Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Såväl kreativitet som kunskap och struktur behövs för framgångsrikt innovationsarbete

Publicerad: Uppdaterad:
Innovationsprocessen aktuell bild

Tillsammans med koncerninköp, VGR IT och Vårdens Digitalisering arbetar Innovationsplattformen med att utveckla en gemensam innovationsprocess för hälso- och sjukvården i VGR. – Genom att med struktur och kunskap stödja den kreativa processen med att ta fram nya innovationer, är syftet att bidra till en ökad tydlighet och effektivitet kring innovationsarbete inom hälso- och sjukvården, säger Sandra Olsson, projektledare på Innovationsplattformen.

En innovationsprocess anpassad efter verkliga behov

Projektet arbetar bl.a. utifrån den nulägesanalys av VGR:s innovationssystem som genomfördes 2019, internationella standarder om innovationsledningssystem, SKR:s innovationsguide och andra organisationers innovationsprocesser. Projektet tar också tillvara på erfarenheter från de ca 150 innovationsprojekt inom hälso- och sjukvården i VGR, som fått medel från Innovationsfonden och stöttning från Innovationsplattformen.

 Vi har även intervjuat innovatörer och chefer inom hälso- och sjukvården i VGR om deras önskemål kring en framtida innovationsprocess. Det man märker är hur mycket engagemang det finns, säger Sandra.

Viktiga komponenter för en hållbar process

För att medarbetare inom hälso- och sjukvården i VGR lättare ska kunna utveckla innovationer som möter vårdens behov kommer innovationsprocessen att innehålla beskrivningar över hur man går till väga, och vad som är viktigt att tänka på i varje fas och aktivitet. Andra viktiga komponenter kommer vara fakta om relevanta regelverk som påverkar arbetet samt kontaktförmedling och mallar att arbeta utifrån.

Komplexitet i innovationsprojekt

– För att fler innovationer ska komma till nytta för patienter och medarbetare så är det samtidigt viktigt att innovationsprocessen tar höjd för den komplexitet som finns i innovationsprojekt och när de ska implementeras i hälso- och sjukvården, säger Sandra.


Komplexitet i innovationsprojekt har blivit ett alltmer aktuellt forskningsämne. Bl.a. har NASSS, ett kartläggningsramverk för innovationskomplexitet,
skapats av forskare vid University of Oxford. Modellen innehåller sju aspekter att beakta i innovationsprocessen och har testats på fyra innovationsprojekt i VGR. Analysen har genomförts av en grupp forskare, tillika innovatörer, och resultatet har diskuterats vid ett lärandeseminarium tillsammans med Innovationsplattformen.

Vi har gjort detta för att få en idé om hur komplexitet kommer till uttryck i varje enskilt projekt och för att se vilken komplexitet som finns i vår gemensamma innovationsmiljö inom VGR. För att testa resultatet från analyserna genomförde vi ett seminarium för de som kanske har bredast erfarenhet av olika innovationsprojekt i VGR – personalen på Innovationsplattformen, säger Andreas Gremyr, verksamhetsutvecklare och doktorand vid SU/Psykiatri Psykos respektive Jönköping University.


Rekommendationer kring hur komplexitetsperspektivet kan tas till vara på i innovationsprocessen kommer beskrivas i forskarteamets kommande rapport.

Läs mer om innovationsprocessen

Se filmen om Innovationsprocessen från Innovationsveckan 2020
Publicerad: