Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tolkapp bryter språkbarriärer

Publicerad: Uppdaterad:
Gravid kvinna på ultraljud

På grund av språkbarriärer kan patienter ha svårt att kommunicera när de söker vård. Ultraljudsmottagningen på Östra sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har under ett halvår använt en tolkapp vid möten med föräldrar som besöker sjukhuset för bland annat rutinultraljud. Syftet är att utvärdera effekten av tjänsten, som ska ses som ett komplement till möjligheten att ha en ”mänsklig” tolk på plats.

Underlättar kommunikation på elva språk

Tolkappen underlättar för personal och patienter – i det här fallet blivande föräldrar – att kommunicera med varandra trots språkbarriärer. Genom en läsplatta ställer vårdpersonalen frågor utifrån förvalda alternativ, som i ultraljudsmottagningens fall har anpassats utefter deras behov. Läsplattorna är sammankopplade och patienten får frågan översatt till sitt språk på sin skärm, både i skrift och tal. Patienten får också svarsalternativ i både text, bild och tal. När undersökningen är genomförd kan hela konversationen dokumenteras på ett enkelt sätt, vilket underlättar vid journalhantering.

Positiva upplevelser hos användare

Tjänstedesigners från Innovationsplattformen har stöttat i arbetet med att testa appen i klinisk miljö på ultraljudsmottagningen, Östra sjukhuset, för att utvärdera effekten av den. Tjänsten utvärderas och testas även inom primärvården i Västra Götalandsregionen.

 Att erbjuda tjänsten som komplement till traditionell tolkning skulle också kunna innebära kortare vårdtider för patienter, då de inte behöver invänta en tolk på plats. I vissa fall kan det ta tid att få tillgång till en tolk så det finns potential att även kunna använda appen vid mer akuta situationer. Appens översättningar är medicinskt certifierade för att säkerställa vårdkvalitet och patientsäkerhet. Nu återstår utvärdering av tjänsten och beslut om eventuell upphandling samt införande i verksamheten, säger Mats Fridh, projektledare på Innovationsplattformen.

 

Komplement till övriga tolktjänster i VGR

Hälso- och sjukvården är skyldig att anpassa information efter individens förutsättningar och behov. Den som inte förstår eller talar svenska ska därför erbjudas språktolk. Lärandecentrum migration och hälsa (LMH) i Västra Götalandsregionen är en regionövergripande resurs som ska bidra till lärande i frågor som rör migration och hälsa för att skapa möjlighet till jämlika förutsättningar för hela befolkningen. LMH har ett uppdrag att utveckla tolkanvändning i Västra Götalandsregionens verksamheter i samarbete med Tolkförmedlingen Väst. De har bland annat en tjänst - TolkNu - som möjliggör mänklig telefontolk inom fem minuter, riktad till verksamheter där tolkbehoven kan uppstå akut. 

Text: Ellen Gribing.

Publicerad: