Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Samverkansmodell för innovation börjar ta form i VGR:s Innovationsmotor

Publicerad:
Projektledare Maria Stjerndahl
Maria Stjerndahl, projektledare på Innovationsplattformen

Inom projektet VGR som Innovationsmotor börjar första piloten rundas av. Syftet är att utveckla en process för samverkan mellan industri, akademi och hälso- och sjukvården, för att finna lösningar på vårdens behov. Piloten har genomförts inom Ortopedi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och fokus har legat på att finna externa lösningar på behov inom höftartrosvården.

I februari fick projektet in lösningsförslag från olika medtech- och vårdföretag, och projektet ser nu över vilka lösningar som bäst skulle kunna möta existerande behov.

– Vi har nu haft möte med alla företag där vi diskuterat deras lösningsförslag. Det har varit en god spridning på typ av företag som skickat in förslagen, allt från små startups till globala storföretag. Dessutom har lösningarna haft en bred karaktär, vilket har varit både inspirerande och givande då målsättningen med omvärldsspaningen var att vidga våra vyer, säger Maria Stjerndahl, projektledare på Innovationsplattformen.

Förslag på slutgiltig samverkansmodell

Utifrån den process som skapats i första piloten kommer Innovationsmotorn sammanställa lärdomarna, och därefter ge förslag på en slutlig samverkansmodell som ska kunna användas för fler innovationsprojekt inom hälso- och sjukvården i VGR. Processen kommer också knyta an till den innovationsprocess som utvecklas för regionen.

Nästa pilot startar i höst

I höst startar Innovationsmotorn den andra piloten och den kommer att fokusera på behovet av att minska antalet re-operationer inom höftartros.

Läs mer: VGR som Innovationsmotor

Kontakt: Maria Stjerndahl, projektledare på Innovationsplattformen

Publicerad: