Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nya lösningar för barn- och ungas hälso- och sjukvård

Caroline
Caroline Damgaard, projektsamordnare på Innovationsplattformen.

Västra Götalandsregionen har startat ett arbete med att ta fram en regional utvecklingsplan för barn och ungas hälso- och sjukvård – programområde Barnuppdraget. Caroline Damgaard, projektsamordnare på Innovationsplattformen, stöttar i flera av programmets pilotprojekt som handlar om att testa och utvärdera nya lösningar.

Under 2018 gjordes en omfattande kartläggning av patientgruppen barn och unga med komplexa behov. Kartläggningen identifierade sju utvecklingsområden som nu prioriteras inom programmet och syftar till att ge patientgruppen en ännu bättre vård. Under 2019 och 2020 drivs pilotprojekt för att testa och utvärdera lösningar inom varje utvecklingsområde:

  • Rätt kompetens tillgänglig för konsultation
  • Datafångst och helhetssyn
  • Koordination och samordning
  • Kontinuerliga vårdflöden
  • Samverkans- och konsultationsmodeller
  • Stöd och tidiga insatser
  • Barn och närståendes delaktighet 

Läs mer om Barnuppdragets pilotprojekt på Vårdskiftet

Stöttande länk för pilotprojekten

Jag jobbar med Sofia Nordstrand, projektledare, och tillsammans skapar vi länken mellan pilotprojekten och programgruppen som leds av programägare Peter Almgren. Vi har intervjuat flertalet personer som driver pilotprojekt med koppling till barnuppdraget. Intervjuerna har varit viktiga för att skapa förtroende, se till så koncepten på nya lösningar uppfyller de krav som finns, samt att ta reda på vilket stöd som respektive pilotprojekt är i behov av. Tanken är att skapa en arena så alla involverade kan ta del av varandras arbete för att lära och få stöd. Nyligen träffade vi representanter från de pågående pilotprojekten för att ge stöd kring frågor om bland annat projektutvärdering och kommunikation. Vi planerar fler träffar under hösten för att öka känslan av samhörighet och effektivisera projektarbetet, säger Caroline Damgaard.

Film om Barnuppdraget

Senast uppdaterad: 2019-07-05 22:59