Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Spelplan för bättre utveckling och upphandling

Spelplan

Nu finns det en spelplan som tydliggör hur utveckling av innovativa tjänster och produkter inom hälso- och sjukvården kan drivas i samverkan – utan att snedvrida konkurrenssituationen.

När krävs upphandling? När kan regioner ta fram gemensamma lösningar? När bör konkurrensutsättning ske? Spelplanen tar upp viktiga frågor som offentliga aktörer inom hälso- och sjukvård bör ta ställning till vid utveckling av nya lösningar som har potential att spridas nationellt och kommersialiseras. Avgränsningen mellan offentligt finansierade initiativ och konkurrensutsatta initiativ är viktig för att undvika konkurrenssnedvridande.

Läs mer om Spelplanen

Konkurrensneutralitet – ett delprojekt inom Sweper

Sweper – Swedish Personalized Medicine – är ett nationellt initiativ inom det Vinnova-finansierade innovationsprogrammet Swelife. Målsättningen är att förbättra möjligheterna för life science-sektorn i Sverige att kunna använda data från t ex blodprov eller personliga hälsoappar, för att skapa innovativa lösningar för bättre hälsa. Sweper är uppdelat i fem delprojekt där parter från hälso- och sjukvård, näringsliv och akademi deltar. Innovationsplattformen har under en längre tid bidragit i arbetet kring konkurrensneutralitet – ett delprojekt som nu resulterat i den publicerade spelplanen.

Läs mer om Sweper

Senast uppdaterad: 2019-10-28 14:39