Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Projekt som beviljas medel från Innovationsfondens andra utlysning 2019

Pengar

Här är listan på de innovationsprojekt som beviljas finansiering från Innovationsfondens andra utlysningsomgång under 2019.

Utveckling av patientdraperi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 75 000kr.
Förbättra den fysiska miljön för patienter på avdelningen och skapa förutsättningar för en patientcentrerad rond. Målet för projektet är att vidareutveckla patientdraperiet så att det kan minska stress och oro samt skapa en bra miljö för rond vid fyrsängssalar.

Digital smärtskola, Södra Älvsborgs sjukhus, 100 000kr.
Utforma en digital smärtskola som patienter kan genomgå i hemmet. Smärtskolan är tänkt att rikta sig till patienter med långvariga smärttillstånd som är färdigutredda och har provat konventionella behandlingar utan tillräcklig effekt.

Digital plattform för att stödja barn/ungdomar med långvarig sjukdom (LST), Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Undersöka behov och önskemål av e-hälsa hos barn och ungdomar med LST.

Artificiell intelligens vid diktering och utskrift av diktat inom hälso- och sjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 80 000 kr.
Utreda om det går att utveckla digitala hjälpmedel för att bland annat analysera text i journal med hjälp av Artificiell Intelligens (AI).

Framtidens vårdflöde - ortopedteknisk hjälpmedelsförsörjning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 99 575 kr.
Kartläggning av patienters och vårdgivares behov av digitala tjänster med integration med Framtiden Informationsmiljö (FVM).

Utvärdering och utökning av Stöd och behandling i Logopedi/Röst och tillgängliggörande inom VGR, Skaraborgs sjukhus, 100 000 kr.
Utvärdera ”Stöd och behandling i Logopedi – röstövningar via 1177.se” och utveckla det befintliga materialet; dels se hur det kan anpassas för att göras tillgängligt för alla offentligt finansierade logopedimottagningar i Västra Götalandsregionen, och dels utöka innehållet för att passa fler patientgrupper.

Jämlik läkarvård i BUP, NU-sjukvården, 52 000 kr.
Organisationsinnovation för att tillgängliggöra läkare via digital lösning och bidra till jämlik vård.

Bella hälskydd, NU-sjukvården, 60 000 kr. Mjukt häl- och ankelskydd för sängliggande personer med ökad risk för trycksår.

Dyspne-utredning inklusive Fokus-eko som integrerad undersökning vid andfåddhetsbesvär, NU-sjukvården, 100 000 kr.
Påbörja arbetet med att skapa en ny integrerad, fysiologisk undersökning som kan diagnostisera orsaken till onormala andfåddhetsbesvär hos patienter. Målet är att ge patienter en bättre diagnostik genom att integrera olika undersökningsmetoder vid ett och samma tillfälle.

Minska tidig återinskrivning i Beroendevårdens heldygnsvård med hjälp av maskininlärning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr. Undersöka rimligheten och möjligheten att skapa en algoritm som med hjälp av Machine Learning (ML) och Natural Language Processing (NLP) kan predicera återinläggning i beroendevårdens heldygnsvård.

Karriärsjukhus SÄS, Södra Älvsborgs sjukhus, 100 000 kr.
Genom en förstudie undersöka förutsättningarna för innehåll och utveckling av en plattform som är ett virtuellt sjukhus där det pågår verksamhet och där besökaren fritt kan utforska sjukhusets olika kliniker och arbetsplatser. Syftet är att skapa intresse och visa alla de yrken som gömmer sig inom ett medelstort akutsjukhus för ungdomar som står inför sitt viktiga utbildningsval.

Förbättrad sjukskrivningsprocess, Närhälsan, 100 000 kr.
Implementera olika delar från relaterad forskning i praktiskt vårdcentralsarbete för att utveckla ett standardiserat arbetssätt med sjukskrivningar.

IMål - utveckling av app för unga patienter med ätstörning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Utveckla en mobil-app som komplement och hjälpmedel i behandling av ätstörningar.

Genom 3D-teknik minska smärta och obehag vid tandröntgen, Folktandvården, 100 000 kr.

Högtryck på mottagningen – ett nytt sätt att bedriva hypertonivård, Närhälsan, 100 000 kr.
Via ett innovativt arbetssätt förbättra och effektivisera vård för patienter med hypertoni.

Läs mer om andra pågående innovationsprojekt

Senast uppdaterad: 2019-03-11 16:19