Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tidningen Arbetslust skriver om tjänstedesign och hur metodiken används för att förbättra förlossningsvården

Arbetslust

Arbetslust är en tidskrift som ges ut fyra gånger om året av Hälsan & Arbetslivet, Arbetsmiljödelegationen och Institutet för stressmedicin i Västra Götalandsregionen. Tidningen har intervjuat Kajsa Söderblom, tjänstedesigner på Innovationsplattformen, och Agneta Patriksson, regionutvecklare på Koncernstab Hälso- och sjukvård, som beskriver hur viktigt det är att involvera användaren i utvecklingsarbetet och hur de använder tjänstedesign i ett projekt som ska förbättra kvinnosjukvården i VGR.

– I projektet, som är ett samarbete med Innovationsplattformen, vill vi med hjälp av tjänstedesignmetodik bättre förstå de behov som finns innan, under och efter graviditet. De första insatserna har skett på Sahlgrenska universitetssjukhuset och på Södra Älvsborg sjukhus, säger Agneta Patriksson till tidningen Arbetslust.

Innovation som utgår från användares behov

Tjänstedesign är en metodik som utgår från användares behov och upplevelser i utformningen av innovativa tjänster och produkter. Inom hälso- och sjukvården är användaren oftast patient, men kan också vara närstående eller vårdmedarbetare. Metoden är användarcentrerad, behovsfokuserad och medskapande, något som också genomsyrar arbetet på Innovationsplattformen. Det pågående arbetet med att förbättra kvinnosjukvården och skapa en bättre förståelse för de behov som finns före, under och efter förlossning, är ett av flera projekt i VGR som arbetar utifrån tjänstedesignmetodik.

– Vi kan aldrig göra detta själva, utan är beroende av mammor, partners och medarbetare i vården, säger Kajsa Söderblom, tjänstedesigner i projektet, som tillsammans med sina två kollegor också bland annat haft workshops med förstföderskor, omföderskor och partners.

Läs hela artikel i tidskriften Arbetslust nr:3 2018 (sid 6-7)

Seminarium om tjänstedesign och utveckling av nära vård

Framtid Västra Götaland är en årlig konferens och en arena för ökad kunskap och samsyn kring utmaningar och lösningar för olika framtida regionala utvecklings- och tillväxtfrågor. Årets konferens äger rum på Svenska mässan i Göteborg den 4 december och handlar om hur vi kan vässa våra verktyg för innovation – tillsammans och i hela Västra Götaland. Under eftermiddagen hålls ett antal intressanta seminarier kring innovation. Bland annat bjuder Innovationsplattformen och programkontoret för Omställningen in till ett gemensamt seminarium om tjänstedesign för innovationer i en förändrad hälso- och sjukvård. Temat tar avstamp i Västra Götalandsregionens arbete med att utveckla och införa mobil specialistvård i hemmet. 

Anna Karlsson, geriatriker i Skaraborgs sjukhus närsjukvårdsteam i Lidköping, deltar i seminariet för att berätta om hur de har använt sig av tjänstedesign inom ett projekt som finansierades av Innovationsfonden

Seminariet avslutas med att Kajsa Söderblom, tjänstedesigner på Innovationsplattformen, ger en introduktion till tjänstedesign och berättar om hur landsting och kommun arbetar med metodiken idag. Tjänstedesigner från Göteborgs Stad kommer också att delta.

Anmäl dig till Framtid Västra Götaland

Bild: Frank Palm

Senast uppdaterad: 2018-10-22 13:19