Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nulägesanalys av behov, styrkor, brister och hinder i innovationssystemet

Rapport

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) står vi inför stora utmaningar som kräver nya arbetssätt och lösningar. För att hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR) på ett effektivt sätt ska kunna utveckla och implementera nya lösningar krävs ett starkt innovationssystem och en tydlig innovationsprocess. Hösten 2018 gav Koncernstab regional utveckling Innovationsplattformen uppdraget att kartlägga behov, styrkor, brister och hinder inom innovationssystemet i hälso- och sjukvården. Ett arbete som nu har resulterat i en nulägesanalys och rekommendation om vägen framåt.

En innovationsprocess som utgår från patientens behov

Att tydliggöra en sammanhållen innovationsprocess i VGR är av stor betydelse både för de innovationer som har sitt ursprung i behov från patient, anhörig, medarbetare och verksamheter, samt för lösningar som initierats inom näringslivet eller i forskningsteam. Det gäller olika typer av innovationer såsom produkt-, process-, tjänste- och organisationsinnovationer.

Det primära syftet med kartläggningen har varit att analysera hur utvecklingen av innovationer ser ut idag inom de olika hälso- och sjukvårdsförvaltningarna i VGR, inklusive viktiga stödprocesser. Detta för att synliggöra nuläget och identifiera behov, styrkor, brister och hinder i innovationssystemet samt ge rekommendation om vägen framåt. Arbetet har även omfattat att analysera behovet av en innovationsstrategi inom VGR.

Innan sommaren presenterade vi resultatet vid ett möte där representanter från Koncernstab hälso- och sjukvård, Koncernstab regional utveckling, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Koncerninköp och VGR IT deltog. Vi presenterade resultatet av nulägesanalysen, men gav också rekommendationer för fortsatt arbete. Nu planerar vi för det fortsatta arbetet där vi bland annat kommer att fokusera på att ta fram en tydlig beskrivning över vilka aktiviteter och beslutspunkter som ingår i innovationsprocessen och hur samspelet med de viktigaste stödprocesserna ser ut. Arbetet kommer att genomföras i nära samarbete med Koncerninköp och VGR IT, säger Anna Wallman, projektledare på Innovationsplattformen.

 

Läs resultatet från nulägesanalysen

Läs också En tydligare innovationsprocess i hälso- och sjukvården

Senast uppdaterad: 2019-11-25 14:35