Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Trygg och säker samverkan med externa aktörer för att möta hälso- och sjukvårdens behov

Publicerad: Uppdaterad:
Samverkansmöte
Fotograf: Maria Holmén

Samverkan mellan hälso- och sjukvården, akademi och företag bidrar till att nya lösningar kan implementeras i vården till nytta för patienter och medborgare. Innovationsplattformen arbetar på flera sätt för att möjliggöra och stötta samverkan – samt säkerställa att den tillgodoser vårdens och patienters behov. Bl.a. genom projektkoordinering, att matcha kliniska verksamheter med företag och akademi, stötta vid test av produkter i klinisk verksamhet samt att hantera företagsförfrågningar.

Produktionsmöten kring externa förfrågningar

Årligen inkommer cirka 100 förfrågningar, varav 20 – 30 aktiva projektförfrågningar pågår samtidigt. Hanteringen av externa förfrågningar sker genom s.k. produktionsmöten en gång per vecka.

 Mestadels handlar de om mjukvarulösningar som erbjuds till hälso- och sjukvården. Vanligt förekommande är AI- eller digitaliseringslösningar men det kan också handla om att företag vill kartlägga patienters behov, genomföra tester och utvärderingar eller få tillgång till data, säger Erik Mårtensson Djäken, enhetschef på Innovationsplattformen.

 

 Under rådande coronakris får vi också in en hel del förfrågningar kring behov inom detta område. Det kan vara digitaliseringslösningar men också förfrågningar kring nya material eller idéer kring skyddsutrustning och om det går att verifiera behovet till dessa idéer, säger Maria Holmén, projektledare på Innovationsplattformen.

Samarbete effektiviserar ärendeprocessen

Utöver projektledare och jurist från Innovationsplattformen deltar representanter från Inköp, Simulatorcentrum och olika testbäddsverksamheter i VGR vid produktionsmötet.

 Genom att olika kompetenser finns samlade präglas processen av en tvärfunktionalitet som möjliggör kunskapsdelande och resurseffektivt samarbeta kring vägen framåt för de externa förfrågningarna, säger Maria Holmén.

Utmaningar som förekommer

Innan gemensamma utvecklingsprojekt kan påbörjas behöver det säkerställas att de kan genomföras på ett effektivt och säkert sätt.

Förfrågningarna behöver ha ett tydligt syfte och mål kring vad aktiviteten med hälso- och sjukvården ska ge vilket inte alltid är fallet. Här uppstår ofta behov av stöttning, vilket är något vi kan hjälpa till med. Det behöver också finnas en förståelse hos hälso- och sjukvården respektive företagen kring hur deras prioriteringar skiljer sig åt utifrån deras olika intressen och behov. Vi säkerställer också att den kliniska personalen ersätts för tiden de lägger ner, säger Erik Mårtensson Djäken.

Former för trygg och säker samverkan med externa aktörer

För att bemöta utmaningarna har Innovationsplattformen utvärderat den externa processen – med syfte att utveckla och informera om former för trygg och säker samverkan med externa aktörer.

 Vi ser att det finns ett behov av utökad och lättillgänglig information hos vårdens aktörer och life science-företag om hur samverkansprojekt kan genomföras inom ramen för de lagar och riktlinjer som finns. Förhoppningen är att kunna bistå med handböcker, FAQ och checklistor till berörda parter för att möjliggöra enklare samverkan som möter hälso- och sjukvårdens behov, säger Erik Mårtensson Djäken och fortsätter:
Det finns en framgångsfaktor i att inom hälso- och sjukvården ta vara på intresset för samverkan, och som extern part lyssna in snarare än att bara testa. När detta samspelar uppstår framgångsrika samverkansprojekt där innovativa lösningar kommer till nytta för patienten, fortsätter Erik Mårtensson Djäken.

 

Läs mer om hur Innovationsplattformen arbetar med samverkan

Publicerad: