Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regional samverkan för att tillvarata innovationskraften i samband med covid-19

Publicerad: Uppdaterad:
Feber-screening

Med anledning av covid-19 är det många som vill bidra med innovativa lösningar för att stötta vården och minska smittspridning. Från både företag, privatpersoner och akademi strömmar utvecklingsidéer in till Innovationsplattformen. För att ta hand om innovationskraften har Innovationsplattformen skapat en dedikerad arbetsgrupp som hanterar externa ärenden med anledning av covid-19, där även representanter från Inköp (VGR) och Avdelningen för vårdens digitalisering (VGR) ingår. Tillsammans har gruppen utvecklat en effektiv hanteringsprocess.

 I och med covid-19 har vi sett ett ökat inflöde av förfrågningar från bl.a. företag som vi behövt agera snabbt på. Vanligtvis tar processen för externa förfrågningar längre tid men i och med denna extraordinära situation behövde vi ett sätt att effektivisera processen, både tids- och resursmässigt, säger Maria Holmén, Innovationsledare på Innovationsplattformen.


Därför hanterar Innovationsplattformen för tillfället externa förfrågningar dagligen. Detta för att snabbt kunna förmedla de med koppling till covid-19 vidare till arbetsgruppen, som har kontinuerliga möten flera gånger i veckan. Gruppens syfte är att bistå innovationsprojekten med rådgivning, kontakter, samverkan och förmedling vidare till andra instanser, exempelvis regionala Science Parks.

Lösningsfokusering och kreativitet bland innovationsprojekten

De innovativa idéerna som inkommit är både från företag, akademi och samverkansparter – och de skiljer sig mycket åt från varandra.

Det har varit allt ifrån lösningar kring screening-verktyg vid feber, kvalitetssäkring, omhändertagande av avlidna med covid-19 till lösningar på skyddsutrustning och lågprisventilatorer. Det har också handlat om 3D-printning, smittspårning, syrgasvård i hemmet, appar för diagnostisering samt projekt som uppkom i och med det nationella eventet ”Hack the crisis” tidigare i vår, säger Maria Holmén. 

Olika kompetenser för ett effektivt samarbete

Från Innovationsplattformen ingår innovationsledare, innovationscoacher och tjänstedesigner i arbetsgruppen. Genom att samla olika kompetenser inom innovation i hälso- och sjukvård, tillsammans med Inköp och Avdelningen för vårdens digitalisering, har en effektiv hanteringsprocess av de inkomna ärendena utvecklats.

 Idéerna kring skyddsutrustning har vår representant från Inköp kunnat ge råd kring vad gäller exempelvis material och avtal. Dessutom inkommer många förfrågningar kring digitala verktyg och AI-lösningar för att underlätta för vården i och med covid-19, och här kan Avdelningen för vårdens digitalisering stötta och förmedla vidare, säger Maria Holmén och fortsätter:

 Innovationsplattformen samarbetar också med Förändringsavdelningen i Västra Götalandsregionen. Genom att ta hand om förfrågningar som de får in centralt, som relaterar till covid-19 och innovationsområdet, kan vi stötta deras verksamhet, säger Maria Holmén.

Nytt arbetssätt medför nya möjligheter

Innovationsplattformens hantering av förfrågningar från externa parter i samband med pandemin har också möjliggjort kompetensbyggande och verksamhetsutveckling.
 
 Genom att samla en arbetsgrupp där inte alla har arbetat med inkomna förfrågningar från företag och akademi tidigare – har vi sett detta som ett tillfälle att utveckla kompetens inom området bland våra medarbetare. Kunskapsutbytet som sker på mötena, och erfarenheterna som uppstår, samlar vi dessutom in för att i framtiden kunna utveckla och stärka Innovationsplattformens process kring externa förfrågningar, säger Maria Holmén.

 

Vill du hjälpa till?

På VGR:s hemsida kan du läsa mer om hur du som privatperson eller företag kan hjälpa till med anledning av covid-19.
Publicerad:
Uppdaterad: