Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

VGR blir Sveriges fjärde Innovationsmotor

Publicerad: Uppdaterad:
Innovationsmotorer

Från och med 2020 blir Västra Götalandsregionen (VGR) en Innovationsmotor. Därmed ingår VGR, tillsammans med Region Uppsala, Region Östergötland och Region Västerbotten, i Medtech4Healths strategiska innovationsmotorprojekt som finansieras av Vinnova. Syftet är att ta tillvara den kunskap och erfarenhet som finns inom vården, för att stärka den offentliga sektorns roll som motor för utveckling av nya metoder och produkter.

Effektiva lösningar som möter verkliga behov

För att en region ska kunna bli en Innovationsmotor behöver det finnas en förankrad vision om att genom tydliga och transparenta samarbetsformer öka upptaget av innovationer i hälso- och sjukvården. Västra Götalandsregionen (VGR) har sedan länge tydliga ambitioner kring fungerande former för samverkan mellan vården och externa aktörer – något som Innovationsplattformen arbetar med.

– De som har bäst kunskap om vilka behov som behöver mötas i hälso- och sjukvården är medarbetarna och patienterna själva – och därför behöver innovationsprocessen starta där. När konkreta lösningar sedan ska tas fram blir innovationsarbetet mer effektivt när det finns ett samarbete med externa aktörer, säger Erik Mårtensson Djäken projektledare för VGR:s innovationsmotor och enhetschef på Innovationsplattformen.

Hållbar samverkan mellan offentlig vårdverksamhet och medicinteknisk industri

Det övergripande målet för innovationsmotorprojektet i Västra Götalandsregionen, som får finansiering från Regional Utveckling (VGR), är att arbeta fram en modell för hållbar samverkan mellan offentlig vårdverksamhet och medicinteknisk industri.

– Vi vill säkra att medicinteknisk innovation på ett självklart sätt möter vårdens behov och att idéutvecklingen sker i jämlikt samarbete med industrin, inom de lagar och riktlinjer som offentlig verksamhet måste förhålla sig till – exempelvis vad gäller upphandling, säger Erik Mårtensson Djäken.

 

För att uppnå målet kommer en organisation med representanter från hela vårdkedjan, branschorganisationer, patientgrupper och stödfunktioner skapas. I organisationen kommer Innovationsplattformen, Gothia Forum, Regionalt programområde (RPO) och stödfunktioner inom juridik, inköp och upphandling att ingå. 

Ortopedin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset blir pilot

Innovationsmotorn i VGR kommer att starta inom Ortopedin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Verksamheten ska fungera som en pilot, med artrospatientens vårdresa som prototyp för en samverkansmodell. Fokus kommer ligga på insatsområden för patientsäkerhet som identifierades av VGR för 2019 – där bl.a. vårdrelaterade infektioner, smittspridning i vården, antibiotikaresistens och medicintekniska produkter ingår. Inom ramen för kunskapsorganisationen planeras även ett nära samarbete med primärvården.

– Det finns ett stort engagemang bland Ortopedimottagningens personal kring både forskning, verksamhetsutveckling och innovation som sker i samverkan med akademi och näringsliv. Verksamheten innefattar också nyckelpersoner med en ledande roll inom den nationella kunskapsorganisationen, säger Erik Mårtensson Djäken.

 

Modellen som ska utvecklas genom Innovationsmotorn i VGR kommer sedan testas och utvärderas – med den långsiktiga ambitionen om spridning inom VGR och till andra regioner.

Fakta

Projektet Innovationsmotorer, som initierats av branschorganisationen Swedish Medtech med finansiering av Vinnovas strategiska innovationsprogram Medtech4health, vill utveckla hälso- och sjukvården i Sverige. För att en region ska kunna bli en ”innovationsmotor” behöver regionen ha en förankrad vision om att genom tydliga och transparenta samarbetsformer öka upptaget av innovationer i hälso- och sjukvården. Vidare ska det finnas en önskan från verksamheterna att utveckla ett systematiskt samarbete med företag. Långsiktigt handlar det om att skapa professionella samarbetsformer och strukturer. Innovationsmotorprojektet pågår till och med december 2020 och drivs av Swedish Medtech tillsammans med regionerna.

Publicerad: