Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Världsunik Hjärtbuss tar diagnostiken närmare patienter

Publicerad: Uppdaterad:
Hjärtbussen
Fotograf: Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Från vänster: Regina Fritsche Danielson, docent i kardiovaskulär fysiologi och ansvarig för forskning och tidig klinisk utveckling inom hjärt-, kärl-, njur- och metabola sjukdomar på AstraZeneca och Sara Svedlund, specialistläkare och docent i Klinisk fysiologi och forskningsansvarig för projektet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har, tillsammans med AstraZeneca, startat det innovativa forskningsprojektet ”Hjärtbussen”. Projektets mål är att möjliggöra snabbare diagnos och nya behandlingar. Innovationsplattformen är en av de stödfunktioner som fått möjlighet att coacha projektet under 2020.

Fem vårdbesök kan minskas till ett

Hjärtbussen är en mobil klinik som ska flyttas runt till olika publika platser i Västra Götalandsregionen. Det finns flera förväntade vinster med att geografiskt komma närmare patienten. Till exempel hoppas man kunna minska antalet besök som krävs för att ställa rätt diagnos. Vanligtvis krävs inledande undersökning på vårdcentral som i sin tur beställer ett blodprov. Därefter kan patienten sedan slussas vidare för att vid cirka fem tillfällen behöva gå igenom alla tester som krävs för att läkarna ska kunna ta reda på vilken typ av hjärtsvikt det handlar sig om.

– Vanligtvis är det patienten som måste förflytta sig för att kunna ta del av den här typen av specialiserad diagnostik men nu kommer vården till patienten, säger Sara Svedlund, projektledare, docent och specialistläkare i Klinisk fysiologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, i en artikel i Göteborgs-Posten.

Samlad diagnostik underlättar för vidare forskning kring hjärtsvikt

Förhoppningen med Hjärtbussen är, utöver att effektivisera diagnostik och behandling av patienter med hjärtsvikt, att dess specialiserade forskarteam bestående av läkare, biomedicinare och sjuksköterskor, ska kunna öka förståelsen för sjukdomstillståndet. Genom att samla den diagnostiska informationen hoppas man kunna forska fram biologiska mönster som karaktäriserar hjärtsvikten.

”Stödfunktionerna på SU har varit helt nödvändiga”

Utöver Innovationsplattformen har flera funktioner inom sjukhuset på olika sätt stöttat projektet. Till exempel har projektledarstöd anlitats, som hjälpt till att koordinera arbetet.

 För forskningsprojektet Hjärtbussen har stödfunktionerna på SU varit helt nödvändiga för att förankra och kunna driva projektet. Ett forskningsprojekt som innebär mycket nytänkande behöver nya organisatoriska strukturer runt sig inom områden såsom HR, ekonomi och kommunikation.  Jag har fått stor hjälp av Innovationsplattformen för att få planeringen att lyfta, säger Sara Svedlund.


Under oktober månad har Hjärtbussen tagit emot sina första patienter. Inledningsvis står bussen utanför AstraZenecas lokaler i Mölndal, men den kommer inom kort att flyttas runt till olika publika platser i Västra Götalandsregionen.

Läs mer om Innovationsplattformens stöd riktat till medarbetare och verksamheter

Publicerad: