Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

En tydligare innovationsprocess i hälso- och sjukvården

På uppdrag av Koncernstab regional utveckling i Västra Götalandsregionen (VGR) utför Innovationsplattformen en nulägeskartläggning av innovationssystemet inom hälso- och sjukvården i VGR. Kartläggningen ska identifiera behov, styrkor, brister och hinder inom systemet och syftar till att tydliggöra en innovationsprocess för hälso- och sjukvården i VGR.

En tydlig innovationsprocess

Innovationsplattformen bidrar till att stärka olika delar i innovationssystemet. Att ha en tydlig, implementerad och accepterad innovationsprocess är en viktig del och ökar sannolikheten för implementering och nyttiggörande av nya lösningar. En tydlig innovationsprocess ska i förlängningen leda till en mer effektiv användning av resurser samt en förhöjd patientnytta. Anna Wallman, regionutvecklare, driver arbetet tillsammans med Susanne Dahlberg och Björn Grauers, båda från Innovationsplattformen.

Vårt arbete har hittills fokuserat på intervjuer med viktiga intressenter från olika förvaltningar och inom olika delar av hälso- och sjukvården. Vi har även påbörjat ett gemensamt arbete med våra kollegor från VGR IT och Koncerninköp för att tillsammans arbeta för ett gott omhändertagande av innovationer i VGR. Under våren fortsätter intervjuarbetet och nästa steg blir att analysera insamlat material, säger Anna Wallman, regionutvecklare.

Många lärdomar från Innovationsfonden

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) i Västra Götalandsregionen avsätter 20 miljoner kronor per år till utlysningen av Innovationsfonden. Pengarna ska skapa möjligheter för hälso- och sjukvårdens verksamheter och medarbetare som vill utveckla, testa, utvärdera och främja nya innovativa produkter, processer, tjänster, metoder eller organisationsförändringar. Satsningen är nu inne på sitt tredje år och i september 2018 beslutade HSS att göra Innovationsfonden till en permanent utlysning.

 Vi har många värdeskapande innovationsarbeten som pågår i VGR. En del av dem får pengar från Innovationsfonden och då finns vi på Innovationsplattformen med som innovationscoacher, dvs att vi stöttar respektive projektledare i frågor som rör innovationsprocessen. Under arbetets gång kan det uppstå nya hinder, men också möjligheter. I vårt arbete med att kartlägga innovationssystemet blir de här innovationsprojekten viktiga kunskapskällor. Deras erfarenheter kan bland annat hjälpa oss att nå målet om en tydligare innovationsprocess, vilket leder till ett snabbare och mer effektivt nyttjande av våra innovationsresurser, avslutar Susanne Dahlberg, projektledare på Innovationsplattformen.

Senast uppdaterad: 2019-04-05 08:48