation

Framtid VG

Konferensen Framtid Västra Götaland gick av stapeln den 4 december och lockade över 400 deltagare som på olika sätt arbetar med framtidens utvecklingsfrågor inom offentlig och privat sektor. Innovationsplattformen och programkontoret för Omställningen i hälso- och sjukvården bjöd in till ett gemensamt seminarium om tjänstedesign och hur närsjukvårdsteamet i västra Skaraborg har använt metodiken för att utveckla sin verksamhet.

Nya utmaningar kräver nya lösningar

Innovation är viktigare än någonsin för att vi ska kunna klara framtidens samhällsutmaningar. Vi ser bland annat en åldrande befolkning med ett växande behov av vård och omsorg. Seminariet tog avstamp i Västra Götalandsregionens arbete med att utveckla och införa mobil specialistvård i hemmet, en del i den pågående satsningen på att ställa om vården. Det innebär bland annat att utveckla den nära vården, dvs att vård som behövs ofta ska flyttas närmare patienterna.

En kvalitetsmässig fullträff med minskat lidande för patient

Anna Karlsson, geriatriker i närsjukvårdsteamet i västra Skaraborg (NSVT), deltog i seminariet för att berätta om teamets arbete med att utveckla och förbättra sin arbetsmodell. NSVT fick pengar från Innovationsfonden för att, med hjälp av tjänstedesign, kartlägga verksamheten och på så sätt få en djupare förståelse för patienters, anhörigas och medarbetares behov. Resultatet gav en visualiserad patientresa och ledde till fyra lösningar som förbättrade genomförandet av teamets arbete.

– Att arbeta med tjänstedesign som metod kändes naturligt för oss då vi arbetar med patientens behov i centrum. Tjänstedesign har hjälpt oss kartlägga vår verksamhet på ett strukturerat sätt och vi har fått ögonen på vad vi ska prioritera för utvecklingsområden. Vi anade vad vi behövde förbättra innan projektet startade, men nu vet vi. Det känns tryggt att veta att de lösningar vi implementerar har tagits fram tillsammans med våra patienter, deras anhöriga och våra medarbetare, säger Anna Karlsson.

Läs mer om närsjukvårdsteamet i västra Skaraborg 

Varför tjänstedesign?

Tjänstedesigners från Innovationsplattformen i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad deltog också i seminariet för att berätta mer om varför tjänstedesign är en användbar metodik i utvecklingen av hälso- och sjukvården.

Nya utmaningar kan kräva nya lösningar eller nya sätt att arbeta, vi blir fler men har inte mer resurser. Då är det viktigt att börja se våra patienter och medborgare som en resurs i utvecklingsarbetet och tillsammans med dem utveckla framtidens vård och samhällstjänster. Genom att arbeta med tjänstedesign, tillsammans med medarbetare och patienter, säkerställer vi att vi utgår från de behov som finns och se till att tillsammans ta fram lösningar som möter dessa, säger Kajsa Söderblom, tjänstedesigner på Innovationsplattformen.

Senast uppdaterad: 2018-12-07 14:26