Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ny utlysning av Innovationsfonden – fler möjligheter och längre tid

Innovationsfonden

För att ta tillvara på medarbetares och verksamheters innovativa idéer avsätter hälso- ochsjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen (VGR) 20 miljoner kronor till utlysningen av Innovationsfonden. Pengarna ska hjälpa verksamheter och deras medarbetare att utveckla, testa, använda eller utvärdera nya innovativa produkter, processer, tjänster eller metoder inom hälso- och sjukvården i VGR. Utlysningen är öppen mellan 10 juni, 2019 – 1 mars, 2020.

Utlysningsperioden förlängs för att öka tillgängligheten

Du som vill söka pengar ur Innovationsfonden för att finansiera innovationsarbete under 2020 skickar in din ansökan via Innovationsplattformens hemsida. Nytt för kommande utlysning är att hemsidan öppnar upp för ansökningar redan den 10 juni och hålls öppen ända fram till 1 mars, 2020. Under den här perioden finns granskningsperioder som påverkar när du får besked om finansiering:

Söker du finansiering inom beloppsnivå 1 (50 000 – 100 000 kr) finns tre perioder:

  • Ansökan som skickas in mellan 10 juni – 12 september beräknas få beslut den 31 oktober, 2019 (Pengarna kan användas från och med 1 januari, 2020)
  • Ansökan som skickas in mellan 13 september – 12 januari, 2020, beräknas få beslut den 21 februari
  • Ansökan som skickas in mellan 13 januari – 1 mars beräknas få beslut den 9 april, 2020

Söker du finansiering inom beloppsnivå 2 (101 000 – 1 500 000 kr) måste din ansökan skickas in senast den 12 september, 2019. Besked om finansiering beräknas kunna ges 31 oktober. (Pengarna kan användas från och med 1 januari, 2020).

– Vi på Innovationsplattformen jobbar ständigt med att förbättra våra processer. Vi har samlat in tankar och synpunkter från tidigare sökande och genom att förlänga utlysningsperioden förbättrar vi tillgängligheten och skapar möjligheter att söka flera gånger, säger Mats Andrén, projektledare för Innovationsfonden.

Nya regler för fortsättningsansökningar skapar fler möjligheter

Har du beviljats finansiering från tidigare utlysning ur Innovationsfonden? Inga problem, du kan söka medel för ett s.k. ”fortsättningsprojekt”. Det finns ingen gräns för antalet gånger som samma projekt kan beviljas, men den totala summan från samtliga beviljade ansökningar får inte överstiga 3 100 000 kr. Ansökan bedöms i konkurrens med övriga ansökningar och enligt samma kriterier.

Skapar möjligheter för värdeskapande innovationer

Sedan 2018 är Innovationsfonden en bestående satsning för att främja innovation i hälso- och sjukvården. Många värdeskapande arbeten har genomförts eller fortsätter att utvecklas tack vare innovativa medarbetare.

Vi har infört robotlösningar i olika verksamheter. Roboten är i praktiken
en smart mjukvara som letar information i olika IT-system för att underlätta det administrativa arbetet för sjukvårdspersonal. Licenskostnaden och en del av utvecklingskostnaderna är finansierad av den regionala sjukskrivningsprocessen, men robotlösningarna hade inte varit möjliga om inte arbetet med RPA-tekniken hade kommit igång och fått finansiering från Innovationsfonden, säger en utvecklingsledare vid Södra Älvsborgs sjukhus.


Läs mer om innovationsprojekt som har fått pengar från Innovationsfonden

Senast uppdaterad: 2019-06-11 09:30